Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 3.2.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 3.2.2014

Usnesení č. 4/2014 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 3.2.2014

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvofák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček, Ing. Kristýna Holubová

Přítomni na rozšířeném jednání RM: Zdeňka Tomášová, Ing. Jiří Bendl, Martin Hora, Ing. Jiří Valtera, Ing. Antonín Kučera, Ing. Miroslav Filinger, Martin Lemon, Dagmar Valterová

Omluven: Jan Busch, Ing. Jan Pinc

1) Schválila podpis smlouvy o dodávce vody se spol. Středočeské vodárny, a.s. Kladno do objektu ul. Do Kaštan č.p. 18 (bývalá drogerie).

2) Schválila podpis smlouvy o sdruženém pojištění vozidla se spol. Česká pojišťovna, a.s. na nový zametací vůz, který byl pořízen z dotace projektu Čistý vzduch v Klecanech.

3) Projednala žádost obyvatel domu č.p. 330, 60 a 23 o označeni ulice vedoucí k náměstí. Pozve dotčené obyvatele na zasedání rady města dne 17.2.2014.

4) Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na zřízení plynovodní přípojky na pozemku par.č. 142/14 v k.ú. Klecany.

5) Č.j. 419/2014 schválila cenovou nabídku a dodatek ke smlouvě o dílo se spol. FOUS stavby střech, s.r.o. na zbudování přístřešku ke vstupu do družiny ZŠ Klecany a dodatečné boční oplechováni stávajících stříšek. Jedná se o navýšení ceny o částku ve výši 3.029,50 Kč.

6) Schválila podpis dodatku č. 10 ke smlouvě č. 250 01B o nájmu části nemovitosti se spol. Vodafone Czech republic a.s. o výměně stávajícího zařízení na pozemku par. č. 13814 u vodojemu.

7) Na základě usnesení č. 6/2013 Zastupitelstva města Klecany ze dne 12.12. 2013 schvaluje rozšířená rada města výši příspěvků jednotlivým spolkům a organizacím o které jednotlivé organizace a spolky na rok 2014 žádají:

O. S. Pravý Hradec 480.000,-
Myslivecké sdružení Zdiby-Klecany 15.000,-
Tělocvičná jednota Sokol 1907 20.000,-
O. S. For Cu/ture 640.000,-
TJ Sokol Veltěž 40.000,-
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havran Klecany 80.000,-
český Rybářský Svaz MO Klecánky 50.000,-
O. S. Bike service Klecany 25.000,-
Základní kynologická organizace Klecany 17.000,-
O. S. Humbuk 15.000,-
Klub důchodců Města Klecany 5.000,-
TJ Sokol Klecany 450.000,-
O. S. Samuraj Praha 26.000,-
1.863.000,- součet požadovaných částek X 800.000,- (+ 100.000,- rezerva) schváleno v rozpočtu Města, proto je třeba upravit výši příspěvků organizacím a spolkům do celkové výše 800. 000, -.
p. Filinger- nedat příspěvky těm, kteří nesplnili podmínky z loňské smlouvy, stanovit poslední termín do konce února; provést veř. kontrolu; stanovit si přínos pro Město a užitek pro obyvatele Klecan.

Pí. Tomášová se ohradila proti užitku pouze pro obyvatele Klecan, Pravý Hradec je činný i pro dětí z Ve/těže, Přemyšlení.

Pí. Tomášová- rozpočet kulturní komise na rok 2014?

Návrh rozdělení příspěvků, který připravili starosta, místostarosta:
Klub důchodců Města Klecany - 5.000,-
Základnl kynologická organizace Klecany - 5.000,-
O.S. For Culture - 0,-
TJ Sokol Velěž - 15.000,-
Myslivecké sdruženi Zdiby-Klecany - 15.000,-
Tělocvičná jednota. Sokol 1907 - 20.000,-
O.S. Bike service Klecany - 20.000,-
O.S. Humbuk - 15.000,-
O.S. Samuraj Praha - 25.000,-
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havran Klecany - 70.000,-
O.S. Pravý Hradec - 290. 000, -
TJ Sokol Klecany 320.000,-
Proběhla diskuse, do které se zapojilo všech 13 přítomných. Největší část diskuse se týkala výše příspěvku pro O.S. Pravý Hradec a TJ Sokol Klecany.

P. Dvořák zjistil u účetního, že příspěvek ve výši 320.000,- pro činnost v dosavadním rozsahu nepostačuje, budou muset omezit svou činnost.

Paní Tomášová odůvodňovala zvýšeni požadovaného příspěvku- provoz nově založeného "otevřeného klubu mládeže", který v Klecanech a okolí chybí.

Výsledkem diskuse byla úprava na:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havran Klecany 60.000,-
O. S. Pravý Hradec 295.000,-
TJ Sokol Klecany 325.000,-
Příspěvky poskytnout jen za podmínky doložení vyúčtováni r. 2013 do konce února 2014.

Pro přišlí období žádosti do 50.000,- jednoduchá forma, nad 50.000,- jednotná forma.

p. Lemon navrhl přehodnotit příspěvky z kulturního fondu a pomoci Pravému Hradci s financováním některých jednorázových akcí. Starosta přislíbil zjistit stav ke konci roku 2013 u pí účetní.

Na rozšířeném jednání Rady spolu se zastupiteli města byla schválena výše jednotlivých příspěvků:

Klub důchodců Města Klecany - 5.000,-
Základní kynologická organizace Klecany - 5.000,-
O.S. For Culture - 0,-
TJ Sokol Veltěž - 15.000,-
Myslivecké sdružení Zdiby-Klecany - 15.000,-
Tělocvičná jednota Sokol 1907 - 20.000,-
O.S. Bike service Klecany - 20.000,-
O.S. Humbuk - 15.000,-
O.S. Samuraj Praha  - 25.000,-
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havran Klecany - 60.000,-
O.S. Pravý Hradec - 295.000,-
TJ Sokol Klecany - 325.000,-


PRO - PROTI - ZDRŽEL SE

11 - 0 - 2 (pí. Tomášová, p. Dvořák)

SCHVÁLENO


Příspěvky budou vyplaceny pouze organizacím a spolkům, které doloží řádné vyúčtování do konce února 2014.

Přišlí zasedání Rady města se bude konat 12. února 2014


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.