Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 9.7.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 9.7.2012

Usnesení č. 20/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 9.7.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiři Medek
Omluven: Daniel Dvořák

1. Č.j. 1717/12 projednala žádost o finanční dotaci pro O.P. Zdiby - nákup výstroje, výzbroje a technického materiálu ve výši 144.000,- Kč. Pověřila místostarostu Ladislava Němečka dalším jednáním s vedením obce Zdiby a velitelem O.P. Zdiby a případně předá ke schválení do ZMě.

2. Schválila uzavření matriky, pokladny, evidence obyvatel a Czech pointu Městského úřadu Klecany ve dnech 16.-20.7. 2012 z důvodu čerpání řádné dovolené pracovnice úřadu.

3. Č.j. 1716/12 vzala na vědomí informaci o celkovém vyúčtování vodného a stočného za rok 2011 předloženou společností Středočeské vodárny, a.s.

4. Č.j. 1834/12 projednala zápis z jednání mezi městem Klecany zastoupené starostou lvo Kurhajcem a Povodím Vltavy, s.p. zastoupeném pí. Evou Honsovou a p. Jiřím Kukelkou o odkupu pozemku na par.č. 287/2, studny včetně čerpací stanice a rozvodů vody, vše v k.ú. Klecany.

5. Č.j. 1837/12 schválila žádost o povolení výjezdu vozidla hasičů JSDH Klecany - Tatry T B05 na Veterán rallye, která se koná ve dnech 14.-15.7.2012 v Litohlavech u Rokycan.

6. Č.j. 1828/12 schválila cenovou nabídku podlahářské firmy Gerych pro pokládku PVC na budově č.p. 967 v areálu Dolních kasáren za cenu 70.580,- Kč bez DPH .

7. Č.j. 1824/12 vzala na vědomí vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru školství a sportu o vyhovění Žádosti o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení vsouladu s §146 odst. 2 zákona č.561/2004 sb., (školský zákon) o navýšení počtu dětí v MŠ z 117 na 142 v rejstříku škol a školních zařízení v ZŠ a MŠ Kecany.

8. Č.j. 1915/2012 schválila provedení víceprací projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", které představují změnu obkladu soklu pomníku, kde bude místo 5 m2 žulových desek použito 7,95  m2 pískovcových desek. Navýšení je ve výši 26.650,- Kč bez DPH. Č.j. 1920/2012 a 1921/2012 dále schválila provedení víceprací u změn u dvou chodníků, kde provedení koliduje s kořenovým systémem stromů. Navýšení je celkově ve výši 3.637,- Kč bez DPH.

9. Č.j. 1825/12 projednala žádost o zrušení pronájmu prostor v budově zdravotního střediska k provozování oční optiky p. Markem Pekárkem z důvodu malého zájmu o jeho služby. RM pověřila místostarostu dalším jednáním a snahou zachovat
nabízenou službu pro občany města i nadále.


Příští zasedání Rady města se bude konat 16. července 2012
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.