Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 23.9.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 23.9.2013

Usnesení č. 27/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 23.9. 2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

1. Schválila změnu terminu konání jednání ZMě na 17. 10. 2013 od 18:15 hodin. Program zůstává nezměněn.

2. Schválila nabídku správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav na nákup pozemku p .č. 34/2, 40/2 a 54/5 v k.ú. Drasty, zapsaných na LV 1168 za cenu ve výši 15,- Kč/m2 •

3. Č.j. 3112/13 schválila podpis dodatku č. 3 k mandátní smlouvě č. MS 01/2011 s panem Lubošem Ježkem o rozšíření předmětu závazku mandátní smlouvy.

4. Č.j. 3241/2013 schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě č. 029/2013 se společností Baumi s.r.o. Mimoň pro projekt "Zateplení a výměna výplni otvorů Základní škola v Klecanech" o prodloužení výkonu technického dozoru investora o 1 měsíc.

5. Č.j . 3258/2013 schválila cenovou nabídku společnosti TENDO s.r.o. na technický dozor investora projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" na období září až říjen 2013 za cenu ve výši 82.500,- Kč bez DPH.

6. Č.j . 3260/2013 schválila cenovou nabídku Ing. Jana Mately na zajištění BOZP projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" za cenu ve výši 69.000,- Kč.

7. Č.j. 3262/2013 schválila cenovou nabídku pana Pavla Koše na zpracování závěrečné monitorovací zprávy č. 2 a žádosti o platbu č. 2 projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" za cenu ve výši 90.000,- Kč.

8. Č.j. 3239/2013 schválila cenovou nabídku společnosti Autodoprava a výkopové práce, odvoz a dovoz stavebního materiálu na pronájem nákladního vozidla Avia pro
dovoz a odvoz stavebního materiálu pro sanaci ploch u černé skály za cenu ve výši 80.592,- Kč bez DPH.

9. Č.j. 3242/2013 schválila cenovou nabídku a podpis mandátních smluv se společností AAA zakázky, s.r.o. na přípravu a zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu za cenu ve výši 25.000,- Kč bez DPH pro projekt "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" a soutěž o návrh úpravy objektu "Rychty" za cenu ve výši 65.000,- Kč bez DPH.

10. Č.j. 3189/2013 projednala žádost společnosti S.K. Trading s.r.o. o pronájem pozemku v Dolních kasárnách. Pozve zástupce společnosti na další jednání RM.

11. Č.j. 3240/2013 schválila odstoupení od smlouvy o dílo č. 22/2013 ze dne 27. 5. 2013 se společností VYSLYSTAV s.r.o., se sídlem: Žďárská 8, 347 01 Halže, na zhotovení stavebního díla, služeb a dodávek projektu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přivoz" z důvodu prodlení delším než 30 kalendářích dni s dokončením díla.

12. Č.j . 3227/2013 schválila žádost paní Simony Kunkové o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor Do Kaštan č. p . 48 k 30. 9. 2013.

13. Schválila podpis smlouvy se společnosti Northpoint DC07, s.r.o., se sídlem: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 o právu provést stavbu a o užíváni části pozemku
parc. č. 599/24 v k.ú. Klecany (silnice na Sedlec).


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.