Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 23.6.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 23.6.2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 23. června 2011

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedáni

I. SCHVALUJE:

1) návrhovou komisi ve složení: Václav Kuchta, Matouš Kolář, Martin Hora

2) ověřovatele zápisu: Martin Lemon, ing. Jiří Bendl

3) program zasedání

4) námitky:

I/13 - námitku č.1ve smyslu návrhu pana Kuchty k usnesení ZMě ze dne 28.4.2011

5) ZMě schvaluje odkup 55 m2 plochy pozemků Mgr. Jana Beznosky bytem Na Hradišti 391,250 67 Klecany a to 21 m2 pozemku p.č.st. 97 a 34 m2 z pozemkup.č.109/2 v k.ú. Klecany, za cenu 1500,- Kč/m2

6) Úpravu článku II. Tvorba fondu odst. 3. Fondu kultury, sportu a volného času města Klecan, který nyní zní:
převody prostředků v rámci rozpočtu během roku, zejména z místních poplatků za provoz hracích automatů, Zprovozovaných výhemích hracích přístrojů (VHP) a z místníchpoplatků ze vstupného

7) návrh zřizovaci listiny pro Základní školu a Mateřskou školu Klecany, okres Praha - východ, se sídlem Klecany č.p. 375 , 250 67 Klecany IČO: 75033852 v navrženém zněni s platností od 1.9.2011

8) návrh zřizovací listiny pro Základní uměleckou školu Klecany, okres Praha - východ, se sídlem Klecany č.p. 375, 250 67 Klecany lČO:43755208 v navrženém znění s platností od 1.9.2011

9) pořádání Setkání pravého a levého břehu - Svatováclavské slavnosti, včetně schválení navrženého rozpočtu na tuto akci. Prostředky budou použity z Fondu kultury, sportu a volného času města Klecany v max. výši 159 000,- Kč

10) ZMě Klecany schvaluje bezúplatný převod pozemku KN p.č.216/12 v k.ú. Klecany o výměře 38 m2 z České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Klecany z důvodu veřejného zájmu- pozemek pod místníkomunikací.

11) zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků p.č.st.628 a 807 v k.ú. Klecany s pí.Boženou Michalcovou a směnu pozemků p.č.st.629 a 806 v k.ú.Klecany s manžely Jiřím Smělým a Danou Smělou z důvodu nápravy vlastnických práv (stávající pozemky ležely mimo skutečnou polohu garáží ve vlastnictví směňovaných.


12) zpracování DUR (s variantním řešením návrhu) jejímž předmětem by bylo dělení pozemků a zároveň umístění stavby IS a komunikaci - cena cca 750 000,- Kč (DUR vč. průzkumných ptací, GP na dělení, IIČk ÚR), termín 10-14 měsíců. Tato varianta umožňuje budoucí prodej nezasít'ovaného pozemku jako celku (po oddělení parc. pro směnu) a zároveň možnost pokračování v realizačni fázi projektu.

13) podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č.65 oblast podpory 3.2,3.3 ROP NUTS 2 Střední Čechy schválenou MV ROP 27.5.2010 na realizaci sportoviště v majetku města Klecany v areálu Sportklub Klecany včetně vypracováni PD za cenu 255 000,- Kč včetně výběrového řizení. Finanční prostředky na krytí těchto výdajů budou použity z § 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, stavby, haly.

14) členství města Klecany v DSO Údolí Vltavy, přijímá stanovy DSO Údolí Vltavy s platností od 1.července 2011.

II. BERE NA VĚDOMÍ:

1) informace o průběhu výběrového řízenina dodavatele prací akce "Náměstí Třebízského"

2) informace o průběhu příprav akce "Víceúčelový sport. areál Klecany"

3) informace o zamitnutí odvolání k ÚP - MV ČR

III. UKLADA:

1) vedení města pokračovat v jednání s obcí Husinec - Řež a členy DSO Dolní Povltaví o vytvoření společného školského obvodu a upřesnění smluvních podmínek v rovině investic

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Václav Kuchta, Matouš Kolář, Martin Hora

Usnesení bylo schváleno 10 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Jiří BendlMartin Lemon


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.