Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 3.10.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 3.10.2011

Usnesení č.29/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 3. 10. 2011

Přítomni dle prezenčnílistiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák
omluven: Jiří Medek

1. Schválila podpis smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi Městem Klecany a lng. Vladimírem Klatovským, Družstevní 957, 285 22 Zruč nad Sázavou, lČ:64175871, k projektové žádosti "Víceúčelový sportovní areál Klecany" (areál ZŠ) Regionálního operačního programu NUTS 2 Stření Čechy, Prioritní osa 3. lntegrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova, výzva č.49.

2. Č.j.465/2011 schválila podpis smlouvy o dílo mezi Městem Klecany a AQ plus, s.r.o., U Uránie 711414, 170 00 Praha 7 na vypracování projektové žádosti předložené do Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy,Prioritní osa 3, lntegrovaný rozvoj Území, 3.3. Rozvoj venkova _ oblast fyzické revitalizace na projekt ,,Multi-sports komplex Klecany" (areál Sportklubu Klecany).

3. Č.j. 466/2011 schválila podpis smlouvy o dílo mezi Městem Klecany a AQ plus, s.r.o., U Uránie 711414, 170 00 Praha 7 na vypracování projektové žádosti předložené do Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, Prioritní osa 3, lntegrovaný rozvoj území, 3.3.Rozvoj venkova - oblast fyzické revitalizace na projekt ,,Revitalizace cyklostezky-cyk|odoprava" (přívoz Klecánky - náměstí VBT).

4. Č.j. 452/11 schválila poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Pravý Hradec ve výši 40.000,- Kč na pořízení starší závodní trarnpolíny Eurotramp s příslušenstvím.

5. Schválila nákup vánoční výzdoby do ulice Topolová a světelných řetězů k rozšíření výzdoby stromu na náměstí VBT.

6. Č.j. 395/11 schválila podpis dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 10.12.2001 uzavřené mezi Městem Klecany jako pronajímatelem a MUDr. Evou Novotnou jako nájemcem, který se týká vyúčtování nákladů za vodné, stočné, spotřebovanou elektrickou energii a otop.

7. Č.j.1435/11 projednala Zprávu o činnosti obecní policie Zdiby na Území města Klecany za srpen a za 3/4 měsíce září 2011.

8. Schválila finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro neziskovou organizaci TJ Zora Praha, která sdružuje nevidomé a slabozraké sportovce.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.