Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 15.12.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 15.12.2011

USNESENÍ ze zasedáni Zastupitelstva Města Klecany, ze dne 15. 12. 2011

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

 

I. SCHVALUJE:

1) program zasedání

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Bendl, Ing. Miroslav Filinger, Daniel Dvořák

4) ověřovatele zápisu: Ing. Kristýna Holubová, Martin Lemon

5) dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace č.S/0049/RRSC/2011, jejímž předmětem je realizace projektu ''Víceúčelový sportovní areál Klecany'', registrační číslo: CZ I.I5l3.3'00/49.01026, kde se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 1 písm. d), e), f) smlouvy, týkající se termínu realizace projektu a změny přílohy č.3 Finanční plán - termínu odevzdání závěrečné žádosti o platbu'' - 30.6.2012

6) RO č.5 - v předloženém znění ZMě schválilo příspěvky z fondu kultury § 3319 pol. 5222 - neinvestiční transfery těmto sdružením a spolkům v následující výši:

TJ Sokol Klecany fotb. klub 335 000,-
občan. sdružení Praý Hradec 200 000,-
občan. sdružení Bike service Klecany 15 000,-
Judo klub ZŠKlecany (os Samuraj Praha) 25 000,-
Junák-Skautské středisko Havran Klecany 55 000,-
občan. sdružení Humbuk 40 000,-
Myslivec. sdružení Klecany 15 000,-
TJ Sokol Klecany, župa Jungmanova 20 000,-
občan. sdružení Klecansko, Větrušicko 15 000,-

Celkem 720 000,-

7) navržený rozpočet města Klecany v paragrafovém členění na rok 2012 v předloženém znění ve ve výši 51 837 842,-Kč

8) rozpočet DSO Dolní Povltaví na rok 2012 v předloženém znění

9) navržený rozpočtový výhled na roky 2012 - 2015 města Klecany

10) podávání žádostí města Klecany k dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, nadačními fondy, Stř. krajem a jinými subjekty v roce 2012

11) nákup 7 t vozidIa pro přepravu kontejneru, včetně 2 ks kontejneru a výbavy k zimni údržbě komunikací od společnosti Hanes za cenu 2 634 000,- Kč včetně DPH formou spolufinancování leasingem s 35% akontací od společnosti Oberbank Leasing s.r.o. Celková pořizovací cena 2 809 123,- Kč s DPH


II. BERE NA VĚDOMÍ

1) informace o plnění usnesení minulého jednání ZMě

2) informace o situaci v oblasti autobusové dopravy ve Středočeském kraji v roce 2012

3) zprálu o činnosti Rady města v roce 2011

4) informaci o měření úrovně azbestu v MŠKlecany, únik nepřesahuje stanovené nonny

 

III. UKLÁDÁ


1) kontrolnímu výboru kontrolu výdajů spolků, kterým je poskytována dotace z rozpočtu města

2) RM svolat rozšířené jednání rady za účelem projednáni využití areáIu Dolních Kasáren

 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Ing. Miroslav Filinger, Ing. Jiří Bendl, Daniel Dvořák

Ověřovatelé: Ing. Kristýna Holubová, Martin Lemon


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.