Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 9.5.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 9.5.2011

Usnesení č.14/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 9. 5. 2011

Přítomni dle prezenčníl istiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

1. Projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení ZMě Klecany konaného 28.4.2011, ZMě uložilo vedení města předložit rozpočtový výhled pro roky 2011- 2013, místostarostovi předložit přehled čerpání z fondu kultury, sportu a volného času, obojí do příštího zasedání ZMě.

2. Č.j.556/11 vzala na vědomí zveřejněni prodloužení termínu výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace veřejné zakázky na stavebni práce "Revitalizace náměstí V. B. Třebízskéhov Klecanech". Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.5.2011 ve 13.00 hodin. Otvírání obálek s nabídekami proběhne dne 16.5.2011 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti zadavatele.

3. Schválila výběr zhotovitele stavby "Nástavba domu č.p.349 k realizaci půdní nástavby a revitalizace domu" - firmu pana Jana Suchomela. Tímto se připojila k souhlasu ostatních spoluvlastníků domu. Právní zástupce města vypracuje smlouvu o výstavbě, která bude definovat stávajícíi nové bytové jednotky a vlastnická práva k jednotlivým bytům.

4. Čj.574/11 projednala Zprávu o činnosti obecní policie Zdiby za měsíc březen 2011.

5. Č.j. 606/11 schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čislo lV-12-6012249/1 k vybudování kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 128/2, 128/16, 167/23, 202/14,202/22 v k.ú. Klecany na akci "Klecany - kNN z TS PY_1577-čp 170/2-9."

6. Č.j. 637/11 vzala na vědomí rozhodnutí MHMP, OŽP,  kteým se povoluje vypouštění přečištěných městských odpadních vod z ÚČov hl. m. Prahy do vodního toku Vltavy po dobu postupných odstávek jednotlivých dosazovacÍch nádrží při jejích opravách, po dobu max. 6ti měsíců.

7. Č.j. 640/11 schválila Žádost Úradu pro zastupování státu Ve věcech majetkových, odboru hospodaření s majetkem státu bezúplatně převést pozemkovou parcelu č.216/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Klecany o celkové výměře 38 m2 do majetku města Klecany (pokud se jedná o místní komunikaci ve správě obce). Předá ZMě.

8. Č.j.674/1 schválila finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na pořádání dětského dne v Klecanech, kteý se bude konat 5.6.2011 od 13.30 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol Klecany. Akci zajišt'uje Andrea Košťálová a Stanislava Bažantová.

9. Č.j.679/11 schválila podpis mandátní smlouvy s lng. Evou Patákovou - TERSTAV na povolení stavby a související úkony pro stavbu "Zřizení cyklostezky v Klecanech" ve výši 45.480,- Kč včetně DPH 20%. Zároveň schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřizeni věcného břemene a souhlasu se zřizením stavby mezi Lesy ČR,s.p. a městem Klecany, která spočívá v právu zřidit a provozovat na parc. č.234/27, k.ú. Klecany cyklostezku.

10.Č.j. 686/1 1 vzala na vědomí rozpis Farní charity Neratovice na pečovatelskou službu v Klecanech za duben 2011.

11.Č.j.689/11 schválila menší opravu laku hasičského vozu Tatra 138 ve výši 2.800,- Kč.

12.Č.j.702/11 schválila nákup a instalaci změkčovače vody LT 26 do jídelny ZŠ Klecany od společnosti Mela-Servis v celkové ceně 35.000,- Kč bez DPH.

Příští zasedání Rady města se bude konat 23. května 2011.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.