Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 11.4.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 11.4.2011

Usnesení č. 1212011 ze zasedání Rady města KIecany, ze dne 11.4.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

1. Seznámila se zápisem stavební komise, která se sešla nad dvěma návrhy dostavby a revitalizace domu č.p. 349 v k.ú. Klecany. Nad návrhy se sejdou členové RM s obyvateli uvedeného domu dne 20.4.2011 v 18.00 hodin.

2. Schvaluje.cenovou nabídku lng. arch. Lukáše Balleka na projekt rekonstrukce hřiště v MŠ Klecany ve výši 27.000,- Kč bez DPH. Realizace projektu 2012.

3. Seznámila se s návrhy usnesení k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením, navrhuje zvýšit pravomoc v rozhodování rady na částku 200.000,-Kč, předá zastupitelstvu města ke schválení.

4. Č.j. 454/2011 schválila požadavek M. Pitauera na ukončení nájemní smlouvy na ploše pro plechovou garáž parc. č. 196 v Klecanech na Sídlišti.

5. Č.j. 538/11 souhlasí s konáním řezbářské akce "Klecanský masakr motorovou pilou", kterou pořádá o.s. Humbuk ve dnech 20.-22. 5. 2011 v Klecánkách u jezu.

6. Č.519/11 schválila rozšířeni spolupráce MHM EKO s.r.o. se společností Praktik systém s.r.o. V přistřešku 89 ze stávajících 50 m2 na 150 m2 v souladu s platnou smlouvou ze dne 29.6.2009.

7. Č.j. 530/11 schválila podpis smlouvy o zřízení věcných břemen mezi Telefonica 02 Czech Republic, a.s. a městem Klecany na pozemcích parc. č. 626/15 a 626/36 v k.ú. Klecany na zřizení metalického podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením "1100-017099, Klecany bytový dům č.p. 658"'

8. Pověřila dle zákona č. 128/2000 sb., § 108, odst. 2 a zákona č. 94/1963 Sb., § 4, odst. 1, dne 7.7.2011 p. Daniela Dvořáka právo užívat závěsný odznak.

9. Daniel Dvořák se nezúčastní zasedání Rady dne 18.4.2011, kdy dojde k otevirání obálek na pronájem prostor u přívozu v Klecánkách z důvodu střetu zájmu.

Příští zasedáni Rady města se bude konat 18. dubna 2011.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.