Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 12.9.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 12.9.2011

Usnesení č. 26/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 12.9.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák
Omluven: Jiří Medek

1. Schválila podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, která se týká navýšení kapacity školní jídelny ze současných 400 strávníků na 500
strávníků s účinností od 15. 9. 2011. Žádost podává město Klecany jako zřizovatel ZŠ a MŠ Klecany.

2. Č.j. 1343/11 projednala informaci Letiště Praha, a.s., které uvádí, že v rámci programu Dobré sousedství má město možnost zaslat žádosti o příspěvky nejpozději do 31. 10. 2011.

3. Čj. 1341/11 schválila žádost paní Jiřiny Vojtěchovské a paní Hany Pflegerové Rojíkové o zřízení věcného břemene a podpis smlouvy o smlouvě o budoucí pro vybudování vodovodní přípojky v předpokládané délce 7,5 m a plynovodní
přípojky v předpokládané délce 5,5 m na pozemku p.č. 638 v k.ú. Klecany.

4. Č.j. 1324/11 schválila žádost pana Václava Jecha o umístění plovoucího mola na pravém břehu Vltavy říčník m 37,3 za podmínek daných ve vyjádření Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava ze dne 30. 6. 2011. Evidenční číslo mola pro registraci bude K-008.

5. Č.j. 1338/11 schválila návrh pana lvana Macháčka, jednatele společnosti Avalon s.r.o. na ukončení smlouvy dohodou z nebytových prostor v Dolních kasárnách k 15.9.2011 včásti budovy č.p. 951 skladové haly o výměře 100 m2. Prostory jsou již vyklizeny.

6. Č.j. 1329/11 schválila žádost ČSAD Střední Čechy, a.s. o ukončení smlouvy o nájmu parkovací plochy dohodou k 30. 9. 2011.

7. Schválila podpis kupní smlouvy se společností GENIUS LOCI DEVELOPER, a.s. na . Smlouva o smlouvě budoucí byla podepsána 11. 1. 2011.

8. Schválila podpis smlouvy ozřízení věcného břemene lE-12-6002227/003, pro stavbu - rekonstrukce kNN Klecany, K Sídlišti 184/1 mezi městem Klecany a ČEZ distribuce, zastoupenými f. AZ Elektrostav a.s., Nymburk.

9. Č.j. 991/11 schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o předání kanalizační stoky na pozemku par.č. 170/1 aŽ 170/9 mezi městem Klecany, p. Petrem Novákem a p. Janou Poživilovou.

10. Schválila podpis smlouvy o zřízeni věcného břemene č. lV-12-6007613/1 pro stavbu Klecany-kNN pro RD Tomáš mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce a.s., zastoupená Václavem Hacmacem, Kralupy n. Vlt.

11. Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. lv-12-6005728/1 pro stavbu Klecany-kNN pro RD Marek mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce a.s., zastoupená Václavem Hacmacem, Kralupy n. Vlt.

12. Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. lV-12-6005734/1 pro stavbu Klecany-kNN pro RD Bartejs mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce a.s., zastoupená Václavem Hacmacem, Kralupy n. Vlt.

Příští zasedání Rady města se bude konat 19. 9. 2011


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.