Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 22.6.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 22.6.2011

Usnesení č.19/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 22. 6.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, lng. Kristýna Holubová
Omluven : Daniel Dvořák

1. Č.j.556/11 schválila doporučení komise o výběru nejvhodnějšínabídky k Výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace veřejné zakázky na provedení stavebních prací, služeb a dodávek "Revitalizace náměstí V.B.Třebízskéhov Klecanech", které proběhlo dne 21.6.2011. Komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku společnosti Trigema Building a.s. Ve výši 9.477.903,- Kč bez DPH.

2. Vzala na vědomí odmítnutí paní Procházkové k schválenému umístění do Domu s pečovatelskou službou.

3. Č.j. 913/11 vzala na vědomí podpis smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků fondu CEMEX Budujeme budoucnost, nadační fond na poskytnutí finančního příspěvku z prostředků nadačního fondu na pořádání XV. Klecanské veterán rallye 2011 a dalších kulturních akcí pořádaných Městem Klecany ve výši 50 000,- Kč.

4. Č.j. 914/11 schválila odměnu řediteli Základní a mateřské školy Klecany na základě jeho žádosti z mzdorných prostředků v rozpočtu školy.

5. Č.j. 925/11 vzala na vědomí oznámení o veřejném projednání posudku a současně dokumentace posuzování vlivů na ŽP záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně". Veřejné projednání se uskutečnídne 29.6.2011 od 14:00 hodin na výstavišti Praha - Letňany v hale č.2 (vstup halou č.1). Jednání se zúčastní zástupce města Klecany.

6. Č.j. 926/11 vzala na vědomí Zprávu o činnosti OP Zdiby na území Klecan za měsíc květen 2011.

7. Č.j. 926/11 schválila zhotovení šikmého barevného leteckého snímku s UV fólií ve formátu 180 x 180 cm od společnosti Tomáš Hora THC ve výši 26.280Kč.

8. Č.j. 912/11 schválila žádost obecního úřadu Husinec o vytvoření společného školského obvodu Základní a mateřské Husinec a Základní a mateřské školy Klecany pro žáky 6. - 9. ročníku a předá zastupitelstvu města ke schválení.

9. Č.j. 910/11 vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 6. 6. 2011 a předá v kopii zastupitelům města.

10. Č.j. 896/11 schválila příjem prostředků neinvestiční účelové dotace MK ČR na "Veřejné informační služby knihoven - VISK 3" Ve výši 54 000,- Kč.Tyto prostředky jsou přísně účelové a podléhají zúčtování se státním rozpočtem. Avízo o provedené platbě zaslal KÚ Streoočeského kraje, odboru kultury a památkové péče.

11.Čj. 907/11 vzala na vědomí oznámení o zahájeni řízení a žádost o stanovisko KÚ Středočeského kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství k provozování "zařízení ke sběru nebo výkupu a soustřed'ování elektrických a elektronických odpadů", umístěného v Klecanech na adrese Dolní kasárna na pozemku p.č.46317 v k.ú.Klecany.

12. Č.j. 897/11 vzala na vědomí oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o výsledku kontroly zadávací dokumentace před výběrovým řízením projektu "Víceúčelový sportovní areál Klecany" v areálu ZŠ Klecany a zahájí výběrové řízeni na dodavatele stavby.

13. Schválila uzavření Městského úřadu Klecany ve dnech 4. - 8 července 2011. Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Uzavřen bude i Stavební Úřad a Matrika Klecany.

Příští zasedání Rady města se bude konat 11. 7. 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.