Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 13.6.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 13.6.2011

Usnesení č. 18/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 13.6. 2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek
Zastupitelé: Jan Busch, lng. Miroslav Filinger, Martin Hora, Václav Kuchta, Lemon
Hosté: Luboš Ježek

1. Č.j. 881/11 schválila podpis darovací smlouvy s občanským sdružením Babybox pro odložené děti - STATIM pro zřízení Baby boxu v Městské nemocnici Neratovice ve výši 10 000,- Kč.

2. Č.j. 884/11 vzala na vědomí rozhodnutí KÚ Středočeského kraje,odbor regionálního rozvoje ve věci odvolání proti rozhodnutí č.j. 363/R/St/2011 ze dne 4.4.2011 vydané Mě.ú. Klecany, stavební úřad. Vydané územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití Území a stavební povolení na pozemku parc.č.457/44 vk. ú. Klecany se ruší a věc se vrací k novému projednání stavebnímu úřadu.

3. Č.j. 882/11 vzala na vědomí zamítnutí Nejvyššího správního soudu o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č.1/2010 ze dne 20.4.2011,č.j. 636/10 - územního plánu města Klecany, podaného navrhovatelkou Česká republika -
Ministerstvo vnitra. Soud dospěl v nyní projednávané věci k závěru, Že napadenou částí opatření obecné povahy nebyla navrhovatelka krácena na svých právech.

4. Č.j. 861/11 schválila odměnu pro ředitelku ZUŠ Klecany na základě její žádosti z fondu odměn ZUŠ.

5. Č.j. 858/11 vzala na vědomí oznámení OŽP/Ji Krajského úřadu Stř. kraje o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a shromažd'ování elektroodpadu v areálu Dolních Kasáren společností PRAKTiK systém s.r.o..

6. Schválila podpis Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem Klecany a městem Zruč nad Sázavou uzavřené v rámci programu ROP SČ "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" v přípravné a realizační části.

7. Na rozšířeném jednání RM a zastupitelů byl projednán návrh pana Luboše Ježka na možné varianty dělení pozemku par. č. 357/1 v k.ú. Klecany v rámci oddělení parcel pro směnu pozemků (ČOV - Soukupovi). Zastupitelé a členové RM navrhují variantu č.2 (zpracování DUR s variantním řešením návrhu a umístěním lS a komunikace). Předá ZMě ke schválení.

8. Schválila návrh na výmaz předkupního práva ve prospěch Města Klecany z důvodu uplynutí doby, na kterou bylo předkupní právo zřízeno smlouvou zapsanou do katastru nemovitostí pod položkou výkazu změn 251/1998 pro
katastrální území Klecany. Věcné břemeno zaniklo v souladu se smlouvou uplynutím 6 let ode dne vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, tedy v roce 2004.

9. Schválila návrh a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 65 oblast podpory 3.2, 3.3 ROP NUTS 2 Střední Čechy schválenou MV ROP 27.5. 2010 na realizaci sportovišťě v majetku města Klecany v areálu Sportklub Klecany. Pověřila starostu jednáním s pí. Srbovou a p. Novákem předsedy TJ Sokol Klecany o možnostech a variantách doplnění návrhu. Předá ZMě ke schválení.

Příští zasedání Rady města se bude konat 20.6. 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.