Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 25.7.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 25.7.2011

Usnesení č. 22/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 25.7. 2011

Přítomni dle prezenční  listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek

1. Dne 25.7.2011 se uskutečnilo jednání komise veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení,,Víceúčelový sportovní areál Klecany". Dle § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada vyloučila z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče KONSTRUKT|S a.s., sídlo Kolbenova 616134,190 00 Praha 9, jehož nabídka byla komisí vyřazena, jelikož Se po kontrolním přepočtu celková nabídková cena neshoduje
v oceněném výkazu výměr a v návrhu smlouvy. Dále dle § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada rovněž vyloučila z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče COLAS CZ, a.s., sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, jehož nabídka byla komisí vyřazena, jelikož v nabídce by| vložen oceněný výkaz výměr, kteý nebyl dle aktuálních zadávacích podmínek. Vyloučení bude uchazečům písemně oznámeno.

2. Č. j. 1085/11 vzala na vědomí návrh na přezkoumání úkonů zadavatele (Město Klecany) proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče SaM silnice a mosty a.s. z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízeni o veřejné zakázce ,,Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech" a návrh na rozhodnutí o předběŽném opatření, jímŽ zakáŽe zadavateli, aby uzavřel smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s vybranou společností. (Pozn. Smlouva o dílo se společností Trigema Building a.s. nebyla zatím uzavřena) Návrh podal v zastoupení advokát JUDr. lvo Jelínek na Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže Brno.

3. Projednala s panem Martinem Rutem pořádání hudební produkce s názvem ,,Klecanskej nářez aneb trochu punku!", kterou žádá pan Rut uskutečnit dne 10.9.2011 v prostoru bývalé střelnice v Klecanech. Souhlasí s pořádáním akce
za podmínek konání od 18 hodin do 23 hodin a dojednání dozoru s OP Policií Zdiby a složení kauce 10.000,- Kč (vratné po zdárném ukončení akce).

4. Č.j. 1011/11 projednala s paní Hedvikou Morvayovou průběh hranic a vlastnictví u parcely č. B35 v k.ú. Klecany. Jedná se o 4 m2, u kteých paní Morvayová navrhuje, že je odkoupí za 500,- Kč/m2. Předává ZM k projednání.

5. Schválila podpis smlouvy o dílo s lng. Danou Kuchařovou č. P 01022011 na výkon stavebního dozoru pro projekt ,,Výstavba víceúčelového sportovního areálu Klecany" (v areálu ZŠ Klecany).

6. Schválila vyvěšení zadávaci dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadávané dle § 38 zákona č' 137/2006 Sb., v platném znění na ,,Dodávku vozidla s nosičem kontejnerů včetně příslušenství pro zimní údržbu komunikací"'


7. Č.j. 1O78/11 vzala na vědomí vyjádření Ministerstva zemědělství, odboru vodovodů akanalizací k projektu ,,Klecany - rekonstrukce ČOV, l. etapa", kde je uvedeno, že z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci Programu 129 180 po projednání se zástupci Kraje nebyla akce zařazena do návrhu akcí k zahájení v roce 2011.

Příští zasedání Rady města se bude konat 8.8.2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.