Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 31.1.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 31.1.2011

Usnesení č.5/ 2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 31. 1. 2011

Přítomni dle prezenční listiny: Ladislav Němeček, Kristýna Holubová, JiříMedek, Daniel Dvořák

1. Č.j.169/2011 pro zápis do prvních tříd v ZŠ Klecany na rok 2011/2012 schválila otevření dvou prvních tříd a kriteria navržená ředitelem ZŠ a zároveň schválila pro ZŠ čerpání příspěvku zřizovatele na mzdové prostředky, které budou použity na proplacení DPP, souvisejících s údržbou areálu.

2. Č.j 168/2011 schválila pro zápis do MŠ Klecany na rok 2011/2012 přijetí dětí pouze s trvalým bydlištěm v Klecanech, které do 30.9.2011- dovrší 3 let věku.

3. Schválila podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor v Dolních kasárnách se stavitelstvím DE a.s. na období 2011-2013

4. Č.j. 134/2011 schválila opakované podání výzvy na nástavbu domu č.p. 349 v Klecanech.

5. Č.j. 123/2011 vzala na vědomí žádost Mgr. Ludmily Szöllösové o uvolnění ze sociální komise.

6. Č.j. 138/2011 vzala na vědomí stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství KÚ středočeského kraje k akci "ČOV Klecany - rekonstrukce Čov-1. etapa", které doporučuje kladné vyřízení žádosti pro získání státní finanční podpory z Ministerstva zemědělství ČR.

7. Č.j.133/2011 schválila návrh lng. Homoláčové, kronikářky města, na změnu ve vedení kroniky města Klecany od roku 2010 zpětně, kdy budou zápisy prováděny v elektronické podobě.

8. Č.j. 137/2011 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12- 6007972/3, týkající se stavby "Klecany - kNN pro RD Melíšek" mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p.č.202/8 a 2002/28 v k.ú.Klecany.

9. Č.j. 149/2011 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12 - 6400627/001 (s), týkající se umístění kabelového vedení NN mezi městem Klecany a Čez Distribuce, a.s  na pozemcích p.č. 233/1, 234/17, 224/1 v k.ú. Klecany, smlouva o smlouvě budoucí byla schválena dne 20.9.2006.

10. Schválila podpis nájemní smlouvy mezi městem Klecany a občanským sdružením Nový Prostor na pronájem prostor v objektu Dolních kasáren.

11. Č.j.89/2011 vzala na vědomí vyrozumění odboru obecního Živnostenského úřadu MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o zápisu adresy místa pro vypořádání závazků do živnostenského rejstříku, zápisu provozovny Dolní Kasárna 954 do ŽR, přidělení lČ provozovny a výpis z živnostenského rejstříku.

12. Č.j. 88/2011 vzala na vědomí vyrozumění odboru obecního Živnostenského úřadu MÚ Brandýs nad Labem -Stará Boleslav o zápisu změn do živnostenského rejstříku.

13. Č.j.162/2011 schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IZ-12-6000225/01, lV-12-6011l81/01, týkající se zařízení distribuční soustavy PS 1482-3 Klecánky - TS výměna PY_0131- ČOV, vNN, přeložení do kNN mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p.č. 236/3.

14.Č.j. 150/11 schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-6010886/01, týkající se zařízení distribuční soustavy PS 1439 Klecany - Oresta, č.p.73 - kNN, dem. NN, lV-12-6010886 mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích p.č. 641, 626/22, 626/38, 24, 642, 626/12 v k.ú. Klecany.

Příští zasedání Rady města se bude konat 14. února 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.