Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 28.2.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 28.2.2011

Usnesení č.7/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 28.2.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

1. Na jednání rady byli přizváni ředitel ZŠaMŠ p. Vladimír Lacina a paní Alena Němečková. Č.j.333/2011 schválila směrnici, která stanoví kritéria a podmínky pro příjímání dětí do mateřské školy.

2. Čj.324/11 projednala Rozbor hospodaření za rok 2010 ZŠ a MŠ Klecany a předá finančnímu výboru k projednání.

3. Č.j. 310/2011 projednala výroční zprávu o hospodaření Základní umělecké školy Klecany a předá finančnímu výboru k projednání.

4. Č.j. 275/11 projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.631, k.ú. Klecany, kde bude probíhat přemístění stávajícího TR84 z pozemku parc. č.21/2, k.ú. Přemyšlení a zároveň přeložení kabelu, který povede ve východním okraji chodníku v trase cca 65 m. Rada předá návrh smlouvy právnímu zástupci. Souhlasí s návrhem za podmínky, zbudování nového povrchu na chodníku v dané trase.

5. Schválila podpis smlouvy o dílo se společností CTS corp., s.r.o. na zhotovení dokumentace k podání žádosti v rámci operačního programu ŽP, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.

6. Vsouladu s § 102 odst 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila finanční dar pro místostarostu obce k životnímu jubileu.

7. Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č.lV-12-6010271 na pozemku p.č.626/28 v k.ú. Klecany na kabelové vedení NN. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena RM 23. 8.2010.

8. Č.j.315/11 schválila snížení plochy k pronájmu pro Skladové služby Jan Bečička v hale č.943 v dolních kasárnách.

9. Schválila podpis nájemní smlouvy mezi městem Klecany a manželi Mrkvičkovými, Hedvikou Morvayovou a lrenou Jadnovskou na nájem části pozemku p.č.626/28.

10. Rada schválila směrnice o účetnictvíč.1/2010 a o finanční kontrole č.2/2010

Příští zasedání Rady města se bude konat 7. března 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.