Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 29.8.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 29.8.2011

Usnesení č.25/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 29. 8.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček,lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek
Nepřítomen: Daniel Dvořák

1. Na základě výběrového řízenína funkci pracovník pro řízení TKO Mě.ú. Klecany schválila pana Miroslava Filingera, V Nových Domkách 125, 250 67 Klecany. Nástup do pracovního poměru 1. září 2011.

2. Schválila termín a program jednání ZMě Klecany, které se uskuteční dne 22.9.2011 od 18.15 hodin.

3. Č.j.1298/11 vzala na vědomí oznámení Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o výsledku kontroly zadávací dokumentace projektu ,,Víceúčelový sportovní areál Klecany", reg. č.Cz.1.1513.3.00/- 49.01026, kde je uvedeno, že v postupu zadavatele nebyly shledány nedostatky a zadávací řizeni bylo provedeno v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pověřila starostu města jednáním s vybraných uchazečem Univezálni stavební, a.s. o podpisu smlouvy k dané veřejné zakázce.

4. Č.j. 1173/11 schválila žádost pana Jiřího Zoula o umístění plovoucího mola na pravém břehu Vltavy říční km 37,31 za podmínek daných ve vyjádření Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava ze dne 30.6. 2011. Evidenční číslo mola pro registraci bude K-009.

5. Schválila návrh textu výběrového řizeni na obsazení místa tajemníka Mě.ú. Klecany.

6.  Č.j.1277/11 vzala na vědomí oznámení KÚ Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, kde je uvedeno, že přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2011 bude zahájeno dílčím přezkoumáním dne 9. 11.2011 v 8.00 hodin v sídle města. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání je Martina Sirotková.

7. Schválila účast účetní města paní Miroslavy Šebetkové na jednoletém kurzu Podvojné účetnictví pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.

8. Vzala na vědomí vyjádření města Klecany a připomínky k posudku záměru ,,Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy", které je nesouhlasné a trvá na požadavku vydání nesouhlasného stanoviska k záměru,

9. Schválila požadavek starosty města Klecany dle čl.2, odst. 2, veřejnoprávní smlouvy č.j.146031l2008lKUSK, uzavřené mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Dle požadavku bude strážník okrskář vybavený policejním motocyklem nebo skútrem s policejní výbavou vykonávat kombinovanou hlídkovou činnost v rozsahu měsíčního fondu pracovní doby na území města Klecany v období od 1. 9. 2011 do 31.12.2011. Požadavek pro další období bude projednán ZMě.

Příští zasedání Rady města se bude konat 5.9. 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.