Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 22.8.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 22.8.2011

Usnesení č. 24/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 22.8.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, Daniel Dvořák
omluveni: lng. Kristýna Holubová

1. Schválila na základě výběrového řízení na funkci investičního technika a projektového manažera Mě.ú. Klecany paní lng. Kristýnu Holubovou, nám. Třebízského 657, 250 67 Klecany. Nástup do pracovního poměru 1. října 2011.

2. Č.j.  1215/11 schválila žádost Pravého Hradce o finanční příspěvek ve výši 55.500,- Kč na 2 ks cvičební a posilovací prvky pro seniory. Prvky budou umístěny v Dolních Kasárnách u domu s pečovatelskou sluŽbou.

3. Č.j. 1229/11 projednala žádost TJ Sokol Klecany - oddíl kopané o navýšení finančního příspěvku na dofinancování fotbalové Sezony ve výši 100.000,- Kč z Fondu kultury, sportu a volného času pro všechny týmy v registrovaných soutěžích a předá Zastupitelstvu města Klecany.

4. Projednala návrh výběrového řizeni na obsazení místa tajemníka Mě.ú. Klecany a pověřila starostu města přípravou podkladů na příští zasedání RM dle § 7 zákona č. 31212002 Sb..( o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů).

5. Č.j. 1231/11 vzala na vědomí protokol o kontrole č.1 Kontrolního výboru Klecany a předá Zastupitelstvu města Klecany na nejbližším zasedání.

6. Č j. 1252/11 projednala nabídku spoluvlastníků pozemku par.č.515, o výměře 733 m2, druh ostatní plocha zastoupené panem Jiřím Srbem a pověřila místostarostu dalším jednáním.

7. Projednala pracovní verzi k nesouhlasnému vyjádření a připomínkám k posudku zpracovanému podle § 9 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ,,Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"

Příští zasedání Rady města se bude konat 29.8. 2011




K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.