Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 4.4.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 4.4.2011

Usnesení č. 11/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 4. 4. 2011

Přítomni dle prezenční listiny: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, Ing. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

1.    Č.j. 414/2011 seznámila se s dalším postupem pro zápis objektů ČOV na město Klecany. Dne 12. 4. 2011 bude starostou města a ředitelem VÚSS Praha Ing. Kudrličkou podepsáno u notářky JUDr. Hájkové osvědčení o vlastnictví stavby formou notářského zápisu. Rada pověřila starostu města pokračováním jednání.

2.    Č.j. 495/11 schválila podpis smlouvy číslo: Z_S14_12_8120029917 čj. 15/11 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Klecany MŠ přístavba – kNN nově v hranici pozemku“.

3.    Č.j. 1753/10 a 1783/10 projednala 2 návrhy na navýšení kapacity ve školní jídelně ZŠ Klecany a vybrala jako výhodnější nabídku společnosti MB – SVING s.r.o. Předá ke schválení finančnímu výboru a zastupitelstvu města. Dále projednala koncept uspořádání stolů školní jídelny ZŠ Klecany Ing. arch. Lukáše Balleka. Bude provedena cenová kalkulace konceptu a předáno k odsouhlasení zastupitelstvu města.

4.    Schválila aktualizovaný seznam členů komisí: přestupkové, sociální, kulturní, stavební a územně plánovací, likvidační, životního prostředí, redakční rady  Zpravodaje, pro dotace a fondy EU, povodňové a letopisecké. Bude zveřejněn na internetových stránkách města.

5.    Schválila příspěvek ve výši 15.000,- Kč na pořádání veřejného bruslení dne 17. 4. 2011 na zimním stadionu Icearena Letňany. Organizátorem je MěÚ Klecany a OÚ Zdiby. Veřejné bruslení bude zahájeno ve 13.00 hodin a v rámci programu proběhne hokejový zápas Klecany : Zdiby. Pro občany Klecan, Zdib a žáky ZŠ a MŠ Klecany je vstupné zdarma.

6.    Seznámila se zápisem stavební komise, která se sešla nad dvěma návrhy dostavby a revitalizace domu č.p. 349 v k.ú. Klecany. Nad návrhy se sejdou členové RM s obyvateli uvedeného domu.

7.    Projednala otázky kolem webových stránek www.klecany.cz a předá právnímu zástupci.

8.    Schválila program a termín zasedání zastupitelstva na 28. 4. 2011 od 18.15 hodin.

9.    Č.j. 493/2011 vzala na vědomí zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí stavby „Komunikace do Klecánek“ ze dne 31. 3. 2011.

10.    Č.j. 504/11 odsouhlasila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6011857/01 na kabelové vedení NN 0,4 kV v délce 70 m a rozpojovací jistící skříně na pozemku p.č. 697/10, 714, 626/28, 626/2 v k.ú. Klecany.

Příští zasedání Rady města se bude konat 11. dubna 2011.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.