Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 26.9.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 26.9.2011

Usnesení č.28/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 26. 9. 2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek

1. Vzala na vědomí rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávky vozidla s nosičem kontejnerů včetně příslušenství pro zimní údržbu komunikací", jelikož nabídkové ceny většiny uchazečů přesahují maximální finanční limit stanovený zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a jediný uchazeč, kteý podal nabídkovou cenu pod tento limit, nesplnil zadávací podmínky zadavatele a byl z výběrovéh o řízenívyloučen.

2. Č.j. 1304/11 schválila provedení výměny technologie v obalovně Klecany během lV. čtvrtletí 2011 a l. čtvrtletí 2012, obalovna bude mítstejné parametry. Vlastníkem pozemku je akciová společnost Eurovia CS, a.s. Společnost Eurovia CS, a.s. nabídla v rámci zkušebního provozu realizaci opravy povrchu některé z ulic v Klecanech. Bude případně provedeno dle před ložené projektové dokumentace.

3. Č.j.1437/11 schválila provedení ověření nové vozovky v ulici Spojovací a propadů nového povrchu vozovky v ulici V Mexiku, které provede společnost GeoTec - GS, a.s.

4. Č.j.1388/11 vzala na vědomí oznámení ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje o provedení kontroly, která bude provedena ve dnech 10.10. 2011 a 12.10. 2011 se zaměřením na výkon přenesené působnosti obcí na úseku územního plánování a stavebního řádu.

5. Schválila na doporučeníkomise veřejné zakázky,,oprava havarijních rozvodů ÚT v teplovodních kanálech ZŠ a MŠKlecany" výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Univerzální stavební, a.s., sídlo Smolenská 23/261, 101 00 Praha 10, lČ 41190866. Celková cena zakázky je ve výši 379 809,30 Kč bez DPH.

6. Ohradila se proti jednání společnosti Stavitelství DE a.s., které zveřejnilo inzerát o pronájmu kancelářských prostor v Dolních kasárnách v Klecanech. Toto jednání je v rozporu s odst. 2 článku lV. nájemní smlouvy ze dne 5. 1. 2011, dle kterého nájemce nesmí přenechat pronajaté prostory nebo jejich části do pronájmu třetím osobám bez svolení pronajímatele.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.