Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 19.12. 2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 19.12. 2011

Usnesení č. 38/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 19. 12.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek

Hosté: Luboš Ježek

1.) Dle uskutečněného výběrového řízeni na funkci tajemník Městského úřadu Klecany nevybrala žádného zájemce.

2.) Č.j. 1809/11 vzala na vědomí protokol Magistrátu hl. města Prahy, odboru ochrany prostředí z ústního jednání ze dne 19.12.2011 k povolení k vypouštění předčištěných městských odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod.

3.) Č.j. 1813/11 schválila žádost o změnu nájemce o pronájem plochy pozemku pod plechovou garáží, parc.č. 196 v k.ú. Klecany o rozloze 24 m2 (sídliště v Klecanech u školy). Nynější nájemce s převodem pronájmu plochy souhlasí.

4.) Č.j. 1830/11 projednala žádost společnosti lMM ASTRA s.r.o. o převod veřejné komunikace do vlastnictví obce a pověřila místostarostu města dalším jednáním.

5.) Č.j. 1847/11 projednala žádost společnosti SRP DEPO - Veřejné sklady a rodiny Srbových o přidělení jména ulice a urnístění dopravních značek. Pověřila místostarostu města dalším jednáním.

6.) Č.j. 1850/11 vzala na vědomí organizaci školy o vánočních prázdninách dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ a MŠ Klecany.

7.) Č.j. 1869/11 vzala na vědomí kolaudační souhlas Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o provedení kolaudace stavby ,,Rozšíření silnice ll/608" - 5003, na pozemku parc. č.685/24 v k.ú. Klecany.

8.) Č.j. 1872/11 vzala na vědomí zprávu o činnosti obecní policie Zdiby na území města Klecany za listopad 2011 a zveřejní na internetových stránkách města.

9.) Schválila výkon trestu paní Jindřišky Jollyové formou veřejně prospěšných prací.

10.) Schválila uzavření městského úřadu dne 23. a 30. prosince 2011.

11.) Schválila rozpočtové opatření č. 6/2011, které se týká přidělení prostředků neinvestiční dotace zrozpočtu HZS ČR, přidělených do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2011.

12.) Dne 19.12.2011 se uskutečnilo otevírání obálek uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dokumentace k oznámení změny v užíváni stavby - objekty č.p. 946, 942, 943, 944, 951 Klecany" (Dolní Kasárna). Rada vyloučila z účasti řízeni veřejné zakázky lng. Petra Potužníka - autorizovaná projekce, který doložil nepodepsané nekompletní prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. Dále vyloučila Jakuba Murlu, který nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů. Vyloučení bude uchazečům písemně oznámeno.

13.) Dne 19.12.2011 se uskutečnilo otevírání obálek uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu ,,Předprojektová příprava stavby - lS a komunikace pro RD a BD na pozemku par.č. 357/1 v k.ú. a obci Klecany". Rozhodla o zrušení veřejné zakázky, jelikož měla k dispozici k hodnocení pouze jednu nabídku. Výběrové řízeni se vyhlásí opět v roce 2012.

Příští zasedání Rady města se bude konat 9.1.2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.