Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 24.10.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 24.10.2011

Usnesení č.32/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 24. 10.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Něnneček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek
Hosté: Mgr. Šárta Hájková, Antonín Plátěnka, Stanislava Valentová

1. Dne 24.10.2011 se uskutečnilo otevírání obálek uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výměna oken pavilonu A v ZŠ a MŠKlecany". Zadané dle §. 18 odst. 5, zákona č.137/2006Sb., oveřejných zakázkách. Rada města schválila na doporučení výběrové komise nabídku firmy Noano group s.r.o ve výši 497.351,-Kč bez DPH. Výměna oken bude z větší části hrazena z dotace Letiště Praha v rámci programu Dobré sousedství.

2. Dne 24.10. 2011 se uskutečnilo otevírání obálek uchazečů veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách "Nabídka na dodávku vozidla s nosičem kontejnerů včetně příslušenství pro zimní údržbu komunikací". Rada vyloučila z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče UNlKONT GROUP s.r.o., jež nesplnil podmínky zadávacího řízení (nedoložil splnění základního kvalifikačního kriteria dle § 53 odst.1, písm. k zákona a nabídl vozidlo o nižší hmotnosti, než byla požadována). Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno. Dále schválila nejvhodnější nabídku, jedná se o nabídku společnosti Hanes ve výši 2.195.000,- Kč bez DPH.

3. Č.j.12052/11 dle doporučení sociální komise schválila možnost ubytování p. Patrika Horváta na ubytovně v Dolních kasárnách na zimní období za cenu 90,- Kč/den.

4. Č.j. 1549/11 schválila možnost konání svatebního obřadu a svatebního rautu slečně Elišce Brandové a panu Jonáši Oubrechtovi na 3.12. 2011 od 8:00 hodin do 18:00 hodin v Klecánkách u přívozu na travnaté ploše u dřevěných soch.

5. Č.j. 1543/11    schválila    opětovné    zpevnění    pozemku    před    domem    č.p. 658 (pozemky 626/36 a 626/14) a souhlasí s přesunem kontejneru na komunální odpad blíže k přiléhající ulici.

6. Č.j. 1538/11 vzala na vědomí Výkaznictví příspěvkové organizace Základní umělecké školy Klecany za vykazované období leden - září 2011 a předá paní účetní města.

7. Č.j. 1542/11 vzala na vědomi Výkaznictví příspěvkové organizace Základni školy a Mateřské školy Klecany za vykazované období leden - září 2011 a předá paní účetní města.

8. Č.j. 1540/11 schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízeni věcného břemene číslo lV-12-6012382/1 mezi Městem Klecany a ČEZ Distribuce, a.s. na akci ,,Klecany - ulice Na Vršku, kabelová přípojka NN pro p.č. 236/54 a 236/55, na pozemku 266/28 v k.ú.Klecany.

Příští zasedání Rady města se bude konat 31.10. 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.