Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 23.5.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 23.5.2011

Usnesení č. 15/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 23. 5. 2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

1. Č.j. 744/11 projednala Zprávu o činnosti obecní policie Zdiby za měsíc duben 2011.

2. Č.j. 493/11 schválila podpis dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SOD/Z/01/02710 "Komunikace Do Klecánek'' dle specifikace uvedené v rekapitulaci a upřesněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

3. Č.j. 556/11 vzala na vědomí informaci o otevírání obálek k Výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace veřejné zakázky na provedení stavebních prací, služeb a dodávek "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", které proběhlo dne 16.5.2011. Nabídky podaly společnosti Konstruktis Novostav a.s., SWlETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod, Dopravní stavby STŘED, SaM silnice a mosty a.s., SLÁDEK GROUP, a.S., S-B, s.r.o., HOCHTlEF Cz a.s., Casta a.S., Trigema Building a.s. V současné době probíhá výběr nejvhodnější nabídky.

4. Č.j.637/11 a 772/11 vzala na vědomí rozhodnutí MŽP OVSS l, které přezkoumalo rozhodnutí MHMP, OŽP, kteým se povoluje vypouštění přečištěných městských odpadních vod z ÚČOV hl. m. Prahy do vodního toku Vltavy po dobu postupných odstávek jednotlivých dosazovacích nádrží. MŽP OVSS l rozhodnutí MHMP ruší a vrací věc správního orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

5. Č.j.560/11, 730/11 projednala situaci v ul. Spojařská a Nad vyhlídkou a schválila navržený postup umístění betonových bloků, kteý byl konzultován s MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy.

6. Č.j. 780 /11 schválila předložený návrh společnosti VELANO spol. s r.o. na technické řešení instalace kamerového sledovacího systému v prostorách sběrného dvora v Klecanech u hřbitova.

7. Č.j. 775/11 vzala na vědomí dopis notářské kanceláře ve věci projednání dědictví po Jindřišce Vávrovské, jednání proběhne 22.6.2011.

8. RM neschválila doložení souhlasu obce pro pana Miroslava Pavlatovského sumístěním místa podnikání v sídle Mě.Ú. Klecany.

9. Schválila termín a program jednání zastupitelstva města Klecany na čtvrtek 23. 6. 2011 od 18.15 hodin.

Příští zasedání Rady města se bude konat 30. května 2011.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.