Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 7.11.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 7.11.2011

Usnesení č. 34/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 7.11.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek

1. Schválila Směrnici S1/2011 o oběhu účetních dokladů města Klecany s platností od 1.11. 2011

2. Schválila Směrnici S 2/2011 o finanční kontrole města Klecany s platností od 1.11. 2011

3. Schválila Směrnici s 4/2011 pro časové rozlišování (umísťování nákladů a výnosů do období, se kteým časově a věcně souvisejí) města Klecany s platností od 1.11. 2011

4. Schválila Směrnici S 5/2011 upravující finanční majetek, vedení pokladny, bankovní účty, ceniny, cenné papíry, přísně zúčtovatelné tiskopisy města Klecany s platností od 1.11. 2011

5. Č.j. 1655/2011 vzala na vědomí závěrečnou zprávu o hydrologickém průzkumu místníko munikace V Mexiku (224/1), pro posouzení možnosti vsakování dešťových vod, zpracovaného na základě propadu povrchu vozovky.

6. Č.j. 1584/11 byla informována vedením PCP Praha (p. Höschl, p. Borovička) o stávající situaci okolo plánované výstavby NÚDZ a dalším předpokládaném vývoji k tomuto projektu (schvalování dotace).

7. Č.j.1654/11 vzala na vědomí rozhodnutí č.j.:100/74445/2011 roz., Městského úřadu Brandýs n/L - St. Boleslav, odbor životního prostředí, kterým schvaluje podle § 39. odst. 2 vodního zákona "Plán opatření pro případ havárie" v areálu společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Distribuční centrum Klecany, na pozemcích par.č. 463/1 a st. 934 v k.ú. Klecany

8. Č.j. 1628/11 schválila žádost o ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v nemovitosti č.p. 54 Klecany podané panem Vladimírem Kettnerem k 31.12.2011.

9. Č.j.1650/11 vzala na vědomí oznámení o řešení změn v projektu č.1 Revitalizace náměstí V.B.T. vydané odborem lmplementace ROP Stř. Čechy.

Příští zsedání se bude konat 14. 11.2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.