Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 28.3.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 28.3.2011

Usnesení č.1012011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 28.3.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jirí Medek, lng Kristýna Holubová
omluven: Daniel Dvořák

1. Čj. 414/2011 seznámila se s dalším postupem pro zápis objektů ČOV na město Klecany. Stavební Úřad vydal jako místně přísLušný podle § 13. odst. 1 písm. 9) zákona č.183/2006 Sb., o Územním plánováni a stavebním řádu Sdělení Č.j.408/St/2011 ve kterém sděluje, že na pozemcích p č.st. 476, 477, 538/1 , 538/2 v k.ú. Klecany je umístěna stavba ČOV. Dále byla 22.3.2011 vyzvána notářka JUDr. Hájková k doložení osvědčení o vlastnictví stavby formou notářského zápisu. Rada dále pověřila starostu města pokračováním jednání.

2. Č.j. 442/11 vzala na vědomí souhlas s užíváním stavby Oprava a revitalizace přívozu Klecánky, na pozemcích p.č. 343/1, 343/3, 343/5,693/1, 697/3 v k.ú. Klecany. Návod k demontáži duo kontejnerů bude umístěn v objektu přívozu.

3. Č.j. 448/11 vzala na vědomí zprávu o činnosti OP Zd|by na území města Klecany za Únor 2011, která bude zveřejněna na úřední desce města.

4. Č.j. 408/11 seznámila se s oznámením o veřejném projednání návrhu Zásad Územního rozvoje Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivůna udržitelný rozvoj území, které se koná dne 2.5.2011 od 10.00 hodin v Top Hotelu Praha. Návrh zásad bude zveřejněn na webových stránkách Stř. kraje a k nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje KU Stř.K. Vyhláška o projednání návrhu Zásad územního rozvoje Stř.K byla vyvěšena do 2.5.2011. Rada pověří

5. Č.j. 422/11 odsouhlasila podpis darovací smlouvy ve výši 500,- Kč s Centrem pro zdravotně postižené Středočeskéhokraje.

6. Schválila obchodní veřejnou soutěž ve smyslu zákona č. 516/1991Sb., obchodní zákoník a vzor nájemní smlouvy na Pronájem stánku s občerstvením (buňky) v lokalitě "Přívoz", která bude zveřejnéna k podání návrhů do 18.4.2011
stavební komisi projednáním návrhu.


Příští zasedání Rady města se bude konat 4. dubna 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.