Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 21.11.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 21.11.2011

Usnesení č. 35/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 21.11. 2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, Jiří Medek
Hosté: Luboš Ježek

1. Schválila Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 6.9. 2011 pro projekt ,,Výceúčelový sportovní areál Klecany", uzavřené mezi městem Klecany a Univerzální stavební, a.s., kterým se upravuje doba plnění zhotovení sportovního areálu a platební podmínky pro mobiliář v Klecánkách u přívozu, na Vinici a streetbalový koš na náměstí.

2. Č.j. 1674/11 schválila cenovou nabídku společnosti Wacker Neuson s.r.o. na dodávku vibračnídesky WP 2050 A vč. podvozku za cenu 38.630,- Kč.

3. Č..j 1690/11 schválila nákup altánu, kteý byl exponátem české expozice na celosvětové výstavě květin v roce 2002 v Amsterodamu, jehož autorem je Petr Růžička. Cena rozebrané dřevěné konstrukce je 78.000,- Kč.

4.Č.j. 1693/11 vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Klecany zarok 2011, které se uskutečnilo 8. a 9.11.2011 a při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

5. Č.j.  1694/11 schválila podpis smlouvy na nákup dodávky vozidla s nosičem kontejnerů včetně příslušenství pro zimní údržbu komunikací od společnosti Hanes dle uskutečněného zadávacího řízeni.

6. Č.j. 1698/11 vzala na vědomí oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy o změně autobusových zastávek na lince 372, kdy se splatností od 11.12.2011 ruší autobusové zastávky Vojkovice, Strojní traktorová stanice a Všestudy, rozcestí.

7. Č.j. 1699/11 vzala na vědomí oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy o změně autobusouých zastávek, kdy se s platností od 11.12.2011 zřizuje nová a  autobusová zastávka Zdiby, Přemyšlení, V Remízkách.

8. Č.j. 1700/11 projednala žádost Junáku - svazu skautů a skutek ČR, střediska Havran Klecany o finanční příspěvek na činnost v roce 2012 ve výši 65.000,-Kč a předá zastupitelstvu města ke schválení.

9. Č.j. 1712/11 schválila na návrh p. Ježka pro zadání na zpracování dokumentace pro územní řízení u pozemku 357/1 v k.ú. Klecany v rozsahu na umístění inženýrských sítí a komunikací.

10. Č.j. 1713/11 schválila nabídku společnosti Čechák & spol. s.r.o. na vypracování projektové dokumentace na tepelně technickou rekonstrukci pavilonů ZŠ ve výši 93.000,- Kč a předá zastupitelstvu města ke schválení úpravu energetického auditu.

11. Č.j. 1714/11 schválila podpis kupní smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Klecany č.j. UZSVM/S12913512011-HMSO na prodej movitých věcí, které se nacházejí v bytě po Jindřišce Vávrovské v DPS Klecany. Kupní cena je ve výši 6.960,- Kč.

12. Č.j. 1717/11 vzala na vědomí vyúčtování příspěvku pro občanské sdružení Humbuk za rok 2011 a č.j. 1719/11 projednala žádost o příspěvek daného sdružení na rok 2012 ve výši 50.000,- Kč a předá zastupitelstvu města ke schválení.

13. Č.j. 1724/11 schválila cenovou nabídku společnosti NOANo group s.r.o. na PVC vchodové dveře v pavilonu ZUŠ ve výši 94.285,- Kč.

14. Č.j. 1725/11 schválila cenovou nabídku lng. Kateřiny Dvořákové, DiS. k provedení studie ,,obnovy sadových úprav parku pod kostelem, u kostela a parku Třebízského" Ve výši 45.000,- Kč (není plátcem DPH).

15. Č.j. 1726/11 projednala žádost občanského sdružení Pravý Hradec o finanční příspěvek na činnost v roce 2012 ve výši 265.000,- Kč a předá zastupitelstvu města ke schválení.

16. Schválila příspěvek ve výši 500,- Kč pro Sdružení SOS dětských vesniček.

17. Vzala na vědomí vyhlášení sbírky použitého ošacení občanského sdružení Diakonie Broumov, která se uskuteční 3.12.2011 od 9.00 do 12.00 hodin na MěÚ Kecany.

18. Schválila více práce u projektu ,,Výceúčelový sportovní areál Klecany" na zbudování chodníku podél hřiště ve výši 96.131,- Kč.

Příští zasedání Rady města se bude konat 28.11.2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.