Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis z Rady 20.4.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 20.4.2009

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 20. dubna 2009

Rada města:

1.    Prověřila plnění úkolů z minulé Rady – bod č. 3 č.j. 525/09 starosta informoval o průběhu jednání (místního šetření), budou předloženy další podklady.

2.     Č.j. 579/09 vzala na vědomí účetní závěrku ZUŠ předloženou p. ředitelkou Danou Snížkovou a předá finančnímu výboru.

3.    Č.j. 589/09 vzala na vědomí  stanovení přechodné úpravy silničního provozu na komunikacích v  k.ú. Zdiby, Klecany, Husinec a udělení souhlasu s užitím přenosného dopravního značení – měření rychlosti a konec měření rychlosti Městským úřadem Brandýs n. L.. Měření  rychlosti bude prováděno Obecní policií Zdiby od 21. 4. 2009 do odvolání.

4.    Č.j. 606/09 projednala žádost p. Ryšavého o odkoupení pozemku p.č. 222/3 a pověřila vedení města místním šetřením.

5.    Č.j. 607/09 vzala na vědomí provedení deratizace kanalizačních sítí f. Veolia Kladno dne 18.4.2009.

6.    Projednala neplacení poplatků za TKO dle platné OZV 3/2007 a schválila od 1. května 2009 navýšení poplatku na trojnásobek tj. 1.500,- Kč za osobu, která nezaplatila  v termínu   do 31. 3. 2009.

7.    Projednala  bezúplatný svoz bioodpadu a pověřila vedení města přípravou podkladů do příštího zasedání.


Příští zasedání Rady města se bude konat  27. dubna 2009

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta

č.j. 614/09
                           
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-30 09:06:11

zastupitel Zdiby píše...

V době mimopracovní je to režii ochotného strážníka, který si náklady platí ze svého. Veřejnoprávní smlouva umožňuje, aby za tuto činnost Klecany přispěly poušálněš na činnost OP Zdiby, což zastupitelé Klecan odmítli. Bohužel !!!!!

Což pane Němečku dát 240 000 na Váš koníček raději na veřejný pořádek?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Klecaňák - neregistrovaný - 2009-04-30 11:28:02

Vždyť píšou,že jde o dary sponzorů,úzce určených na akci.Spíš bych viděl projevení zájmu o veřejný pořádek, alespoň na stejné úrovni jako zájem organizovat AKCI. I na zřízení MP, nebo poplatky za služby OP Zdiby by se dalo použít darů sponzorů.
Ale, to někdo musí chtít a jít za věcí a postavit zájem o veřejný pořádek na patřičnou úroveň.
Prosím, nevíte, kdo je pořadatelem Veterán rallye?Zda město,nebo fyzická osoba?

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-30 11:44:23

ve foru o tom informuje p. Mareš:

Zaslal jsem požadavek na informace dle zákona 106/99. Zatím jsem obdržel jen kusé informace. Od starosty jsem dostal ujištění, že dostanu veškeré požadované informace. Odpověděl mi i pan Šebek, který dříve raly v Klecanech pořádal. S nástupen pana Němečka na úřad, vše platí město - do té doby to byla soukromá akce, financovaná a pořádaná mimo město. Proč došlo k této změně, mi zatím nikdo nenapsal. Úřad prý vše platí ze sponzorských darů. Na dotaz, kolik se do dubna sešlo peněz na tuto akci za 240 000Kč, mi zatím nikdo neodpověděl, nedostal jsem žádnou kopii smluv na vázání darů na raly. Asi město neví, kolik peněz má...

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-05-04 06:26:33

Díky za odpověď,jde mi o to,že pořadatelé akce zodpovídají za veškerou bezpečnost a protože úřad platí OP Zdiby jen za měření rychlosti,mnoho s ní úpočítat nemohou,
a PČR přijede až k incidentu,když to pořadatelská služba nezvládne a město by jí mělo zaplatit.
Chci se zeptat:je pořadatelská služba proškolena jak se chovat,jak řešit případný konflikt,jak řešit rizikovou situaci?Plně
totiž zodpovídá za nejen průběh ale hlavně bezpečnost účastníků.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-05-04 08:21:13

To by mohl zodpovědět jen pan Němeček, ale od toho žádnou reakci nečekejte... ten se ozve až příští rok před volbami... :o(

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-05-04 12:06:48

Proč bych nečekal,vždyť je otázka tak jednoduchá?

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-05-04 12:29:04

Tak schválně - komu zde odpoví má bod!

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2...

Vložil: - neregistrovaný - 2009-05-04 12:52:16

Jestli platí toto:Lepší je lidem nic neříkat!"
Máš bod,pak je to ale plně v rozporu s jejich volebním programem.

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Poplatník - neregistrovaný - 2009-04-29 06:22:02

Vážený pane starosto,místostarosto,vážená rado.
Od 1. května se dle obecně závazné vyhlášky Města Klecany č.3/2007 poplatek zvyšuje na 1500,- Kč za osobu
To nemůžete seriozně napsat,že kdo nezaplatí do
daného termínu bude proti němu dle OVZ č 3/2007
článek 9 použito sankcí zvýšením poplatku na trojnásobek,což rozhodla rada města na
svém zasedání dne 20.4.2009?
Vy zde píšete toto:Od 1. května se dle obecně závazné vyhlášky Města Klecany č.3/2007 poplatek zvyšuje na 1500,- Kč za osobu,
Z tohoto vůbec občan nepozná,že bude sankcionalizován,nevnímá ani Vaši informaci jako pohrůžku trestem,ale jakési automatické zvyšování poplatku k danému termínu.
Stejně tak formulovaná relace v místním rozhlase.
To si hrajete na schovávanou?Né každý občan má doma OVZ města,né každý je napojen na internet,
né každý sleduje rozhodnutí Vaší rady.To je to Vaše zvyšování informovanosti občanů?

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: M.Slavík - neregistrovaný - 2009-04-27 20:13:18

Myslím,že se mi chce být i sprostý když čtu příspěvek p.K -Vážený,veškeré kontakty na mě jsou od doby co jsem v úřadě na internetu ,tel. seznamu atd..Komunikuji s občany zcela bez problémů a pokud nemáme na některé věci stejný názor tak je to spíš normální než divné.Smůlu má však anonimní pisatel. Není komu odpovídat.---Nepamatuji se na jedinou reakci na naše příspěvky.Dobrý den. S

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-27 07:01:32

Dobrý den pane starosto,Jen pár slov k tomuto názoru:
A ještě k rozhodnutí RM. Je tvrdé a je to špatně,když nebude žádné nebo bude mírné bude to taky špatně.
Některými lidmi došlo k porušení OVZ města což může být přestupek nebo jiný správní delikt za něhož náseduje sankce.Naprostý souhlas.Je však třeba si uvědomit,že sankce má mít výchovný charakter,aby se skutek nestal a neopakoval.Zajisté jsou občané neplatiči,kteří
vědí, že mají zaplatit, ale nezaplatí,dále občané kteří z nějakého důvodu opoměli včas zaplatit a občané,kteří by zaplatili, chtěli zaplatit ,ale neměli na zaplacení peníze.
I když vyhláška umožňuje rozmezí sankce Vy jste rozhodli pro všechny stejnou tvrdostí.
Někteří lidé peníze mají,zaplatí Vaši sankci a ještě se Vám budou smát,na některé bude mít výchovný účinek,a některým prohloubíte hmotnou nouzi a dostanete je do ještě svízelnější situace.
Proto je ve vyhlášce dáno rozmezí,neboť trest nebo sankce se dotkne každého jinak.Chce to totiž individuální práci s lidmi.Někteří si zaslouží tvrdý přístup,někteří potřebují pomoci.Vy však dáte platební výměr s největší tvrdostí všem.Kdyby Vám záleželo na situaci občanů,pozvete si na přestupkovou komisi zahájíte správní řízení a možná se dovíte proč nezaplatili a i Vám se bude možná výše sankce zdát příliš veklá.Ono je však jednodušší - rada rozhodla a vyvěsit výměr na úřední desku.
Je-li cílem sankce vychovávat,musí být udělena
individuálně,je li cílem pouhé splnění povinností správce poplatků,postačí skutečně
rozhodnutí rady.Ale co občané???????????????
Ono jde o přístup k lidem.

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: kritik - neregistrovaný - 2009-04-24 18:44:08

Nyní se projevuje to vaše "informační embargo".Mluvíte až když vám teče do bot.Už to samo je na pováženou.I kdyby vše byli jen výmysly/o čemž pochybuji/,kdo vás teď bude poslouchat???????

Odpovědět

re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Ivo Kurhajec - neregistrovaný - 2009-04-27 13:23:53

Vážený,veškeré kontakty na mě jsou od doby co jsem v úřadě na internetu ,tel. seznamu atd..Komunikuji s občany zcela bez problémů a pokud nemáme na některé věci stejný názor tak je to spíš normální než divné.Smůlu má však anonimní pisatel. Není komu odpovídat.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Nicek - neregistrovaný - 2009-04-28 06:45:22

Vážený pane Kurhajče,jsem jeden z těch,co mají smůlu,ten nicek.Vy jste osoba na veřejné funkci,vy jste veřejný činitel,vy jste byl zvolen nejen svými kamarády ,ale i těmi nicky.
Vy opravdu podmiňujete vyjádření se k nějakému názoru znalostí osoby která jej pronesla?
Až z Vás bude politik vyššího formátu a budete dělat kampaň po náměstích,budete říkat Vám já nemohu odpovědět Vás já neznám?A skutečně se zeptáte na jméno?Vy zřejmě ty nicky již nepotřebujete.
Nic méně,ti nickové,dokáží sestavit ze slov větu a v ní vyjádřit jakýsi názor,mají zájem o dění i o město.Vy však tvrdíte,že není komu odpovídat.A zřejmě se tak rozhoda celá rada.Koho Vy si vážíte víc,toho kdo mlčí a max,přikyvuje,nebo toho kdo se k věci vyjádří.
Vždyť Vy a celá rada,sporadicky nebo vůbec
na internetu nekomunikujete,jak si má Váš potencionální volič říci - ano, toje ten správný starosta a rada ,tu budu volit,když
vidí podmínky komunikace,vidí absolutní komunikační pasivitu ze strany rady,jak Vás občané mohou lépe poznat?No je to Váš problém
Zdraví nicek


Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-28 09:23:25

Najednu stranu se podkopávají starostové sami tím že toto forum zprovoznili, protože nikdo se nezavděčí každému a i z malého hovínka se pozdějí stane cisterna sra.. Ale jak si uvařili, at si taky sní.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-28 11:16:12

Nejde o to, se zavděčit,jde o to problém vysvětlit , a zprůhlednit.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-27 13:56:39

Není to pravda. Pokud se anonymní pisatel neptá na věci osobní nebo tajné, pokud nepomlouvá nebo nenapadá, musí dostat odpověď. Zvlášť, když se jedná o státní správu, kterou platíme všichni. Nezáleží na tom, kdo se ptá, ale na co se ptá.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-28 09:12:16

¨Prosím ,prosím doložte zněním zákona,ať víme, kde je pravda.Dík Nicek.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-28 09:47:30

Jedná se o zákon 106/1999 Sb. Informace, otázky i odpovědi k praktickému využití tohoto zákona najdete na http://www.otevrete.cz/

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Nicek - neregistrovaný - 2009-04-28 11:14:07

Co vy na to, pane starosto?

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Ivo Kurhajec - 2009-04-24 14:10:13

Vážení občané,žádné milióny nikdo nerozkradl ani nezpronevěřil.Podal jsem zprávu o problémech fin.účtárny jakmile nastaly FV tak ZMě.To ,že se situace opakovala je pravda a já slíbil i nápravy ke kterým teď dochází.Prostřednictvím ZMě,FV,KV a RM jste informováni.Výsledky přezkumu budou zveřejněny a předány zastupitelům společně se systémovými opatřeními.Účetní byl pověřen vypracováním návrhu těchto opatření a předložením FV a následně ZMě.Fin.účtárna od 2.4.2009 (nástup účetní firmy)zpracovala a v pondělí 27.4.2009 odevzdá město I.čtvrtletí 2009 včetně DPH.To muselo být řešeno jako celek z důvodu ukončení spolupráce s bývalou účetní a projednáno s Kr.úředem a jeho fin .odborem.Zatím nedošlo k žádné platbě ani úhradě či rekonstrukci účetnictví za předešlé roky.Tato rozhodnutí budou dělána (pokud k nim vůbec dojde)jako dílčí kroky.Kam se v hospodaření města dostaneme (2008,2007,2006 ...atd)nejsem schopen zodpovědět.Jedno vím ,ale již dnes.Nenechám se zastrašit výhrůžkami a výkřiky o neschopnosti zastávat tento úřad.Pokud bude potřeba po skončení prací na účetnictví přijmout rezignaci nebo jinak nést odpovědnost učiním tak. A ještě k rozhodnutí RM. Je tvrdé a je to špatně,když nebude žádné nebo bude mírné bude to taky špatně.
Příští týden Vám podám další informace.Děkuji za pozornost.Ivo Kurhajec

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-24 09:19:10

Těch milionů, které po sobě zanechalo minulé vedení města ja celkem 13!!!!! Město je zanedbané až hrůza, všude kam se podíváte je bordel, všechno chátrá, náměstí je němím svědkem org. zločinu a místem pro setkávání chátry města a nejhorší na tom je že to nikomu nevadí!! Ty peníze nejsou přece nějaké drobné, ktéré se jen tak rozkutáleli! Zajímalo by mě jak se k tomu ved. města postaví. Myslím že je to na rezignaci a na policii.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-27 11:04:32

Zábory a skládky na veřejném prostranství nikdo neřeší.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-24 11:17:31

Máme spolupráci s OP Zdiby,ale nikdo nevidí
tři mšsíce zaparkovaný automobil s rozbitým sklem utrženým výfukem za novinovým stánkem na
náměstí,zřejmě nepojízdným vrakem.Na jedné straně OP Zdiby řeší parkování auta v Klecanech zaparkovaného před nesjízdnou silnicí -Ledovka"Dne 29.1.2009 v 15.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na komunikace Pod černou skálou, Klecany stojí uprostřed bílá dodávka"a nechá ji odtáhnout,
Na druhé straně nikomu nevadí tento vrak na veřejném prostranství.


Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-04-27 15:36:36

Bohužel výzvu k odstranění vraku musí na území Klecan sepsat Město Klecany. Obecní policie Zdiby není orgánem města Klecany. Jen pro upřesnění uvádím, že město Klecany neplatí za činnost Obecní policie Zdiby na území Klecan. K žádné dohodě nedošlo a ani nedojde.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-28 06:58:03

Zdravím zastupitele ze Zdib,
Domníval jsem se,že byla sepsána smlouva a podle zpráv OP Zdiby,jakási činnost byla prováděna - měření rychlosti.
Dík za info,bohužel město vrakouše a zábory neřeší.
Hezký den.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-04-28 16:19:32

Ano veřejnoprávní smlouva platí na měření rychlosti a na řešení přestupků odhalených strážníky. Bohužel strážník v Klecanech musí spíše řešit rvačky, občany pod vlivem alkoholu, celostátně hledané osoby a to vše zadarmo, resp. za přispění Obce Zdiby a v době mimopracovní si strážník vše platí ze své výplaty. Klecany na zajištění bezpečnosti odmítají přispět finanční prostředky.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Klecaňák - neregistrovaný - 2009-04-29 11:22:43

Zdravím opět zastupitele ze Zdib,vozidlo stojí v zákazu stání - první co mohla OP v dopravě řešit ,byly zákazové a příkazové značky.
Je zřejmé,že zde dochází k přestupku a chci se zeptat:má možnost OP řešit takovýto
přesdtupek, není li pachatel přítomný?Je možno na něj nasadit botičku?A ještě jeden dotaz,město neplatí závazek ze smlouvy ?
Hezký den.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-04-29 18:07:37

K Vašim dotazům. Na vrak vozidla nemá smysl dávat botičku. Stačí vypracovat výzva k odstranění vraku a vyčkat 2 měsíce, vozidlo odtáhnout na náklady města Klecany. Výzvu vypracovává zástupce obce. Ve Zdibech vedoucí strážník. Ten může i na žádost starosty Klecan výzvu vypracovat, tak jak to dělá pro Husinec. Veřejnoprávní smlouva byly zpracována v době kdy bylo aktuální měření rychlosti, bohužel naši zákonodárci novelizovali zákon tak, že při každém měření musí být umístěné značky a informují o probíhajícím měření. Z našich zkušeností řidiči po instalaci značek jezdí pomalu a nemá smysl měřit. Po zakrytí značek po ukončení měření, což zákon a povolení PČR a ODSA MÚ Brandýs nakazuje zase šichni jezdí rychle. Co se týče financování město Klecany platí pouze 100, - Kč, jako paušální poplatek. Počítalo se z počátku z měřením, ale realita ukázala, že se bude potřeba vykonávat jinou činnost. Zejména se jedná o rvačky, hledané osoby, alkohol, krádeže, vloupání. Tato činnost je vykonávána i na žádost Policie ČR, resp. volání na linku 158, kdy je na místo vyslán strážník, protože není volná hlídka Policie ČR. Státní policie za tuto činnost neplatí. Je to v režii Obce, v našem případě Obce Zdiby. V době mimopracovní je to režii ochotného strážníka, který si náklady platí ze svého. Veřejnoprávní smlouva umožňuje, aby za tuto činnost Klecany přispěly poušálněš na činnost OP Zdiby, což zastupitelé Klecan odmítli. Bohužel !!!!!

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2...

Vložil: Klecaňák - neregistrovaný - 2009-04-30 06:18:39

Zastupiteli ze Zdib,děkuji mnohokrát za objasnění situace jak řešení vraku tak,
financování služeb OP Zdiby městem Klecany.
Přeji hezký den.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-27 07:55:29

Ani jim nevadí,že stojí v zákazu stání,kašlou na to.Již tři měsíce trvá nezbytně nutná doba k naloženía vyložení nákladu.A takový je pořádek.

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-24 06:38:45

Pane starosto,pane mísostarosto,páni radní,
nemáte alespoň minimálni pocit spoluzodpovědnosti za špatné účetnictví,odstranění chyb ,(zřejmě nesprávným úředním postupem)je třeba velké částky,vy rozhodujete,vy kontrolujete,vy vydáváte,vy schvalujete,vy spravujete vy hospodaříte,vy nepřijmete žádné sebereflexní opatření?Nastoupili jste a hospodaření jste převzali OK.Kdo zaplatí TAK ZVANOU REKONSTRUKCI účetnictví?

Odpovědět

Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-23 06:31:41

Vážená rado,v neplacení poplatků za svoz TKO,jste použila nejvyšší možné tvrdosti,(vyhláška hovoří o navýšení až trojnásobek)a vy jste použila nejvyšší možnou částku.
V souvislosti s tím,mě nezbývá nic jiného,
než se zeptat,kdo zaplatí nápravu chyb v účetnictví?Co takhle též prijmout tvrdé opatření?Padni komu padni!!!!!!!!!!!!!!

Odpovědět

re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-23 11:12:00

Rekonstrukce účetnictví bude stát 160 000 za rok a musí se rekonsrtuovat minimálně dva roky - tzn. min. 320 000Kč. (Sám pan N. na zasedání ZMě prohlásil, že byla vybrána nejvýhodnější nabídka a že tedy město ušetří - neušetří. Neschopností vedení přijde o 320 000Kč a to je fakt o kterém by se mělo diskutovat a přijmout opatření.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: občan klecan - neregistrovaný - 2009-04-23 07:53:32

jo to je trošku tvrdej a nepřiměřenej trest pro vobyčejný lidi..., ale že by si radní sami dávali nějaký trest za svoje tolik propírané bordely v účetnictví a vyjádřili se teda nějak seriozně v jakém finančním stavu město převzali a v jakém ho odevzdají ??? 1.dubna - tedy apríl celoročně bohužel není, aby k tomu někdo z nich něco řekl...Bohužel. To možná na veteránech uslyšíte kynout místostarostu davům, či dokonce recitovat...

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Zdenek Šebek - neregistrovaný - 2009-04-23 20:16:29

Provedený audit hospodaření města za rok 2006, provedený auditorskou firmou, neshledal žádné pochybení v hospodaření. Závěrečný výrok zněl "bez výhrad". V rozpočtu na rok 2007 je uveden zůstatek z roku 2006 ve výši 1 mil. Kč. Lze konstatovat, že odstupující vedení předávalo obecní finance v pořádku. Kromě uvedeného zůstatku mělo město další finanční rezervy v řádu několika mil. Kč.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: občan klecan - neregistrovaný - 2009-04-24 07:32:35

Tak je li pravda, že je nyní město v někalikamilionové ztrátě, bez funkčního účetnictví,s nutností rekonstruovat 2 roky zpět, je to divné....

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: Kuchta, člen ZM - neregistrovaný - 2009-04-24 11:10:01

Nedoporučoval bych rozvíjet takto zavádějící "soutěž", které období v hospodaření města bylo úspěšnější nebo prospěšnější. Jiný případ je chyba, která se stala a ta bude muset být doložena, vysvětlena a zhodnocena.
Závěr auditu "bez výhrad" ještě nemusí znamenat věcnou správnost a tím i žádoucí kvalitu. Stejně tak vykázaný aktivní výsledek ročního hospodaření města podle schváleného rozpočtu ještě nemusí znamenat úspěšnost, když k němu došlo třeba odprodejem majetku města. Stejně jako bezplatný převod účetní hodnoty Dolních kasáren nepřinesl městu "bohatství", které by bylo např. dobrou bankovní zárukou pro úvěr na další investiční akce města, potřebné pro jeho rozvoj.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 20.4.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-24 13:35:46

Pane Kuchto, po nástupu k vedení města si současný pan starosta nechal dělat audit účetnictví po starém vedení a vše proběhlo bez výhrad... pokud nevěříte auditorům, nemůžete věřit nikonu. Nezávislému auditorovi snad věřit budete ne? V každém případě mělo město funkční účtárnu a účetnictví v pořádku. Nyní se zde píše o ztrátě a myslím, že by všechny zajímalo, jak to vlastně je. Jsme ale lůza, která je pro pány na radnici dobrá jen v čase předvolebním...


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.