Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Usnesení ZMě 26.3.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 26.3.2009

Usnesení ze zasedání ZMě Klecany, ze dne 26.3.2009

za přítomnosti 15 členů Zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I.   SCHVALUJE:

1)    Rozšířený program zasedání.

2)    Průběh diskuse ke každému bodu zvlášť.

3)    Návrhovou komisi ve složení : Dvořák Daniel, Lemon Martin, Lahodová Zdena.

4)    Ověřovatelé zápisu: Kudláčková Zuzana, Brožová Jarmila.

5)    Oprávněnost námitky p. Šebka.

6)    Návrh opatření k účetnictví města předložené finančním výborem.

7)    Rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění – přijetí dotace od Letiště Praha.

8)    Bezúročnou půjčku ve výši 150.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Klecany na nákup software.

9)    Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a souhlasí s přijmutím dotace v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“ a s uzavřením smlouvy dle § 46 odst. 2 písm. a) a § 48 zákona č. 128/2000 Sb. o  Obcích ve znění pozdějších předpisů s obcí ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na služby Administrativního centra související s projekty eGovernmentu -  administrace žádosti výzvy IOP č. 2 Czech POINT.

10)    Podání dotace z programu Fondu rozvoje obcí a měst Střed. kraje na rekonstrukci místních komunikací. Spoluúčast města bude 5 % z rozpočtu projektu.

11)    Uvolnění p. ing. Krse z funkce člena kontrolního výboru.

12)    2 nové členy kontrolního výboru: p. ing. Pince a p. Busche.

13)    Ukončení platnosti přílohy usnesení ze dne 25. 3. 2004 – „úkoly pro kontrolní výbor“.

14)    Obecně závaznou vyhlášku Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

15)    Navržený rozpočet XIII. Klecanské veterán rallye na rok 2009 ve výši 207.200,- Kč.

16)    Zástupcem města při jednání starostu Ivo Kurhajce k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., IČO 46356991, se sídlem v Kladně, které se budou konat v roce 2009. Jako náhradníky Ladislava Němečka a Zuzanu Kudláčkovou.

17)    Realizaci dle nabídky firmy NEXT na elektronický zabezpečovací systém Dolních Kasáren 409.364,- Kč.

18)    Aby město uzavřelo smlouvu o partnerské spolupráci Města Klecany s Občanským sdružením Pravý Hradec.


II.  NESCHVALUJE:

1)    Smlouvu o sdružení mezi Letištěm Vodochody a.s. a Městem Klecany v předběžném znění.

2)    Přijetí daru části rodinného domu č.p. 376.

III.  BERE NA VĚDOMÍ:  

1)    Rezignaci p. Lemona z funkce člena kontrolního výboru.

2)    Informaci o inventarizaci Města Klecany za rok 2008.

3)    Informaci o Fondu kultury, sportu a volného času.

4)    Informaci o činnosti sociální komise.

5)    Roční vyúčtování za rok 2008 Farní charity Neratovice.

6)    Dopis p. Ondřeje Knebla o přejmenování ulice „Na Kopečku“ na ulici „U Louže“.

7)    Informaci o nerealizaci komunitního plánování.

8)    Vyúčtování Veterán rallye na rok 2008.

9)    Termín slavnostního předání čestných občanství na 7. května 2009.

10)    Informaci o činnosti firmy Central Group na katastru Klecan.


IV.   UKLÁDÁ:

1)    Vedení města podat zprávu o způsobu kontroly výherních hracích přístrojů.

2)    Vedení města jednat s Obecní policií Zdiby o možné činnosti v Klecanech v případě příspěvku na dalšího strážníka.

3)    Vedení města zajistit umístění chybějících cedulí názvu ulic v Klecanech do 30. 6. 2009.

V.   REVOKUJE:

1) Bod I/9 usnesení 16. 2. 2009.


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Ing. Zdena Lahodová, Daniel Dvořák, Martin Lemon

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných zastupitelů.

                

Ověřovatelé: Zuzana Kudláčková, Jarmila Brožová

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


      Č.j.: 487/ 2009


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.