Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis z Rady 12.1.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 12.1.2009

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 12. ledna 2009

Rada města:

1.    Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2.    Doporučuje změnu názvu části ulice „Na Kopečku“ na ulici „U Louže“, předá Zastupitelstvu města ke schválení .

3.    Schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „urbanisticko-architektonická studie přívoz Klecánky“  v souladu s usnesením Rady města č.j. 1577/08.

4.    Schválila částku 10.000,- Kč na pořádání plesu organizaci Junák – středisko Havran, který se bude konat 14. února 2009.

5.    Č.j. 44/09 schválila dohodu o provedení práce na studii DPS s ing. arch. Terezou Kilingerovou za cenu 15.000,- Kč.

6.    Projednala změny nájemného pozemků , bytových a nebytových prostor a pověřila Z. Kudláčkovou doložením dalších podkladů.

7.    Navrhuje Zastupitelstvu města revokaci usnesení k převodu komunikace par.č. 141/7 o výměře 46 m2 a 142/15, 142/16 v majetku Jana Fafka do majetku města Klecany.

8.    Vzala na vědomí úhradu  dotace pro Farní charitu Neratovice ve čtyřech splátkách ve výši 80.000,- Kč.

9.    Projednala návrh firmy Next s.r.o. - elektrické zabezpečení areálu v Dolních Kasárnách a předloží Zastupitelstvu města.

10.    Vzala na vědomí odpověď České inspekce životního prostředí na podnět obtěžování zápachem a kouřem a předá komisi životního prostředí .

11.    Č.j. 10/09, č.j. 30/09 vzala na vědomí zprávy o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany za listopad a prosinec 2008.

12.    Č.j. 12/09 schválila finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Praha-východ.

13.    Č.j. 9/09 schválila proplacení fa f. Veselý za odvoz stavební suti - likvidaci bývalých vyhořelých šaten v areálu Sportklubu v částce 21.896,- Kč.

14.    Č.j. 26/09 projednala žádost o odkoupení pozemku p. Hořánka a předá Zastupitelstvu města.

15.    Č.j. 35/09 vzala na vědomí protokol o kontrole č. 18 kontrolního výboru o stavu pokladny.

16.    Souhlasí se změnou nájemce pozemku pod garáží na Sídlišti, od p. Příbanové na p. Ohorodnyk Natálii.

17.    Č.j. 31/09 vzala na vědomí oznámení zahájení řízení o změnách v silniční síti v k.ú. Bášť, Klecany, Klíčany a Sedlec Kraj. úřadu Stř. kraje.

18.    Schválila, že  poplatek za umístění tel. přístroje v  ohlašovně požárů bude platit MěÚ Klecany.

19.    Č.j. 21/09 vzala na vědomí nesouhlas s návrhem územního plánu p. Velíška Jaroslava a p. Velíška Radovana a předá ing. Vichovi pořizovateli ÚP.

20.    Schválila umístění sběrných boxů na elektroodpad – velký kontejner bude umístěn u pošty a sběrný box na MěÚ.

21.    Schválila nákup chybějících  uličních štítů.


Příští zasedání Rady se bude konat 19.  ledna  2009

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarostač.j. 47/09
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-23 17:54:22

supar když už zase bude nové výběrové řízení na novou firmu tak by nám také někdo mohl říci proč musela skončit f.ipodec která byla ok.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-23 14:16:27

Take by bylo treba, kdyby mestsky úrad sdelil firme odvazejici odpady, aby nadoby davaly na mista vyhrazena pro popelnicova stani a neusnadňovaly si praci tim ze je vysypou a postavi do silnice, jako je tomu na sidlisti

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: Ivo Kurhajec - 2009-01-23 16:44:18

Omlouvám se všem občanům za neustále se opakující problémy a chyby pracovníků ČSS ,které místo aby ubívaly tak s každým týdnem narůstají.Vaše stížnosti a podněty registrujeme a místostarosta je předává ČSS.Ve středu jsme uložili JUDr.Berkovi vypsání výběrového řízení na svozovou firmu. Další jednání proběhnou s ředitelem společnosti po jeho návratu ze zahraničí do 10.2.2009.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-23 19:51:52

Děkuji za odpověď, doufejme, že se situace s odvozem odpadu zlepší.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-23 09:23:37

V tété době je aktuální placení všech možných poplatků,za popelnice,za hroby,za psy a.t.d.
Všichni co vlastní psa,mají za povinnoast za tuto vymoženost zaplatit obci poplatek dle vyhlášky města,který se zvýšil s novým obsazením radnice.
Všimli jsme si všichni,že město bylo vybaveno koši pro exkrementy a údajně nakoupen stroj Otík,který je bude likvidovat.
Vše je pro určité pohodlí občanů města.
Bylo by však také dobré,z těchto poplatků udělat něco pro psy.
Vždy po bujarých oslavách doprovázených petardami a ohňostroji se v katastru obce
najde nějaký ten pes,zmatený,stresovaný,
po nějaké době hladový vybírající odpadky z popelnic,nedůvěřivý k lidem,vzhledem k tomu co zažil s blokem se vrátit na místo ,kde prožil příkoří a byl vystresován.
Častkrát tito psy končí pod koly automobilů.
Když už úřad nereguluje místa pro odpalování
petard,každý si odpaluje kde chce,bez ohledu
na možnost vzniku požáru,bylo by dobré,alespoň tato zvířata pochytat a dát do útulku.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-22 19:06:40

docela mi s..e že nikdo z úřadu nedokáže napsat jak to tedy bude s odvozem bordelu.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-22 11:30:33

Rád bych věděl závěry české inspekce životního prostředí ohledně uvedené problematiky v bodě 10,skončí zpráva na odboru,nebo bude zveřejněna?Jde totiž o věc velice aktuální,vzhledem k zdražování médíí a lidé budou topit a již topí co nejlevněji to je vším
co lze spálit.Myšlenky o kvalitním ovzduší (z dob, dnes již možno říci,módních),kdy se propagovalo topení el.energií,po té topení plynem jsou poněkut pasé.Vracíme se zpět na tuhá paliva a zamořujemě okolí, tak mě zajímá co na to inspekce a životní prostředí?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: Ivo Kurhajec - 2009-01-23 15:49:34

Bude zveřejněna po jednání komise ŽP i stanoviskem.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-22 11:17:33

K bodu 13.je správné ,že se materiál třídí,suť se odváží,kam však přišla ocelová konstrukce?
to nepetří do suti?Šatny byly majetkem města?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: Ivo Kurhajec - 2009-01-23 15:48:05

Konstrukci rozřezal a odvezl do sběru po domluvě p. Vít Němeček .

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-21 18:34:27

tak holt když mi popelnici nevyvezou tak dám bordel do pytle a odnesu ho na úřad před dveře ..a to udělám .když platím tak chci za to službu a nechci aby mi v létě smrděla popelnice u báráku.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-22 06:48:24

Dáš li bordel do tytle,odneseš ho na úřad před dveře,založíš tam skládku a i ostatní na ni budou vynášet nebo vyvážet borbel.
Jednoznačně by mělo být určeno,jakou službu a jaké množství odpadu bude likvidováno i s intervalem za poplatek 500 Kč na osobu s trvalým bydlištěm.Budou li dvě osoby s trvalým bydlištěm měly by nárok na dvě takové služby.
Jestliže si občan platí řádně svých 500,je úplně jedno,zda je popeluška zaplněná pouze z jedné poloviny náleží mu vyvezení neboť zaplatil službu plně,která je též dána intervaly vývozu.Ráda bych,kdyby podobným způsobem jako školení o třídění odpadů,byly objasněny a stanoveny jednoznačné podmínky
jaká služba bude provedena za stanovený poplatek,a kolik náleží známek na popelnice
v souvislosti s množstvím zaplaceného odpadu.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: Kudláčková - neregistrovaný - 2009-01-21 11:53:49

Dobrý den, není to prosím práce na studiu, ale práce na studii DPS (Dům s pečovatelskou službou). Farní charita plní vše, co slíbila. Paní, která měla nastoupit na pozici druhé pečovatelky, tak toto odmítla těsně před nástupem.
Přeji hezký den
Zuzana Kudláčková

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-22 13:56:42

Dobrý den paní Kudláčková,
je možné sdělit,čeho se vlastně studie bude týkat?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-21 17:10:32

Jasně že nenastoupila, protože nedostala auto, obec jí prý slíbila nový mob.telefon a počítač, na plánování rozvozu aslužeb při návtěvách.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-21 09:20:09

Muze mi prosim nekdo rici o co se jedna..."Práce na studiu DPS..." Děkuji

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-21 11:26:35

Zřejmě někdo studuje Doplňkové Pedagogické Studium a plní nějaké zadané úkoly.Ale asi půjde o nějaký projekt či studii v souvislosti s domem pečovatelské služby.Třeba nějaký sociologický průzkum či co.
V souvislosti bych se i já chtěla zeptat,jak to vlastně je.Při tvoření smlouvy s Farní charitou bylo uveřejněno,čím vším tato disponuje a při tom musel úřad zakoupit automobil pro její činnost,dále disponovala
kvalifikovanými pracovníky a někdy včera Byl vyhlašován inzerát na pozici pečovatelky.
Má tedy tato organizace co slibovala,nebo vše teprve shání?

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-21 11:59:31

to bude jistě zajímavá "firma" ta FChN, Akorát veřejnost mate tim, že si řiká "charita" a že má na vše knouhau -jistě, koupí-li jí město nový vůz,upraví prostory, poskytuje dotace a pak ještě bude shánět pečovatelky...

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-22 14:02:45

Buhužel nevím jak to je,ale z pohledu vnějšího a vycházeje z dostupných informací, to tak vypadá.Dejte nám materiálnětechnické zabezpečení,dejte nám lidi,dejte nám dotace,
a my Vám poskytnem službu.Asi každý by takto chtěl podnikat.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-21 06:52:59

Dobrý den vážená rado,
Máme v rodině tři auta.Když chci aby všechna mohla jezdit po dálnici dám tři tisíce a mám tři dálniční známky
Když zaplatím 500kč za odpad dostanu jednu známku na popelnici.
Když zaplatím 1000Kč dostanu zase jednu známku na popelnici
Když zaplatím 1500Kč dostanu zase jednu známku na popelnici
a když zaplatí čtyřčlená rodina 2000Kč
dostane opět jednu známku na popelnici a může používat pouze jednu nádobu i když vyprodukuje třeba více odpadu a zaplatí čtyři poplatky.
Může mi někdo z Vás ojasnit proč je tomu tak?
Dle mé úvahy,by měl každý kdo zaplatí 500kč
dostat odpovídající známku,a mělo by být odvezeno úměrné množství odpadu této hodnotě,mělo by být více popelnic i více známek.!!!!!!!!Je zde nějaká nerovnost,nejsou někteří tak trochu diskriminovaní?Děkuji vám za odpověď.

Odpovědět

Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: pepa. - neregistrovaný - 2009-01-20 17:59:46

za 22. nám zapoměl pan mistostarosta napsat že ten kdo nenaplní svou popelnici alespon nad půlku tak mu jí nová firma nevyveze.ale 500 na osobu se dát musí.paráda co.. to bude smradu v letě...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-21 17:07:07

V pondělí firma kontejner nevyveze, protože je poloprázdný, (a protože obec platí podle váhy vyvezeného odpadu,) ve čtvrtek je už přeplněný, a do pondělka není kam vynášet, ledaže bychom zanášeli.(Tohle byla konkrétní situace). Na sídlišti je 1 kontejner pro 12 rodin, takže tato situace se bude hravě opakovat.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 12.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-22 06:21:54

A pak tam budete mít zas neskutečný bordel,jak již zde bylo zmíněno panem rychtářem.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.