Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Usnesení ZMě 16.2.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 16.2.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Klecany, ze dne 16. února 2009                     

přítomno: 14 členů zastupitelstva

Omluven: ing. Jiří Bendl

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I.   SCHVALUJE:


1)  navržený program zasedání

2)  průběh diskuze ke každému bodu zvlášť

3)  návrhovou komisi ve složení: Jiří Medek, Jarmila Brožová, Martin Lemon

4)  ověřovatelé zápisu : Ing. Jan Pinc, Jan Busch

5)  opravený zápis ze zasedání ZMě ze dne 13.3.2008

6)  rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění

7)  bezúplatné nabytí pozemků 142/14 (2082 m2), 142/15 (18 m2), 142/16 (34 m2), 141/7 (46 m2) včetně staveb vybudovaných na těchto pozemcích

8)  bezúplatný převod a následné bezúplatné nabytí pozemků p.č. 721 a 187/4 pod místními komunikacemi

9)  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009

10) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009

11) prodej části pozemku č. 236/31 asi 42 m2 manželům Daně a Karlu Hořánkovým, K Sídlišti 397, Klecany a asi 120 m2 manželům Ljubici a Jaroslavu Tajblovým, Sídliště 346, Klecany za cenu 410.- Kč za 1 m2.

12) přejmenování názvu ulice Na Kopečku parc. č. 141/7, 142/14, 142/15, 142/16 v k.ú. Klecany na nový název  U Louže

13) bezúročnou půjčku Základní umělecké škole Klecany ve výši 187.000,- Kč na nákup klavíru na 2 roky

14) udělení titulu čestné občanství panu Ing. Janu Novotnému a paní Mgr. Jiřině Koktanové

15) záměr využití části areálu Dolních kasáren par. č. 455/7, 457/8, 457/10, 130/1  v k.ú. Klecany pro multifunkční  sportovní areál

16) prodloužení jednání po 22.00 hodině

17) příspěvek na penzijní pojištění od zaměstnavatele pro uvolněné zastupitele ve výši 300,- Kč měsíčně jako ostatním zaměstnancům   
     
II.  UKLÁDÁ:   

1)  Finančnímu výboru předložit návrh opatření k nápravě nedostatků v účetnictví města do příštího zasedání ZMě

2)  vedení města vypracovat a předložit ekonomickou rozvahu provozu elektrického zabezpečovacího systému Dolních kasáren

3)  vedení města jednat s občanským sdružení Pravý Hradec o sjednocení stanovisek k problematice objektu pro kulturní činnost


III.  REVOKUJE:

1)  bod jednání zastupitelstva 13. prosince 2007 - název ulice Na Kopečku

2)  Usnesení zastupitelstva bod č. 8 ze dne 4. května 2006

IV.  BERE  NA  VĚDOMÍ:

1)  informace k Územnímu plánu

2)  informace o stavu jednání vedení města s Ministerstvem obrany ohledně převodu místních objektů ČOV a studní

3)  informaci o provedených investičních akcích a drobných akcích v období od října 2008 do února 2009  

4)  informaci o plánovaném výběrovém řízení na svoz TKO

5)  informaci o existenci institutu veřejné služby

V.  NESCHVALUJE:  

1)  navýšení odměn zastupitelů města Klecany podle nařízení vlády ze dne 5. ledna 2009 č. 20/2009 Sb.
      

Usnesení vypracovala návrhová komise ve složení: Jiří Medek, Jarmila Brožová, Martin Lemon

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Ing. Jan Pinc, Jan Busch
 
Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


Č.j.: 260/ 2009      


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.