Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis z Rady 19.1.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 19.1.2009

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 19. ledna 2009

Rada města:

1.    Prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2.    Č.j. 62/08 projednala vyúčtování pečovatelské služby – Farní charita Neratovice za měsíc prosinec 2008 a pověřila vedení města uzavřením  dohod s obcí Husinec-Řež a Zdiby - poskytování služeb.

3.    Souhlasí s prodloužením nájemních smluv  pro p. Mačalíkovou a p. Szöllösovou na pozemky na Vinici.

4.    Vzala na vědomí ukončení nájmu ve zdrav. středisku Metropolitního regionu – sdružení ochránců přírody a doporučuje pronajmout prostory pro účely zdravotnictví.

5.    Č.j. 84/09 schválila žádost k povolení provozování  výherního automatu v restauraci Srdíčko – JOKERS  ev. č. SY 72188.

6.    Č.j. 66/09 vzala na vědomí informaci o přijetí dotace ve výši 600.000,- Kč  na vybavení dětských hřišť od Letiště Praha v rámci programu „Dobré sousedství“.

7.    Č.j. 92/09 vzala na vědomí žádost ZUŠ o finanční příspěvek na nákup klavíru ve výši 430.000,- Kč, předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města.

8.    Vzala na vědomí  návrh JUDr. Moravce na využití areálu Dolních Kasáren a předá Zastupitelstvu města.

9.    Č.j. 88/09 vzala na vědomí dopis Ministerstva obrany, sekce správy majetku ohledně „čistírny odpadních vod“ a pověřila vedení města dalším jednáním. Jednání na MO se bude konat 21. ledna 2009.

10.    Č.j. 51/09 vzala na vědomí dopis Veolia – Stř.vodárny – oznámení používání hydrantů pro požární účely a zanesení těchto vybraných hydrantů do požárního řádu města.

11.    Č.j. 64/09 vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace – parkové úpravy v celkové hodnotě 813.510,- Kč , vzhledem k rozpočtu  Rada města nabídku neschválila.

12.    Č.j. 91/09 vzala na vědomí finanční plán 2009 ZŠ a MŠ Klecany a pověřila vedení města dalším jednáním – upřesnění  jed. položek.

13.    Č.j. 86/09 vzala na vědomí nabídku f. Elektrowin pro zpravodaje obcí a měst a pověřila místostarostu L. Němečka jednáním s redakční radou Zpravodaje.

14.    Schválila termín Zastupitelstva 16. února 2009 v 18.15 hodin.Příští zasedání Rady se bude konat 26. ledna  2009

 

 

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


Č.j. 93/09
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-06 10:49:14

Schválně se všichni na stránky obecní policie ve zdibech podívejte!!! Oproti nám vesnička. Zřízení obecní policie a boj s "lůzou" byl jeden z předvolebních slibů našich konšelů a výsledek - policie není a po setmění slušní občané raději nevycházejí.
I když ono se toho víc nesplnilo, že?! Ale pozor Vaše funkce nejsou na doživotí!!!

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-09 10:35:03

Ahoj neregistrovaný,ve Zdibech jsou vždy o kousek dál.Každý cítí,že by to mělo být trochu naopak.Naši specialisté na bezpečnost si asi myslí,že se v Klecanech nedějí žádné přestupy,
natož trestné činy.To aby to spatřili,musí vyjít do ulic.Nejlépe v neděli ráno a mohou si sečíst kolik bylo vandalství, ničení majetku,znečištění prostranství,vloupání do vozidel a.t.d.Mohou též snadno zistit znečišťovatele ovzduší(to až kolem 9.00)
Problémy jsou.Záleží na vůli je řešit.
Možná nejen na vůli,ale i schopnosti.
A jsme u toho,proč jsou ve Zdibech o krok dál.Je pravdou,že se zde řeší pasivně problém dopravy,což vidíme v instalaci zrcedel,dopravních značek,měřičů rychlosti i
opakovanou instalací oblíbených retardérů,ale aktivní řešení nám obstarávala OP Zdiby.Kde oni vzali prostředky na zřízení policie,kde oni sehnali schopné lidi pro
zřízení služebny a zahájení činnosti?
Ve Zdibech,pro zvýšení bezpečnosti života a zdraví občanů,jejich majetků skutečně něco dělají.(možná to nemaj činovníci ani ve volebním programu).

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-07 18:51:53

www.policiezdiby.cz

rubrika "stalo se"

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: Luděk Wachtl, zastupitel, vedo - neregistrovaný - 2009-02-07 09:19:42

Není problém v letošním roce vyhlásit výběrové řízení na dalšího strážníka, nebo strážníky a v Klecanech zřídit vybavený okrsek Obecní policie Zdiby. Bohužel toto Obec Zdiby nemůže financovat ze svého vesnického rozpočtu. K žádné dohodě s vedením Města Klecany zatím nedošlo. S vedením Obce Husinec probíhá intenzivní jednání o zvýšení preventivní hlídkové činnosti.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: občan z Klecan - neregistrovaný - 2009-02-07 18:53:34

To je zajímavá myšlenka pane Wachtl, předpokládejme, že zdejší "odborník" na problematiku bezbečnosti radní p. Kříž raději nijak reagovat nebude, myslíte tedy tím "vybaveným okrskem" to, že by zde mohla být zřízena i služebna?, nebo by byla centrála u Vás na vsi? Děkuji z města za info.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-09 11:18:31

Vážený pane,odbornost se získá studiem v daném oboru,obor prodavač nemá nic společného z bezpečností osob a majetku.Funkce pro funkci.
Sám bych do toho nešel,když o tom nic nevím.
Ale , kdyby mi říkali radní,bylo by to lichotivé.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-09 07:07:53

Občane z Klecan,Pan Kříž zmínil ,že se zasadí o zřízení služebny PČR v Klecanech,buď měl vše již "obšlápnuté" na MV a nebo nevěděl při těchto slovech,co slibuje.Chtěl zde služebnu státní policie.
Tato myšlenka se asi nepodaří.
Dále zde pan Luděk Wachtl mluví o zřízení vybaveného okrsku Obecní policie Zdiby.
Mám dojem,že takovýto termín zákon o obecní policii nezná.OP.má činnost především ve své obci a na základě smluv může pracovat i jinde.
Podívejte,jaké území OP Zdivy obhospodařuje:
Obecní policie Zdiby vykonává svoji činnost na území obce Zdiby (K Bořanovicům, dálnice D8, Veltěž, Přemyšlení, Holosmetky, Brnky, Draháňské údolí, břeh a část řeky Vltavy), na základě veřejnoprávní smlouvy (VS) na území města Klecany, "VS Klecany" (Klecánky, břeh a část řeky Vltavy, osada Drasty) a obce Husinec, "VS Husinec" (Řež, břeh a část řeky Vltavy). Obec Zdiby navazuje na Městskou část Prahy 8, Dolní Chabry.
Zvažte ,kolik má strážníků,a uvědomme si,že Klecany potřebují činnost policie hlavně v nočních hodinách.
Proto si myslím,chcemi li řešit všechny přestupky podle zákona o obecní policii,potřebují Klecany svou Městskou policii.
Jakýsi velký okrsek způsobí,že se činnost OP Zdiby
rozdrobí do velkého území a nebude tak pro Klecany účinná.
Klecanské zastupitelstvo by mělo zvážit zřízení své Městské policie.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby - neregistrovaný - 2009-02-10 08:17:27

Okrsek - organizační strukturu Obecní policie určuje starosta a je jedno kde se na území působnosti Obecní policie necházejí úřadovny (kancelář), kde se může strážník setkat s občany, převléct, najíst, sepsat záznamy atd.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-10 09:19:47

Působnost obecní policie Zdiby je ve Zdibech,proč by měl zdibský starosta zřídit vybavenou služebnu OP Zdiby v Klecanech,v Klecanech by si měli zřídit MP s působností
v Klecanech.Zřetelné financování,s jasnou působností,bez zmocnění a smluv.
Možná způsob okrsků je ve velkých městech třeba v Praze ,kde má působnopst jedna MP,a město je rozdělené na okrsky v jednotlivých městských částech.To je ale policie s působností v tomto velkém městě.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby - neregistrovaný - 2009-02-10 10:58:50

Působnost obecní policie je v době stavu klidu na území obcí kraje, které uzavřou veřejnoprávní smlouvy, kterou schvaluje kraj. Působnost obecní policie je v době krizového stavu kdekoliv na území ČR po uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi starosty a ohlášení hejtmanovi krizového kraje. Některé města a obce nemají finační prostředky na zřízení své obecní policie. Proto uzavírají veřejnoprávní smlouvy a to pochopitelně za úplatu. Roční náklady dle statistiky MV ČR za rok 2008 na jednoho strážníka jsou 496 000, - Kč. Opětovně sděluji, že si město Klecany může zřídit Městskou policii. Když nyní začnete podnikat příslušné právní kroky začátkem roku 2010 může začít fungovat.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2...

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-10 11:23:51

Dobrý den Pane Wachtl,děkuji za vysvětlení.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-26 22:06:58

Agresivní rváči pod vlivem alkoholu v Klecanech ! www.policiezdiby.cz

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-29 11:17:01

Dobrá spolupráce PČR a OP Zdiby při zajištění
pravděpodobného TČ rvačky,který byl předán k řešení strážníkem policii české republiky.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: www.policiezdiby.cz - neregistrovaný - 2009-01-29 19:34:52

Strážník v době mimopracovní dopadl zloděje auta v Klecanech ! Dne 18.1.2009 ve 13.45 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby v době mimopracovní lokalitou Do Klecánek, Klecany a uviděl projíždějícího řidiče o kterém je známo, že nevlastní řidičský průkaz, natož osobní vozidlo a v regionu páchá majetkovou trestnou činnost. Řidič zastavil na zastávce autobusu a poté byl strážníkem omezen na svobodě
za použití služebních pout. Strážník zjistil, že řidič odcizil vozidlo, které je upraveno pro převoz postiženého dítěte před několika dny v Praze a povolal hlídku Policie ČR - Odolena Voda. Ve večerních hodinách osobně
poděkovala matka postiženého "se slzami v očích" strážníkovi za nalezení vozidla a chycení pachatele.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-02 07:29:11

Dobrá práce strážníka OP Zdiby,který jako občan
odhalil TČ a zadržel pachatele.Snad by tak jednal každý občan,který by měl uvedené znalosti o zadržené osobě,měl u sebe donucovací prostředky - pouta,a prošel kurzem
sebeobrany.
Dobrá práce.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-03 11:57:14

Ne, nejednal. To je nápní práce a povinností Policie. Hrdinů jsou plné hřbitovy.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-03 14:46:49

Nevím,ale někde jsem slyšel,že každý občan je
povinen zabránit konání trestného činu je li páchán.Jde především též o právní vědomí osoby,aby toto vůbec rozpoznala.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: www.policiezdiby.cz - neregistrovaný - 2009-02-02 18:56:33

děkuji

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-27 07:41:59

...holt multikulturní Klecany...kolik teda má mesto z toho byznysu??? nemá z toho spíš akorát ostudu a prospěch jen ti co s tim prímo podnikaji???

Odpovědět

Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-26 17:50:59

to že tomáš klecker automaty doslova obhajuje tak to je jen tak mimochodem protože je opravuje.. a to že je v klecanech asi tak 20 automatů je rado asi vážně hodně.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-26 11:16:26

Vážená rado, když povolujete automaty tak udělejte taky někdy kontrolu kdo na nich hraje, U Václava a u Rytíře není problém aby si mládež neužívala na automatech i pivo jí k tomu prodají kšeft je kšeft.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-26 12:53:22

Naprostý souhlas,když už rada povoluje takovéto
podnikání s ním souvisící rizika,měla by zajistit též dohled na vymezení rizik.Státní policie je málo,MP není,přestupková komise se tím nezabývá.Ale zvyšujeme bezpečnostz v Klecanech.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: Tomáš Klecker - neregistrovaný - 2009-01-26 12:33:45

Jestli ona to spíše nebude chyba rodičů, že si své děti nehlídají a nemají přehled o tom, co jejich ratolesti ve volném čase dělají.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-26 13:39:06

Vliv na formování osobnosti má dědičnost,výchova a prostředí.Dědičnost a výchova patří do rodiny.Osobnosti se však pohybují v prostředí jak rodinném tak veřejném.
My té osobnosti nbízíme veřejně prostředí pro nezletilé závadové a je to všem jedno a ještě je podporujem dalším a dalším schvalováním
automatů.Dobrá práce.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-26 10:42:34

Jeden skromný dotaz na radní města,

Hra na výherních automatech může některé

jedince dohnat až exekuci majetku,závislosti
na hře,obstarávání prostředků nezákonnou činností.Právě ze soboty na neděli došlo
k vloupání do automobilu na náměstí a poškozený, slovensky mluvící občan,se domníval, že jde právě o souvislost s hráči automatů a tímto vloupáním a krádeží.Jaký mají vliv na občany města výherní automaty,které schvalujete?Zvyšuje se tak bezpečnost občanů?Uveďe nějaké pozitivum,které občanům přináší.
Děkuji.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: Tomáš Klecker - neregistrovaný - 2009-01-26 12:49:36

Sice nejsem starosta, ale mohu vám odpovědědět, že město získává na poplatcích z automatů poměrně slušné peníze, které pak dále používá ku prospěchu města.
No a k těm závislostem. Závislost na kofeinu, nikotinu, alkoholu (o jiných drogách nemluvě) vám nevadí? Myslím že tyto závislosti jsou rozšířené daleko více a mají závážné zdravotně sociální následky, které nás ve svém důsledku finančně stojí daleko více (léčba rakoviny plic, cirhózy jater atd.- vše hrazeno ze zdravotního pojištění), ale teď je zrovna "v módě" brojit proti automatům.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-26 13:28:26

Je smutné,je li hlavní příčina povolení automatů zisk peněz pro město.Měli by zvážit hodnoty života.Ono je úplně jedno o jakou jde závislost,jestli gembletství spolu s alkoholem,užívání drog,kofeinismus vše spojeno s nemocemi,vše něco stojí
jak správně říkáte léčení placené pojišťovnou.
Ale to město přeci nemusí zajímat,hlavně že má zisk z daní,následky ať investuje pojišťovna.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: bod. č. 8 - neregistrovaný - 2009-01-26 09:10:33

Dobrý den,co navrhuje Judr. Moravec ve věci využití Donlí Kasárna, něco převratného ?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.1.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-02-06 15:26:15

odpovez si sám z úradu se odpovedi nedockas


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.