Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis z Rady 23.3.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 23.3.2009

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 23. března 2009

Rada města:

1.    Prověřila plnění úkolů z minulé Rady – bod č. 6 Český zahrádkářský svaz Klecánky předloží geomet. zaměření pro výtlačné potrubí od studny do vodojemu a poté bude uzavřena smlouva o  věcném  břemenu na pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Přemyšlení.

2.    Č.j. 460/09 schválila uzavření smlouvy mezi Městem Klecany a Českým zahrádkářským svazem Klecánky k vybudování – zpevnění cesty na p.č. 62/10 v k. ú. Přemyšlení.

3.    Schválila částku na studii – cena Petra Parléře 2009 - "Revitalizace náměstí a přilehlých parkových ploch města Klecany" ve výši 20.000,-  Kč, která bude předmětem soutěže a město jí označí jako nejzajímavější a pro město nejvíce přijatelnou.

4.    Vzala na vědomí zápis stavební  komise a komise životního prostředí, která se konala dne 16. března 2009.

5.    Projednala s finančním výborem nabídky firem na zpracování  účetnictví města a doporučila f. Radka Skřivánka.

Příští zasedání Rady města se bude konat  30. března 2009

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


č.j. 473/09
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 12:00:35

Bylo by dobre, kdyby se pan starosta vyjadril take k ostatnim clankum.

Odpovědět

Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 12:00:33

Bylo by dobre, kdyby se pan starosta vyjadril take k ostatnim clankum.

Odpovědět

Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 12:00:32

Bylo by dobre, kdyby se pan starosta vyjadril take k ostatnim clankum.

Odpovědět

Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-01 11:12:20

A co to pofidérní účetnictví? Už je v pořádku? Asi jo, když ho městu dával dohromady jejich kamarád!! Všechno se zase zametlo pod koberec!!!!!!!A ztracené miliony?? Kterou pak kapsu nebo kapsy obohatily...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: mares-v - neregistrovaný - 2009-04-02 09:53:57

Podle zápisů, něvštěv jednání a šuškandy, to nebude nic moc. Kontrola 2x odhalila zásadní nedostatky ve vedení účetnictví, město musí za cca 200 000Kč rekonstruovat dva roky (pan Němeček to prezentoval, že ušetřili, pan Kuchta naopak podle pravdy tvrdil, že jsou to vyhozené peníze) a podle mého nikdo od prosince účetnictví nevede, protože stará paní účetní "která za vše může" je nemocná a nikdo zatím nenastoupil... Loňský rok oproti ujišťování pana Němečka o vyrovnaném rozpočtu ukončil ztrátou - nikdo přesně neví jakou, podle jedné verze 4 000 000Kč, podle druhé 2 000 000Kč. A úřad mlčí. Nechtělo by to nějakou osobní zodpovědnost a vyvodit nějaký závěr? No koho jsme si zvolili... zvolili... příště budeme opatrnější? Jak chcete čerpat prostředky z EU, když nemáte funkční účetnictví?

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: Ivo Kurhajec - 2009-04-07 09:18:23

Vážený pane Mareši ,celá věc okolo vedení účetnictví je krajně nepříjemná a trvá již dlouho.Jako starosta jsem okomžitě po vzniklé situaci informoval jak zastupitele ,tak FV.Pomocí inzerátů jsme hledali náhradu za odstoupivší účetní.Žádná z vybraných účetní nebyla schopna zpracovávat účetnictví obce na předepsané úrovni jak bylo potřeba.Kontroly z KR.úřadu jsou nekompromisní,ale vedení obce předpokládalo nápravu věcí a účtování dle platných zákonů.Po těchto špatných zkušenostech jsme se rozhodli uzavřít smlouvu s účetní firmou,která zpracovává obce a z oslovených 12 soukr.f.(2/3 oslovených odmítlo spolupráci) jsme vybrali s FV firmu p.Radka Skřivánka.Reference na tuto firmu jsou výborné.Firma zajistí vedení a zpracování účetnictví,zpracování Ledna,Února do,Března 2009 do 14.4.2009.Dále řádné zpracování DPH a uzavření I. čtvrtletí 2009.Starosta a účetní konzultoval stav s odborem kontroly KR.úřadu a bude při kontrole 22.4.20009 věc dále řešit.
Vše bude předáno FV a následně na nejbližším zasedání ZMě. O nutnosti rekonstrukce let minulých bude s konečnou platností rozhodnuto na základě zjištěných skutečností(nespárování popř. nezaúčtování předpisů pro platby) a dohod s nadřízenými orgány.Ujišťuji Vás ,že všechny vyúčtování (Veterán ralye,kulturní a sportovní akce,příspěvky budou řádně vyučtovány a předány FV ke kontrole.Co se týká osobní odpovědnosti tu nesu v plné výši. Ivo Kurhajec.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-15 14:38:27

Někdo účetní vybral,ta prošla zkušební dobou,
a nebyla vyměněna protože nebyla schopna zpracovávat účetnictví obce na předepsané úrovni.Kdo za výběr zodpovídal,kdo kontroloval její práci?I toho by měla nahradit specializovaná firma.I jeho práce
by měla být vyčíslena ve škodách,co provést rekonstrukci vedení,určitě by se našla schopná s.r.o.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: Jan - neregistrovaný - 2009-04-07 11:40:26

Můžu se zeptat, kolik to bude stát, kdo to zaplatí a z čeho? Jsou to podle mého peníze navíc, které nebylo nutné investovat. Celé je to něčí chyba a něčí odpovědnost. V rozpočtu města jsem nenašel kolonku oprava účetnictví za dva roky...

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: mares-v - neregistrovaný - 2009-04-07 10:39:50

Pane starosto, není toho už nějak moc? Divný prodej mokřadu, ještě divnější výměna svozové společnosti, totální kolaps účetnictví, finance města ve ztrátě a další a další... neměl by se i pan Němeček zamyslet nad osobní odpovědností. Vážím si toho, že svou chybu cítíte. Teď by to chtělo jednat. A stále si myslím, že v tom nejste sám. Na radnici jste minimálně dva!

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: Zdenek Šebek - neregistrovaný - 2009-04-03 12:21:02

Vaše informace jsou, bohužel, správné.Podle posledního rozpočtového opatření v loňském roce město hospodařilo k 31. 12. 2008 se ztrátou 2,480.000.- Kč. Ze zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo ve dnech 18. a 19. listopadu vyplývá, že město hospodaří se schodkem 4,843.719,18 Kč. Rekonstrukce účetnictví bude stát asi 164.000.- Kč/rok. Při tom je nutné rekonstruovat rok 2007, 2008 a první čtvrtletí roku letošního. Osobně se domnívám, že vinu v žádném případě nenese paní účetní, ale vedení města, které je za hospodaření odpovědné ze zákona. Z dílčího přezkoumání mimo jiné vyplynulo, že k datu kontroly nebylo zřejmé, kdo zastává funkci hlavní účetní, protože paní Zemánková měla uzavřenou dohodu o provedení práce pouze do 31. 3. 2008.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 06:42:26

Když jsem se po volbách pozastavil, v staré diskuzi, nad tím ,koho jsme zvolii do rady města,zejména vzhledem k minulé pracovní činnosti a možností osob čerpání poznatků z práce ve státní správě,a poukázání na možné neznalosti patřičných zákonů oními osobami,jakási paní mi odpověděla,že se vše doučí a hlavně, že jsou mladí.Máme za chvíli po funkčním období máme nesrovnalosti v účetnictví a místo zvýšení informovanosti úřad mlčí.Co se týče čerpání prostředků z EU,
budou li nějaké,tak tam bude sakra potřeba doložit jak byly investovány.Je na místě úvaha ,jak může zvládnout toto vedení města
rozsáhlý projekt,když si neumí ohlídat účetnictví města.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: Zdenek Šebek - neregistrovaný - 2009-04-02 21:54:05

Odpovědět

Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-27 19:41:37

proč je tak důležité opravovat náměstí když se dají peníze investovat jinde.....

Odpovědět

re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-01 09:33:58

Protože soutěž o cenu Petra Parléře byla vypsaná na úpravu veřejných prostranství. Klecany se do finále soutěže dostalo díky velkému úsilí dobrovolníků, kteří neustále hledajé možnosti, jak pro Klecany sehnat peníze z různých fondů a dotací. Do soutěže bylo nutné vypracovat zadání, doložit přílohami, vypracovat prezentaci a přihlášku do soutěže obhájit před porotou složenou z architektů a jiných odborníků. Toto všechno se povedlo díky několikatýdenní dobrovolné práci jedné maminky dvou dětí na mateřské dovolené a Klecany byly do soutěže vybrané. Získají téměř zadarmo projekt na úpravu nejen náměstí, ale i přilehlých parků. Realizovat se to může postupně a přednostně z fondů EU. Ovšem pokud se podaří nějaké peníze získat. Chytrolíni namítnou, že je to utopie, ale když se to nezkusí, nebude nic. Jistě uznáte, že přihlásit do soutěže o cenu Petra Parléře opravu ulice U lékárny, by velký úspech u poroty nemělo. Ale věřte, že se v Klecanch našli i další šílenci, kteří ve svém volném čase a dobrovolně hledají možnosti, jak ulehčit městské pokladně i v těchto případech. Kdybyste o něčem věděl, dejte vědět panu starostovi :o).

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-02 06:56:58

Startegický plán rozvoje města - dokument který stál peníze a nemalé úsilí a práce lidí,
a je jen jakýmsi bonusem k získání dotací,soutěž o cenu Petra Parléře -Klecany se do finále soutěže dostalo díky velkému úsilí dobrovolníků.Je zřejmé , že se této hry zůčastní i jiní ůčastníci.Zdá se ,že se dnes peníze pro rozvoj města získávají díky velkého vynaloženého úsilí lidí,avšak na získání příspěvku je jakási loterijní šance.
Nevím kolik je zůčastněných a kolik bude vítězů,je však zřejmé,že úsilí mnohých bude mít pramalý efekt a nikdo je neocení.
Buď to zůčastnění budou brát jako zábavu, hru,
jako sport,nebo je to plýtvání lidskými silami.
A když náhodou vyhrajem,tak je to plýtvání vynaloženého úsilí ostatních spoluhráčů.
Dotace by měly přijít především tam,kde jsou potřeba na důležité požasdavky obcí pro jejich rozvoj na základě skutečných potřeb,nejprve se soutěží o Strategický plán,pak o projekt,a možná i vyhrajem,hodně zdaru sportovci.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-01 11:40:21

Myslim, ze ziskat penize z EU tkvi hlavne v dobrem nazvu akce pod ktery se da schovat hodne akci a dobrem zduvodnení vseho
navazujici. Mamince na materske, ktera se o to pokusila chvala, protoze je s tim opravdu priserna prace, ale ze by se daly ziskat penize jenom kdyz pujde o revitalizaci namesti?

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-01 12:29:03

Ve Strategickém plánu rozvoje města, je revitalizace náměstí na jednom z předních míst a zadání odpovídalo podmínkám soutěže. A přiznám se, že nás jiné veřejné prostranství, než náměstí nenapadlo. Škoda, že jste s nápadem, co by bylo vhodnější, nepřišel dřív. A nemyslím to vůbec ironicky! Opravdu. Můžete přijít kdykoliv a nabídnout městu pomoc a třeba jen radu. Dávno si myslím, že v Klecanech musí být dost lidí, kteří by mohli mít s podobnými aktivitami nějaké zkušenosti. Věřte, že Vás nikdo nedmítne, jako se to stávalo v minulém volebním období :).

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-02 11:24:41

Bude jednat asi takto?
A moje dotazy na vedení MěÚ?:
- Hromadu hlíny jsem k pozemku Sch. navezla já...(místostarosta Němeček)
- Byla jsem označena za udavače, neboť jsem veřejně a nahlas poukázala na protiprávní jednání... (zastupitel Kříž)
- po chodníku s říčními valouny nemá nikdo co chodit... (zastupitelka Brožová)
- není mi nic do toho, jak MěÚ nakládá s městským majetkem...(místostarosta Němeček)
- Mám jít - cituji - "do prdele"...(zastupitelka Brožová)
Cokoli bylo řečeno z mojí strany, bylo okamžitě otočeno proti mně, na moje otázky se řeč okamžitě stáčela úplně jinam, takže jediné, co mám, je slib p. starosty, že hlína bude odvezena do konce října.(Je to záležitost nejspíš natolik závažná, že zřejmě potřebuje další čas...).
Pokud se někdo domnívá, že bazíruji na "blbostech", pak právě na tom, jak se k nim MěÚ postavil, lze snadno demonstrovat, jak se postaví k věcem daleko závažnějším, viz. otázka mokřadu. MěÚ bude odpovídat a reagovat pouze tak, jak se mu hodí a co se názorů lidí týče, bylo by prý lepší jim nic neříkat (zastupitel Kříž).
Petra Slavíková

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-02 14:29:33

Tak se stížnostmi zkušenost nemám, ale když nabídnete pomoc, určitě Vás nevyhodí :).

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 08:58:36

Ono je lépe se těmto zdaleka vyhnout.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-02 09:13:53

Vážený neregistrovaný,nevím zda Vás v minulém volebním období někdo odmítl,ale mohu Vám sdělit,že minulé vedení, starosta i místostarosta mi pomohli řešit situaci v pátek v 16.00 a v sobotu věc byli zkontrolovat.Takové měli jednání.Podotýkám ,že s nimi nemám a neměl jsem nic společnýho,byl jsem jen obyčejný občan.Prosím uveďte konkrétní zkušenosti,nebo nepište bláboly.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-02 18:04:51

S tím mohu jen souhlasit, Šebek i Malík uměli jednat s lidmi. Současné vedení jen občany pohrdá a výsmívá se jim.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 09:07:43

Přesně tak,upřímnost,snaha pomoci,věci řešit,
plná odpovědnost, a hlavně kvalifikovaná a správná řešení a rozhodnutí,tím naprosto přirozená autorita,žádné kamarádství a stejný metr.To dělá osobností osobnost.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: ne - neregistrovaný - 2009-04-02 20:55:40

souhlasím.minulé vedení umělo řešit problémy.samozřejmě ne blbosti s kterýma lidi občas chodí.Ale aspon máme plynofikace která by jinak nebyla a v okolí jsme byli jako jedna z nejbohatších malách městeček. nyní jsme na tom jak vidle největší.klecany jde to s vámy 2 roky z kopce....

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2...

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 11:47:07

Ze je to tam kde to je a jde to tam kam to jde ma podil i minule zastupitelstvo alespon co se tyce sidliste - na to kaslalo minule vedeni take.!!!!!!!!

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-02 10:59:42

Bláboly???

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: anty - neregistrovaný - 2009-04-02 20:52:19

my chce Malíka a ne starostu dělníka.....

Odpovědět

re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: zbabělý anonymní Pepík Prudil - neregistrovaný - 2009-03-27 21:40:03

když kritizovat, tak s konkrétními návrhy řešení, např. "Proč nezlepšit ulici před mým domem a zajistit pravidelný úklid pracovníky města = nejlepší investice, Váš Pepík Prudil!!!"

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-30 06:44:33

Pepíku,tvá ulice není příliš viditelná a asi není na příliš atraktivním místě ,město musí mít v pořádku hlavně náměstí a radnici, to je to, co reprezentuje vedení města.Vždyť jsi obyčejný občan,zbabělý anonimní Pepík Prudil.
To i pro neregistrovanýho.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-31 13:03:09

Dnesni trend, kdy zjistit, jak opravdu funguje vedeni mesta je(a to nejenom naseho) projit si spise okrajove casti mesta. Tam o stylu vedeni mesta zjistite vse. Je potreba,aby si vedeni mesta pripomelo porekadlo "Nahore huj a vespodu fuj.Jinak receno, je hezke mit zameteny okraj prijezdove silnice od Premysleni do Klecan, ale bordel (omlouvan se za toto slovo)na verejnem prostranstvi na sidlisti, to uz nikoho nezajima, ten neni videt z hlavní silice, ze? Jinak, kdyby se nesoustredilo tolik kontejneru (odkladiste i pro Boleslavku) na sidlisti, mohlo tam parkovat na zpevnenem povrchu nekolik aut a nemusel tam byt ten neporadek co tam je. Asi nezbude nic jineho nez aby ta auta ze sidliste zacala parkovat na zamkove dlazbe v Boleslavce, take reseni NE?

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-01 06:44:49

Otázky jsou jednoduché,proč v satelitu nemají kontejnery na odpady,proč se zabírá ještě místo pro kontejnery další,když není místo k parkování,proč se neupraví parkovací místa
vyzžívaná nyní na rozježděném trávníku,proč se dlouhotrvajícím špatným stavem nikdo nezabývá,proč mají mít v satelitu lepší komfort bydlení než na sídlišti - (na úkor satelitu zábor místa,narušení vzhledu neestetickými kontejnery,často zapáchající)
Proč nikdo neodpoví na ta proč?

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-31 16:49:20

nebo jim tam odtlacit nejaky ty kontejnery, aby to na (a pres) sidliste nemuseli vozit autama...

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 23.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-01 08:20:43

Na "proc" zrejme neodpovi, protoze vi moc dobre, jak tam spatne pracuji. Zrejme, co se tyce Boleslavky spatna prace stavebniho úradu,kdyz se podivate na jednotlive stavby a ploty sousedici hned vedle sebe, tak zatim tam neni videt, ze by si MeU naplanoval nejaky prostor pro kontejnerova stani, pripadne destke hriste atd.Takze vse se bude cpat na stare sidliste, ktere se stalo odkladistem a zbytecne prujednou oblasti a to prave pred skolou. Dalsi vec je detske hriste uprosted sidliste Jiz nestaci potrebam, chodi tam jak z Boleslavky, tak z nove znikajiciho sidliste Central Grupu a zbytku Klecan. Kdyz se k tomu pridaji deti ze skoly, projizdejici auta a vecny rev tak je to nekdy k nevydrzeni. Nic proti detem, naopak, je potreba aby si mely kde hrat a vyradit se, ale stari lide maji take pravo na klid. To ale urad zrejme nezajima.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.