Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Usnesení ZMě 10.12.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 10.12.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, ze dne 10. prosince 2009

za přítomnosti  15  členů zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém řádném zasedání


I.    SCHVALUJE:

1.   program zasedání
2.   průběh diskuze ke každému bodu zvlášť
3.   návrhovou komisi ve složení: Miroslav Kříž, Václav Kuchta, Jan Busch
4.   ověřovatele zápisu:  Jarmila Brožová  a Jiří Medek
5.   oprávněnost námitky proti zápisu ze ZMě 24.9.2009 k bodům 6, 9, 12 dle písemného vyjádření  ověřovatelů zápisu
6.   výše uvedené stanovení postupu pro zajištění rekonstrukce ČOV a vyvine veškeré úsilí k realizaci ČOV ve spolupráci s VKM a.s. a SV a.s.
7.   uzavřít soudní záležitost mezi Městem Klecany a společností Klecanka s.r.o.  smírem a uhradit jednu polovinu nákladů, které v souvislosti s tímto  sporem vznikly a ještě vzniknou
8.   směnu části pozemku 314/56 a části pozemku 314/60 mezi panem Jiřím Matějkou, bytem Do Klecánek 2, 250 67 Klecany - Klecánky a  Monikou Matějkovou, bytem Do Klecánek 2, 250 67 Klecany-Klecánky  a Městem  Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
9.   příjetí do majetku Města Klecany část pozemku p.č. 753 o výměře 25 m2 darem od pana Jiřího Matějky, bytem Do Klecánek 2, 250 67 Klecany - Klecánky
10. rozpočtové opatření č. 5
11. vyčlenění účtu č. 19-563 910 0427 / 0100 u KB pro účely fondu kultury, sportu a volného času města Klecany, v celé jeho současné výši  504.951,19 Kč
12. navržený Rozpočtový výhled na roky 2010-2012
13. navrhovaný rozpočet na rok 2010 s úpravami
14. navrhovaný rozpočet DSO Dolní Povltaví na rok 2010
15. podávání žádostí o dotace a přijímání dotací v roce 2010 z fondů EU, ministerstev, Krajského úřadu a nadačních fondůII.  BERE  NA  VĚDOMÍ

1.   stav restaurování Pamětního kříže V.B.Třebízského
2.   smlouvy o narovnání A. Droppové a manželů Minářových
3.   stav jednání se Středočeskými  vodárnami o převzetí podtlakové kanalizace do správy
4.   plnění usnesení minulého ZMě
5.   zahájení inventarizace příkazem starosty Města Klecany č. 1/2009
6.   práce na opravách komunikací - dotace FROM
7.   stav projednávání  ÚP
8.   prodloužení stávajících tras veřejného osvětlení na území města
9.    započetí přípravných prací na budově DPS
10.  schůzku za účelem sjednání podmínek podepsání smlouvy o smlouvě budoucí k nástavbě na dům č. 349
11.  rezignaci Ing. Jiřího Zacha na člena Finančního výboruIII.  UKLÁDÁ
 

-  vedení města doplnění člena Finančního výboruUsnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Miroslav Kříž, Václav Kuchta, Jan  Busch


Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Jarmila Brožová, Jiří Medek  


Ladislav Němeček                                                                        Ivo Kurhajec
                 


Č.J.: 1873 /2009                  


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.