Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Usnesení ZMě 24.9.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 24.9.2009

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva Města Klecany, ze dne 24. září 2009

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva

 
      Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání
 
 
I.  SCHVALUJE:

      1)  Rozšířený program zasedání

      2)  Průběh diskuze ke každému bodu zvlášť

      3)  Návrhovou komisi ve složení: ing. Jiří Bendl, ing. Jan Pinc, Daniel Dvořák

      4)  Ověřovatelé zápisu: ing. Zdena Lahodová, Zdenek Šebek

      5)  Restaurování Pamětního kříže V.B.T., v ceně 227.810,- Kč včetně 9% DPH

      6)  Přijetí dotace poskytnuté KÚ Středočeského kraje z programu FROM 538/2009 ve výši  7 113 680,- Kč

      7)  Rozpočtové opatření č.4 v navrženém znění

      8)  Odprodej 382 akcií společnosti RWE Gas International B.V. v celkové hodnotě 2 798 914,- Kč

      9)  Protinávrh p. Medka o zachování funkce místostarosty jako uvolněného zastupitele

    10)  Názvy ulic:

U Háje  - ( prodloužená stávající komunikace)
V Honech - (rozšířená stávající komunikace)
Za Kasárnami
Dolní Kasárna - (prodloužená stávající komunikace)
Spojařská

    11)  Sepsání smluv o narovnání s paní Alenou Dropovou a s manželi Minářovými

    12)  Zástupce města a jeho náhradníka na Mimořádnou valnou hromadu České spořitelny a.s. starostu Ivo Kurhajce a náhradníka místostarostu Ladislava Němečka
 
 
II. BERE  NA  VĚDOMÍ

       1)  Kontrolu plnění usnesení z minulého a předminulého Zastupitelstva města

       2)  Zpráva o činnosti RM za 1. pololetí 2009

       3)  Informace o průběhu oprav v ZŠ a MŠ

       4)  Informace o opravě dětských hřišť

       5)  Informace o úpravě parkoviště na sídlišti

       6)  Informaci o vybudování zabezpečení Dolních kasáren

       7)  Informaci o opravě a jednání se Středočeskými vodárnami o převzetí podtlakové  kanalizace do správy
 
 
II.  UKLÁDÁ

      1) Vedení města jednat se středočeskými vodárnami o převzetí podtlakové kanalizace do správy

      2) Starostovi města předat připomínky p. Kuchty účetnímu p. Skřivánkovi ke zpracování a k projednání Finačnímu výboru
 
 
 
 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Ing. Jiří Bendl
Ing. Jan Pinc
Daniel Dvořák

 
 
 
Usnesení bylo schváleno 11 hlasy přítomných zastupitelů.
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Zdena Lahodová, Zdenek Šebek
 
 
 
 

 Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
   místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta 

 
 
Č.j.: 1517/2009                       
                             


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.