Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis z Rady 1.6. 2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 1.6. 2009

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 1. června 2009

Rada města:

1.    Prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2.    Č.j. 831/09 vzala na vědomí zápis ze 13. schůze kontrolního výboru konaném dne 14. května 2009.

3.    Č.j. 808/09 schválila dočasné ubytování pro p.  Motyčákovou  v bytě v Dolních Kasárnách.

4.    Č.j. 834/09 vzala na vědomí informaci o získání dotace na projekt „Pomalování zdi fotbalového hřiště“ ve výši 69.500,- Kč. Informace budou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu.

5.    Č.j. 812/09 vzala na vědomí zápis  ze sociální komise ze dne 21. 5. 2009. Sociální komise  přidělila p. Peroutkovi příspěvek na léčbu zrakových obtíží ve výši 4.600,- Kč.

6.    Č.j. 460/09 schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Klecany a Českým zahrádkářským svazem základní organizace Klecánky na část pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Přemyšlení – přístupová cesta.

7.    Č.j. 791/09 schválila na základě nařízení vlády č. 130/2009 nový platový výměr pro ředitele školy p. Lacinu.

8.    Č.j. 333/09 schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Klecany a manžely Šimkovými na část pozemku p.č. 626/41 v k.ú. Klecany.

9.    Č.j. 799/09 uděluje předchozí souhlas ZŠ a MŠ Klecany k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2009 ve smyslu zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Rozhodla, že ZŠ a MŠ Klecany předloží vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání rady soupis přislíbených darů účelově určených pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, pro udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu.


Příští zasedání Rady města se bude konat 15 .června 2009

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZuzana Kudláčková
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaačlen Rady města

č.j.  851/09                 


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: Sprejer - neregistrovaný - 2009-06-15 13:43:58

Dobrý den paní Zdeňko Tomášová,prosím sdělte občanům,zda zeď,kterou se chystáte pomalovat
byla vyčleněna pro sprejerství, kdy a kým,že jste na akci dostali uvedené dotace,v případě, že nebyla jste si vědoma,že činnost nemusí být v souladu s právní normou?

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 09:49:45

Pane starosto,co je na tom pravdy?
Děti si okamžitě rozebraly spreje a v tu ránu byla autobusová zastávka pomalovaná jako kraslice" .Poté jeden problémový kluk z ulice vytrhl kliku od městského úřadu a od dalších demolic mu zabránil až duchapřítomný starosta

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 17:28:28

Na to se ptej Bažanta. Ten tam byl a všechno viděl. A co neviděl, to si vymyslel,jen aby byl středem pozornosti.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-15 13:17:29

Ptát Pana Bažanta se nebudu,ale budu sledovat,zda dojde k legalizaci uvedené zdi pro
sprejerství,zápis z jednání rady nebo zastupitelstva o vyčlenění oné zdi,nebo souhlas vlastníka s rozhodnutím o vyčlenění této zdi zastupitelstvem a radou,jestli nedojde a bude se malovat a sprejovat,dokonce organizovaně,je to potom věc policie.§ 257 b
jestli budou ctít zákon,minimálně akci zakáží.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: tb:-) - neregistrovaný - 2009-06-14 22:28:08

Tak mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsem přes inkriminované náměstí (místo činu) projížděl zcela náhodou osobním vozem zhruba v dobu konání oslav tohoto svátku. Měl jsem vpravdě za to, že novátorský přístup k výchově mládeže v podání umělců skupiny PrHr je otisknut i na autobusové zastávce na náměstí.Asi proto, že už není na náměsí kde čmárat hodlá skupina PrHr přesouvat své působení do jiných částí města a sezve k tomu za zvuku fanfár celé okolí. Nezbývá než držet palce k této bohulibé činnosti. Jinak by si PrHr a jeho spřízněnci mohli nacvičit vnímavost k sarkasmu a ironii, jenž "Tuctový Blesk" k popsání jejich svátku využil.Toť vše :-), kdy už se fasujou spreje???

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 18:55:37

Á člen Pravého Hradce se nezapře

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 10:10:49

Naši báječní muži s klikou stejně neodpoví.
Vychováváme si novou generaci sprejerů!!
Bohužel. Takže za pár let, možná i měsíců, nebude v Klecanech fasáda, plot, cedule a jiný os. majetek, který by nebyl posprejovaný a zničený.
Tak to vážně sebranka z Hradce chce???

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-15 09:31:35

Sprejerství
(Nejedná se o přestupek, řeší orgány činné v trestním řízení dle § 257b zákona č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatečné "výše nebezpečnosti pro společnost" se projednává jako přestupek proti majetku - sankce až 15.000,- Kč.)

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: Nicek - neregistrovaný - 2009-06-15 10:13:15

Dobrý den,pane starosto,dobrý den,organizátorky Pomalování zdi,Pravého Hradce.
Tento článek platí,jsou li graffiti umístěny
mino legální plochu.VÁŽENÝ PANE STAROSTO,vážené paní z Pravého Hradce,Kdo zlegalizoval oplocení hřiště jako plochu pro
graffiti?Jakmile se zlegalizuje,může tam čmárat cokoli, kdykoli, jakkoli,čímkoli..Nebude možno zlegalizovat jen na Vaší akci.
To chcete?Jinak
Poškozování cizí věci – sprejerství § 257b: Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem značnou škodu, nebo spáchá-li takový čin opětovně, nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.
Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu velkého rozsahu.
Je zarážející,že takováto akce vznikla,dostala dotaci,aniž by plocha byla zlegalizována pro graffiti.Aby se činilo v souladu se zákonem,je třeba tuto plochu zlegalizovat,neboť vše může řešit policie.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-11 06:29:38

Dobrý den,zodpovědní za chod sběrného dvora,
pane místostarosto a pane starosto,v nedávné době jste po urgentních opakovaných hlášeních v místním rozhlase prováděli sběr nebezpečného odpadu - lednic a.t.d.Je pravděpodobné,že místní občané se těchto přítěží zbavili,avšak,dnes máte před sběrným dvorem opět lednici a stará vymontovaná okna.
Jak se tam ten odpad dostal,máte zajisté namonitorováno na nainstalované kameře.
Možná Vám kamera potvrdí,že odpad složili neznámí lidé,montéři oken nějaké firmy,nebo
lednici složila firma, která dovezla občanovi novou,a staré se při cestě zbavila tímto způsobem.Nevidím totož důvod,proč by se měl místní občan zbavovat takto odpadů,když jej může odevzdat v otvíracích hodinách dvora a nebo se dohodnout telefonicky s pracovníkem dvora.
Proč město neudělá opatření,které by skutečně zabránilo těmto nepovoleným skládkám?Proč dopouštíte mrhání peněz daňových poplatníků na likvidaci odpadů kohokoli? Proč neuděláte efektivní opatření?
Na jedné straně,zvyšování poplatků,maximální
přísnost na neplatiče a na straně druhé umožněn způsob likvidace odpadu na nějž město doplácí za cizí firmy a občany.
Vzhledem ktomu,že se pan místostarosta k žádné věci nevyjadřuje,jsou názory ,připomínky občanů,pro něho nepodstatné,možná s nimi i pohrdá,nečekám žádnou odpověď od nikoho.Ale odpadové hospodářství,vážení přátelé,nestojí za nic.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-11 08:55:25

Pan Němeček má teď fůru starostí s veteránama, což mu zabere celou pracovní dobu... a až čas mít bude, stejně neodpoví. Jako správný komunální politik se o voliče bude zajímat až před volbami. Prý se o jeho místě dost živě hovořilo na Zastupitelstvu - jsem zvědav, co pustí do zápisu...

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-11 09:37:21

já se nezajímám o zájmové nebo kulturní aktivity pana Němečka,od toho máme kulturní komisi aby se zabývala organizací nějaké kulterní akce,mě zajímá,jak řídí obec momentálně - odpadové hospodářství.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: tb - neregistrovaný - 2009-06-11 11:00:31

Kulturní komise začíná naplno pracovat ohledně "pomalování" zdi fotbalového hřiště a prhr si ke kurzu korálování přibírá nově i kurz pro grafiti a hodlá do něj zapojit i školu základní a mateřskou - "jééé ten kuk ušatý ale hezky stříká,maminko já ci taky sprej, jenom malinký stříček vyzkouším..." V rozporu s regulemi dotace "pomalování" zdi bych malilinko prosil, aby si organizátoři vyšetřili kousek barvy a dali zase aspoň na chvíli do kupy tu autobusouvou stanici u samky, jenž snad měla být oním "pilotním" projektem umění v Klecanech. No jinak mě napadlo třeba namalovat "olympiádu", ale aspoň trošku si to připravit, ne kdo chce co chce...

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-11 11:30:54

Organizátoři nic čistit nebudou,je to práce města oni - .Jinak se snažíme,(tam kde to jde )počmárané věci očistit.Na té zastávce to asi nejde ,nepůjde to ani na hasičárně - na brizolu
škrábaném,nepůjde to na hřbitovní zdi,nepůjde to na bytovce, kde bydlí i pan místostarosta,nepůjde to na dopravních značkách,nepůjde to na garážích u hřiště,nepůjde to na rozvodnách plynu a el.proudu,nepůjde to nikde,ale naopak podpoříme projekt,který může napomoci posprejovat další.Pane starosto,jak si představujete,jako odborník ve stavebnictví,dstranění grafiti na hasičárně a kolik by to stálo nákladů?Už nyní je ve městě spousta zničených fasád,díky tomu,že se problémem sprejerství nikdo nezabýval.Všichni chodí okolo a nic neřeší,naopak sprejování zdí
podporujete jako pozitivní záležitost.Tato akce nemůže být městu prospěšná.

Odpovědět

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-11 09:06:27

Negramotnost komunikace v elektronické podobě,
totální impotence.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-09 15:53:14

Výsledek jednání byl městu i PrHr předem znám. Jsou to sprosťáci a ubožáci!!!!!!!!!!!!!

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-09 11:20:58

A co TV Nova, té by se tato kauza určitě líbila. Ivošek s Ládikem by se mohli zealizovat!

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-10 06:25:27

To není Ivošek ani Ládík,jsou to veřejní činitelé,kteří spravují město tak,že spolupracují na pospejování zdi sokola.
Není divu,že je ve městě tolik posprejovaných oběktů.Sprejerství se v Klecanech stane volnočasovou kulturní záležitostí a doufejme i tradicí.
Až jiní zastupitelé města budou za ně muset odstraňovat to svinstvo na náklady daňových poplatníků.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-09 10:22:44

Jak dopadla včerejší schůze? Pane Bažante, prosím, dejte nám vědět - jste asi jediný, kdo dokáže poskytnout informace nepříjemné MÚ a PrHr.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: Václav Kuchta,člen ZM - neregistrovaný - 2009-06-10 14:06:37

Po trvající absenci komunikace s občany ze strany MěÚ /mimo loňské ankety a občasné odpovědi pana starosty na web.stránce/ nastoupila 8.6. etapa manipulace "mocenského kruhu" k docílení zámyslu posprejování zdi u sportovního areálu.Nejsem přesvědčen, že již třetí"oživení" této zdi za 25 let vychová mládež a občana Klecan.Odrostlé generace si jistě vzpomenou. Vchody do areálu se nerespektují, vedení VN přes areál také zůstává, dříve funkční klubovna a WC po vykradení a vyhoření je již uklizená bez náhrady a jiné návrhy na dobudování prostor areálu pro veřejně prospěšnou činnost od roku 1996 (důkazem jsou vzrostlé náletové stromy)stále nepřicházejí ani od komisí RM.
Konečně snad bylo (s porozumněním napříč spektrem ZM)vykročeno k narovnání majetkových vztahů, aby areál zůstal jako celek pro další generace.Možná, že vítězem však bude naše církev.
Dotaci od Sdužení VIA utratí PrHr při dvoudenní akci, vyplatí odměnu 2.000,-Kč za zpracování projektu a zeď bude vypadat jinak než dnes (možná i zevnitř). Tato zeď(proto podpora pana starosty) stojí na pozemku města a tak další etapa sprejpování může pokračovat třeba i na sousedících garážích, které také stojí na pozemcích města /z 95%/.Tím by byl vytvořen při vjezdu do města alepoň od Prahy ucelený umělecký dojem.
Ale o obavách až po této "pilotní akci".Přece takové peníze jsou smysluplné a jiné nejsou.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: tb - neregistrovaný - 2009-06-10 16:30:32

Václave, nějaký návrh co by se mohlo udělat (kromě "pomalování" zdí) v areálu už je. Ironií osudu je, že právě na městské pozemky kde by se to mohlo provést se vyvážel léta popel ze sídlištní kotelny což ke kultivaci toho prostoru vůbec neprospělo.Paní Holubová předložila i návrh na linii sportovišť ve směru od brány s reklamou f.Dama - dětské hřiště, bíč volejbal, multifunkční hřiště a v rožku (ne uplně pod vedením) skatepark. Jenže jde o to, na kterou "ekonomiku" a kým a na čí hospodaření to navázat a kdo s jakým razítkem tomu bude garantem. Činovníci od fotbalu jsou ve svém volném čase vytíženi fotbalem ač čelí stále od určitých skupin podezření, že nic nedělají a nijak se "nezapojují" a ve stávajícím zázemí se již taky skoro nehneme. Do pokladny sice teď něco přijde, ale je to tak na sezonu... Možná by stálo za to oprášit cca 10let staré budovatelské idee předchozího předsedy Sokola p. Kotrby. No nic, uvidíme...(řekl slepej)...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: tb - neregistrovaný - 2009-06-09 11:07:02

Vlastně ani nevím a začnu asi raději pobírat antidepresiva, jen nevim, jestli mi je Pr Hr proplatí... Nevím jaká "podpora tradice" je výuka či nabádání k sprejerství a opravdu, veškeré dosavadní "propozice" k dané akci hovoří o zlegalizování zdi k výtvarným počinům kohokoliv čímkoliv (v daný den s jistým omezením a organizovaností, dále pak následky skupina PrHr nemůže příliš zaručit), nemohu se ubránit pocitu, že se sem budou sjíždět něco nacvičovat "všelijaká" děcka z okolí a ve finále to celé bude óbr prasárna jako echt vizitka Klecan... PrHr to sice jakoby myslí dobře, ale moji úctu veškerou ztratil, protože o akci obyvatele v těsné blízkosti trvale žijící neinformoval dopředu a diskuze měla probíhat asi tak před 2 měsíci, ne teď. Jednání PrHr narychlo se Sokolem se starostou v zádech byly trapný "kupčení". Teď se diví, že jsou lidi naštvaní a slyší na svoji adresu něco nepěkného a nelichotivého.Jsem konzervativec, nechci žít u něčeho jako je barandovský most nebo nějaké zečmárané viadukty. Při diskuzi na nástěnku propagátoři napsali více jakoby plusů, veškerá tolerance k tomu, že se někomu ty plusy jeví jako mínusy žádná. mám jiné předsavy o "výchově" a to je mi teprv 30 a ani sem nebyl v Rusku...Petice? Komu ji směřovat, dyť si to Prhr vlastně povolil sám a Ivošek ji hodí do koše at tam bude podpisů 20 (třeba náš dům) nebo 200 kdy projeví solidaritu více spoluobčanů. Ostatní z radnice jsou taky pěkní skauti - toho bobříka mlčení si nelze nevšimnout...nezbývá než se modlit, že se to nevymkne kontrole a jestli se to ke klecanům a hlavnímu příjezdu do nich vůbec hodí ??? - ví Bůh...Krása a to co kdo vnímá jako umění, je též relativní pojem...

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-09 12:19:43

Hlavu vzhůru,arogance mocných,chce to petici,
Je velice špatné,pořádat akci,o nchž víme,že
s sebou nese i negativní vliv.je lépe akci nepořádat!Zejména, jde li o mládež,Možná by se k věci mohl vyjádřit i pan řídící ZŠ Mgr Vladimír Lacina,jakožto pedagog,neboť byla ZŠ požádána o spolupráci
Pravým Hradcem.Zda je správné sprejovat na cizí zeď žáky ZŠ,či né.A zda akci škola ,na výzvu podpoří či ne.(pokud též nebude držet bobříka mlčení)
Petici proto,aby se veřejnost seznámila se skutečností,nejde o pomalování zdi,jak je líbivě projekt nazván,jde o posprejování zdi,
úvodem je užita, možná záměrně, klamná informace.Občané jsou názvem klamáni,pomalování lze tolerovat,posprejování ne!!!!!
Komu ji doručit?Všem zainteresovaným na akci.
Dát ji popularitu i v Tv.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-09 11:15:24

Takže to tomu ks...lu opět prošlo!!! To se dalo čekat! Normální a slušný člověk tady nemá zastání a kdo nám nahradí škody až se alternativní mládež rozečmárá po našich fasádách?? Asi guru pí.T.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-09 11:04:32

Možná podlehl politickému nátlaku.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-08 10:27:48

Někdo už těm usurpátorům z PrHr musí utnout tipec. Bohužel si moc od dnešní schůze slibovat nemůžeme komunita Prhr se u města těší veliké oblibě, ale snad se jim to alespoň znepříjemní!!
P.s. petice by také nebyla od věci, čím větší vlna odporu tím lépe!!! Ať si rodina pí. guru T. maluje doma po svém majetku když se jí to tak líbí!!!
Jo a ještě jedna věc takový název projektu snad může vymyslet jen úplný ...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-08 11:27:00

Tak bych to neviděl,organizují kulturní život v obci,snad členka Pravého Hradce je i předsedkyní kulturní komise.Proto se nemůžeme divit ,že ono združení má neomezenou podporu města.
Je otázkou,jaký je zájem občanú o činnost této organizace,zda třeba dotace obce odpovídají množství zúčastněných osob na nich.Zda nejde o malé skupinky občanů,kteří se jich zůčastní.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-08 13:30:54

Kolik lidí se zůčastní a co přinese občanům dotace na cd 10 00 tělesu z Pravého Hradce,jak využijí občané města dotaci 23 450
poskytnutou na nástroj.Město dotuje pouze úzký okruh občanů.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: Peda gog - neregistrovaný - 2009-06-08 09:48:04

No jsem velice zvědav,jak to dopadne,zejména jak na akci posprejování cizí zdi, žáky školy, budou reagovat oslovení ze ZŠ,zda výchova k úctě k cizímu majetku bude důležitější než jakýsi "umělecký projev"začínajících sprejerů.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: Tomáš Bažant - neregistrovaný - 2009-06-08 08:30:39

Tak přeci ještě mi něco leží na srdci vůči PrHr a omlouvám se, že to považuje za "kampaň". V dokumentu jenž má sloužit jako vodítko pro žádání o dotace směr EU se o jediné možné legální grafitovací ploše v Klecanech hovoří v souvislosti se starou střelnicí a nějakou budovanou konstrukcí z desek. Nechápu, jak je možno, svévolně tento dokument - strategický plán - popřít a žádat o grant na "pomalování" zdi fotbalového hřiště v délce 250m s všemi prvky zlegalizování grafiti. To dokáže opravdu jen PrHr. To je do nebe volající neupřímnost. Nedivím se, že arcibisdkupství nebylo po vůli k záměru PrHr s farou - jestlipak by tam byly podobné "workšopy"? A propos - na dnešní schůzku pozval PrHr paní K. a arcibiskupství, jenž mají pod plotem pozemky?
Tak tedy v 18h na úřadě se seznamem otázek a pochybností se těší Tomáš Bažant.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-08 08:18:11

Pomalování zdi fotbalového hřiště,tak je nazván projekt,dále se však mluví o POSPREJOVÁNÍ, už tady něco nesedí.Je li použito štětců,můžeme nazývat pomalování,je li použito sprejů nutno nazvat projekt posprejování - název je klamný.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: Freon - neregistrovaný - 2009-06-08 07:31:03

Dobrý den vážená rado,
4. Č.j. 834/09 vzala na vědomí informaci o získání dotace na projekt „Pomalování zdi fotbalového hřiště“ ve výši 69.500,- Kč. Informace budou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu,
když už jste probírali tuto problematiku na
radě města,čekal bych,že ji nejen vezmete na vědomí,ale že ji schválíte nebo ne.
Zejména proto,že jde o vzhled obce,a i v této oblasti rozhodujete za občany,a to o vzhled,při hlavní příjezdové cestě,o kterém si udělá každý obrázek ,jak to ve městě asi vypadá.Je rada bez názoru, aby si někoho nerozhněvala,nebo je snad skutečně bez názoru a neví si rady a nad problémem krčí raneny?Nebo je tak velký vliv Pravého Hradce,že rada bere jen na vědomí dotaci a s
důsledkem pomalování se nijak raději nezabývá?
Kdo to ví?
Nedával Pravý Hradec dokument na radu,visící na úřední desce
právě proto aby se k věci vyjádřila?
Nebo vám hlásí získání dotace i jiné spolky,
rybáři,zahrádkáři,sportovci,aby jste je vzali na vědomí?
Grand z fondu Poštovní spořitelny se zaměřuje na rozvoj místního kulturního života,podporu tradic,a podporu komunitních a sociálních služeb.
Posprejování zdi je skutečný rozvoj místního kulturního života,ale jakým směrem?Výchova ke sprejerství,působení škod na fasádách domů a zdí.Dosud byl jev sprejerství vnímán negativně,a nyní z něho uděláme součást kulturního života a možná i trdici.
A rada bere jen na na vědomí získání dotace.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.6. 2009

Vložil: Nadhled - neregistrovaný - 2009-06-15 02:03:04

Lidi, lidi, co to řešíte vůbec za nesmysl! Jakou funkci vlastně má tato děravá zeď hřiště? O zásadních problémech obce ani nevíte a vyžíváte se na takové blbosti! Ať namaluje kdokoli cokoliv, tak se to nebude na 100% někomu líbit, protože "Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". Jestli fotbalisti a okolí chtějí mít klid, tak ať zeď odstraní, ale to neudělají a tak to bude jiné provokovat malovat


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.