Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 8.2. 2007

Usnesení


Ze zasedání zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 8. 2. 2007
za přítomnosti 14 členů zastupitelstva, 1 člen omluven

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání


I. SCHVALUJE:

1. Rozšířený program zasedání

2. Aby diskuze probíhala ke každému bodu programu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Lahodová, p. Brožová, p. Dvořák

4. Ověřovatele zápisu: p. Medek, p. Kříž

5. Zamítnutí námitky proti zápisu ze zasedání ZMě ze dne 14.12.2006

6. Výši odměny dle nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstva pro neuvolněné členy zastupitelstva (pro členy rady a předsedy výborů) od data 1.1. 2007.

7. Prodej pozemků manželům Moravcovým o výměře 707 m2 p.č. 236/99a, 236/99b, 236/100, dle geometrického plánu č. 886-49/2006 ze dne 25.10.2006 za cenu dohodnutou v květnu 2006


II. SOUHLASÍ:

1. Aby město nadále pokračovalo na přípravách jak získávat a čerpat prostředky z fondů EU

2. Se zadáváním žádostí o dotace ve státních programech pro rok 2007

3. S vedením města s postupnou úpravou katastrálních a majetkových poměrů města

4. S návrhem neprodávat akcie České spořitelny a.s. ve vlastnictví města

5. S rozšířením školky o 4. oddělení zrušením ubytovny a přebudováním na pavilon školky.


III. BERE NA VĚDOMÍ:

1. Slib člena ZMě Ing. Petra Šafuse PhD

2. Informaci o protipovodňové hrázi na pravém břehu Vltavy v Klecánkách

3. Informace o stavu územního plánu k dnešnímu dni

4. Odprodání akcií společnosti RWE Gas International B.X., cena za akcii 7 327,- Kč.

5. Informaci o stavu U rampy – o jejím přestěhování a konečném vyúčtování

6. Přípravy oslav 500. výročí prvního povýšení Klecan na město ve dnech 21. – 23. 9. 2007

7. Plán na výstavbu Malé vodní elektrárny Klecany II

8. Informaci o inventarizaci majetku města a o jejím prodloužení do 28.2.2007


IV. REVOKUJE:

1. Bod I/10 usnesení ZMě ze dne 14.12.2006 a to bod Výše odměn členů RM, komisí a výborů a členů ZMě


V. UKLÁDÁ:

1. Vedení města provést nápravu záznanů o majetku města v katastru nemovitostíUsnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Ing. Lahodová, p. Brožová, p. Dvořák


Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných zastupitelů

Ověřovatelé: Jiří Medek, Miroslav Kříž

Ladislav Němeček Ivo Kurhajec
místostarosta starostaČ.j.: 124/07


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.