Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 15.11. 2006

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany dne 15. listopadu 2007

 

za přítomnosti 15 členů ZMě

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání


I. SCHVALUJE:

1) rozšířený program zasedání

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Lahodová, M. Lemon, J.Brožová

4) ověřovatelé zápisu: J. Medek, D.Dvořák

5) zpracovatele ÚP firmu KADLEC KK s.r.o.

6) pořizovatele ÚP firmu PRISVICH s.r.o., ing. Ladislav Vich

7) zpracovatele strategického plánu města Klecan firmu DHV CR, spol. s r.o.

8) obecně závaznou vyhlášku Města Klecany 4/2007 v předloženém znění

9) prodeje části pozemku p.č. 216/2 v k.ú. Klecany firmě Central Group na základě
dodané nabídky

10) prodej části pozemku p.č. 361/57 manželům Šebkovým

11) prodej pozemku p.č. 236/45, 236/41, 236/2

12) udělení půjčky paní J. Vávrovské ve výši 22.000,- Kč na uhrazení dluhu za energii

13) podepsání smluv o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace s VKM

II. SOUHLASÍ:

1) s protinávrhem pana Šebka na hlasování o prodeji části pozemku 361/57 cca 20 m2 dle dodané dokumentace

2) s tím, aby k jednání o prodeji pozemku 236/45 byla přizvána paní Jagerová

3) s cenou pozemků 90.- Kč / m2 za pozemky 236/45, 236/41, 236/2

III. BERE NA VĚDOMÍ:

1) příkaz starosty města o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2007

2) zprávu o konkurzním řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Klecany

3) informaci o pasportizaci komunikací v katastru Klecan

4) informace o pracích na deštové kanalizaci v Boleslavce a dalších pracech v této lokalitě

5) informaci o výsadbě stromů v ulici Topolová

6) informaci o situaci ohledně pozemků v areálu Sportklubu

7) informaci o zprávě VKM a.s.

8) zprávu o registraci občanského sdružení "Pravý Hradec" o.s. a vyjadřujeme podporu v hledání vhodných prostor k jeho činnosti

9) informaci o výměně zpomalovacích prahů a doplnění dopravního značení


IV. REVOKUJE :

1) usnesení č. 115/2002 ze dne 14.2.2002 o prodeji pozemků ve znění: ZMě schvaluje prodej pozemku p.č. 353/19, který vznikl oddělením od pozemku 353/2 o výměře 61 m2. Pozemek kupuje Zděnek a Jiřinka Malíkovi, Na Vinici 401, 250 67 Klecany.
Město Klecany přijímá darem p.č. 353/20 o výměře 3 m2, který vznikl oddělením od pozemku 353/6.


V. UKLÁDÁ :

1) Radě města iniciovat schůzku mezi zájemci o koupi pozemku č. 236/45, kde budou ujasněny jejich požadavky.

2) starostovi města vést jednání s VKM o jejich záměru zrušení a zlikvidování vodních zdrojů v Klecnech


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Ing. Zdena Lahodová
Martin Lemon
Jarmila Brožová


Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných zastupitelů.


Ověřovatelé:

Jiří Medek
Daniel Dvořák

Ladislav Němeček aaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaastarosta
Č.j.: 2383/ 2007


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.