Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 13.12. 2007

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany dne 13. prosince 2007

za přítomnosti 13 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE

1) rozšířený program zasedání

2) průběh diskuze ke každému bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Bendl, D. Dvořák a Ing. Malík

4) ověřovatele zápisu: J. Brožová, Ing. Lahodová

5) nové znění Usnesení ZMě č.j.1922/07, odst. I.schvaluje: bod č.5. " Závěrečný účet za r. 2006 s výsledkem hospodaření bez výhrad".

6) úprava rozpočtu 2007 v předloženém znění

7) opravu podtlakové kanalizace v Klecánkách a po této úpravě předání tohoto řadu k provozování S.V. a.s.

8) rozpočtový výhled 2008 -2010 v navrženém znění

9) rozpočet na r. 2008 jako přebytkový v navržené úpravě s rozpočtovou rezervou 120 tis.

10) schvaluje záměr převést část místní komunikace 52c a 53c do kategorie silnice III. třídy

11) p. Martina Lemona jako člena zastupitelstva pověřeného jednáním s pořizovatelem ÚP

12) OZV č.5/2007 v předloženém znění

13) OZV č.6/2007 po provedené úpravě

14) nový název ulice Nad Vyhlídkou a prodloužení ulic U Louže a Na Kopečku

15) podávání jednotlivých žádostí na granty vypisované ministerstvy z fondů EU nebo KÚ a nadačními fondy


II. BERE NA VĚDOMÍ

1) rámcový program kontrolního výboru pro rok 2008, zápis z kontroly čerpání přidělených prostředkův ZŠ a MŠ a ZUŠ.

2) jmenování p. Vladimíra Laciny ředitelem ZŠ a MŠ


III. REVOKUJE

1) Usnesení ZMě 1922/07 ze dne 20.9.2007


IV. UKLÁDÁ

1) vedení města připravit aktualizaci doporučených cen pozemků města na jeho území


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Ing. Jiří Bendl
Daniel Dvořák
Ing. Zděnek Malík


Usnesení bylo schváleno 13 hlasy přítomných zastupitelů.


Ověřovatelé:


Jarmila Brožováaaaaaaaaaaaaaaaaaaang. Zdena Lahodová
Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


Č.j. 2647/2007


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.