Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2007 ~ Zápis ze zasedání Rady 8.1.2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání Rady 8.1.2007

Zápis ze zasedání Rady města Klecany ze dne 8. ledna 2007.

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Rada města prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Rada města určila termín zasedání ZMě na 8.2.2007.

3. Rada města vzala na vědomí odstoupení pí. Szöllösové z funkce zastupitele města.

4. Rada města souhlasí s pozastavením odměn neuvolněmým zastupitelům, radním, předsedům výborů a komisí , členům výborů a komisí do doby revokování usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2007 z důvodu nesouladu schváleného usnesení a zápisu ze zastupitelstva. Členové výborů a komisí mají dostávat odměny podle vykonané práce.

5. Rada města rozhodla poděkovat za práci pracovníkům, kteří na konci loňského roku ukončili pracovní poměr.

6. Rada města souhlasí s přihlášením 4 hosp. pracovníků na školení uživatelů IS KEO dne 16. 1.2007 v České Lípě.

7. Rada města souhlasí s vyplacením odměny ze státního rozpočtu paní ředitelce ZUŠ Daně Snížkové.

8. Rada města schválila zapůjčení zasedací místnosti v budově MěÚ v Klecanech pí. Sadrholcové ke komerčním účelům. Cena za 3 hodiny je 1 000,- Kč včetně DPH.

9. Rada města souhlasí, aby audit za rok 2007 provedl Krajský úřad.

10. Rada města souhlasí s odpuštěním poplatku za odvoz TKO za rok 2007 Ireně Biháriové, která žije dlouhodobě ve Slovenské republice.
Rada města projednala žádost Ireny Sedláčkové o prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu v provozovně kosmetiky. RM pověřila vedení města a další řešení předloží na příští RM.

11. Rada města vzala na vědomí žádost o odprodej pozemku manželům Schneiderovým a bude provedeno místní šetření.

12. Rada města souhlasí se změnou užívání prodejny nápojů v Klecanech na náměstí V.B.Třebízského čp. 48.

13. Rada města byla seznámena s vyúčtováním skutečných nákladů U rampy a souhlasí s navýšením a proplacením částky 4 880,- Kč.

14. Rada města pověřila vedení města rozšířením autobusových spojů.

15. Rada města pověřila starostu k řešení situace pozemku 355/4 manželů Satranových.

16. Rada města pověřuje Ing. Jana Novotného do funkce kronikáře a jmenovala Letopiseckou komisi.

17. Na příští RM se objednala paní Brožová za kontrolní výbor.

18. Příští Rada města byla stanovena na 15. ledna 2007.

Ladislav Němeček Ivo Kurhajec
místostarosta starosta


čj.: 27/2007


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.