Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2007 ~ Zápis ze zasedání Rady 9.5. 2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání Rady 9.5. 2007

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 9. května 2007.

Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady a organizační opatření k zabezpečení usnesení ZMě návrh předložil starosta města

2. č.j. 752/07 a 753/07 projednala žádost Somálské rodiny o poskytnutí smlouvy na byt nebo domek z majetku města. V současné době není možné této žádosti vyhovět.

3. č.j. 741/07 vzala na vědomí zrušení povolení k odběru podzemních vod podle § 12 vodního zákona, zrušení ochranných pásem vodních zdrojů podle § 30 vodního zákona a zrušení ochranných pásem vodních zdrojů podle § 30 vodního zákona, která byla povolena rozhodnutím OVLHZ ONV Praha - východ dne 8. 7.1986 pod č.j.Vod.1007/86

4. č.j. 735/07 souhlasí s rozšířením stávající základové stanice GSM - ID 11320 Praha - Klecany od firmy REAL invest C.L., Praha 8

5. č.j. 794/07 projednala žádost manželů Šebkových o odprodej části pozemku. Na základě rozhodnutí ZMě ze dne 19.4.2007 "... pozemky neprodávat minimálně do doby schválení územního plánu"

6. č.j. 798/07 rozhodla na základě žádosti spoluvlastníků domu na sídlišti č. 370 vydat povolení k pokácení borovice na jejich pozemku

7. č.j. 680/07 zamítá žádost Matouše Koláře o pronájem pozemku třetí osobě v ulici Povltavská 74 v Klecánkách

8. souhlasí s příspěvkem na DEN DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI ve výši 7.000,- Kč pořádaný ZŠ a MŠ Klecany ve spolupráci s dopravní policií a Školou první pomoci dne 24.5.2007

9. byla seznámena se záměrem Středočeských vodáren s výstavbou vodojemu Klecany II.

10. odsouhlasila jednorázový příspěvek 32.500,- Kč na výměnu zařízení školní kuchyně, které nevyhovuje hygienickým předpisům

11. Příští Rada města byla stanovena na pondělí 21. května 2007 v 18,00 hodin.


Č.j.: 824/2007

Ladislav Němeček hhhhhhhhhhIvo Kurhajec
místostarosta hhhhhhhhhh starosta

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.