Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 19.4.2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 19.4. 2007

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva, 3 členové omluveni

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání


I. SCHVALUJE:

1. rozšířený program zasedání

2. průběh diskuze ke každému bodu programu zvlášť

3. návrhovou komisi ve složení: p. Kříž, ing. Lahodová, p. Lemon

4. ověřovatele zápisu: p. Medek, p. Šebek

5. obecně závazné vyhlášky města Klecany č. 1/2007, č. 2/2007 a č. 3/2007 se změnou ve vyhlášce č. 2/2007 v článku 9

6. přípravu podpisu smlouvy o dílo týkající se vypracování územního plánu , kterou připraví JUDr. Berka.

7. přípravu podpisu smlouvy o dílo, která se týká zajištění přípravných prací pro vymezení zastavěného území a vypracování konečné dokumentace současně zastavěného území

8. vstup města do svazku obcí Dolního Povltaví

9. stanovy svazku obcí Dolního Povltaví

10. neprodávání pozemků č. 236/45, 236/41, 236/2, 626/39, 28, 106/2, 106/4, 236/31, 236/91, 236/74 do doby, než bude schválen územní plán

11. vybudování nového rozhlasu v Klecanech

12. p. Němečka jako zástupce města Klecany na zasedání ve svazku obcí VKM

II. SOUHLASÍ:

1. s vytvořením fondu pro kulturní akce

 

III. BERE NA VĚDOMÍ:

1. informaci o stavu inventarizace majetku města

2. informaci o dopisu ministru vnitra ohledně části bývalých kasáren

3. dopis p. Kuchty ohledně sportovního a kulturního dění v Klecanech

4. informaci o financích za akcie Středočeské energetické a.s.

5. připomínku obyvatel v ulici Čs. Armády ohledně zpomalovacích retardérů


IV. Ukládá:

1. vedení města jednat se spoluvlastníky domu č.p. 349 ohledně řešení spoluvlastnictví tohoto objektu

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
p. Kříž, ing. Lahodová, p. Lemon


Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů

Ověřovatelé:Jiří Medek Zdenek Šebek

Ladislav Němeček Ivo Kurhajec
místostarosta starosta
Č.j.: 698/07


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.