Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Usnesení ZMě 11.3.2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 11.3.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Klecany
které se konalo dne 11. března 2010
za přítomnosti 14 členů zastupitelstva


Zastupitelstvo na svém řádném zasedání

I.  SCHVALUJE:
1)   program zasedání
2)   průběh diskuze ke každému bodu zvlášť
3)   návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Bendl, Ing. Zděnek Malík a Ing. Jan Pinc
4)   ověřovatelé zápisu : Ing. Zdena Lahodová  a  Zdenek Šebek
5)   navržený způsob řešení VUSS v narovnání majetkových vztahů  ČOV Klecany a
      pověření vedení města dalším jednáním
6)   finanční dar ve výši 120.000,- Kč pro Obecní policii Zdiby na základě veřejnoprávní
      smlouvy mezi městem Klecany a Obcí Zdiby
7)   úpravu rozpočtu v navrženém znění na rekonstrukci DPS o 800.000,- Kč (navýšení)
8)   rozpočtové opatření č. 1/2010  ( s úpravou)
9)   člena FV paní Blanku Kubíčkovou
10) záměr prodeje pozemku  par.č. st. 457 v k.ú. Klecany za cenu 2.500,- Kč/m2
11) záměr prodeje dvou vozidel Škoda 706 MTS a způsobu prodeje obálkovou metodou všech
      tří vozidel včetně vozu Opel Corsa. U všech vozidel bude stanovena minimální cena
      znaleckého posudku, ke které bude připočtena alikvotní část ceny znaleckého posudku.
12) starostu města Ivo Kurhajce jako delegáta k jednání za Město Klecany s DSO Svazku
      měst  a obcí VKM a.s., ČS a.s., Sdružení občanů postižených provozem Letiště Praha -
      Ruzyně a Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-
      Ruzyně. Jako náhradníky  místostarostu Ladislava Němečka a radní Zuzanu Kudláčkovou.
13) inventarizaci hmotného a nehmotného majetku předloženou UIK


II.   BERE  NA VĚDOMÍ

1)  plnění usnesení minulého ZMě
2)  zprávu o činnosti RM za 2. pol. 2009
3)  informaci o změně účetní
4)  zprávu o dílčí kontrole účetnictví
5)  zprávu UIK
6)  informaci o zimní údržbě města
7)  informaci o odhalení informační tabule
8)  informaci o revitalizaci náměstí V.B. Třebízského
9)  přezkoumání hospodaření, rozpočet a Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí VKM
     za rok 2009


III.   UKLÁDÁ

1)  vedení města předložit členům zastupitelstva písemný konkrétní postup nápravy stavu
     včetně provedení personálního auditu v termínu do 30.4.2010
2)  vedení města podat písemné vysvětlení k inventurním rozdílům zjištěným dne 28.1.2010
     při dokladové inventuře
3)  vedení města zdůvodnit, proč není dodržován zákon č. 185/2001 Sb., § 10 b, odst. 3 a
     proč není dodržována obecně závazná vyhláška č. 3/2007, čl. 5


                   
Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
                                                     Ing. Jiří Bendl
                                                     Ing. Zděnek Malík
                                                     Ing. Jan Pinc


Usnesení bylo schváleno  14  hlasy přítomných  zastupitelů.


Ověřovatelé :  Ing. Zdena Lahodová, Zdenek Šebek
Č.j.: 408/ 2010

                                               

   
          


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.