Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Usnesení z Rady 22.3.2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení z Rady 22.3.2010

Usnesení ze zasedání Rady města Klecany, ze dne  22. března 2010

Rada města:

Prověřila plnění úkolů z minulé Rady - bod č. 5 – Ropid zaslal návrh na zkrácenou verzi zajížďky k Astra parku ve třech variantách.

Č.j. 359/2010 schválila na základě výběrového řízení pronájem souboru zařízení (kotelna) za účelem jeho provozování  v ZŠ a MŠ Klecany firmu Kros spol.s.r.o. – tepelná technika Kralupy n. Vlt. Pověřuje p. Lacinu ředitele ředitele školy  uzavřením  smlouvy.

Č.j. 429/2010 schválila udělení souhlasu ZŠ a MŠ Klecany s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu  zpětně od 1.1.2010 dle § 9, § 13 a § 13a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. 404/2010 vzala na vědomí výzvu Magistrátu hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí k odstranění nedostatků pro Pražskou vodohospodářskou společnost a.s., Praha 1 ve věci prodloužení doby platnosti k vypouštění vyčištěných městských odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod hl. m. Prahy do toku Vltavy v říčním  43,3 km.

Č.j. 324/2010 projednala žádost p. Mgr. Ondřeje Knebla o přijetí paní Šákrové do DPS Klecany a předá sociální komisi města.

Č.j. 341/2010 projednala a neschválila žádost p. Tomáše Ledviny o odkoupení části pozemku par. č. 62/10 v k.ú. Klecany.
Schválila uzavření smlouvy s firmou  TOR-IN spol.s.r.o. Bohutín na dodávku a montáž podlah do  tělocvičny ZŠ a MŠ Klecany na základě škodní události č. 4103012935.
Schválila umístění zrcadla na náměstí V.B.Třebízského při výjezdu na komunikaci Do Klecánek.

Č.j. 433/2010 projednala žádost  o odkoupení pozemku p. Elstnera  Pavla a vyzvala  ho k doplnění žádosti .

Č.j. 442/2010 projednala žádost p. Ivany Vojtěchovské o pokácení akátu a předá komisi životního prostředí.

Č.j. 422/2010 vzala na vědomí sdělení Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  o rozšíření čerpací stanice pohonných hmot Autodoprava Hrubý Klecany.

Č.j. 460/2010 schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen mezi městem Klecany (budoucí povinný) a Psychiatrické centrum, příspěvková organizace (budoucí oprávněný), a to na pozemky, kde budou umístěny sítě technického vybavení dle projektové dokumentace.

Č.j. 432/2010 Astra Park Klecany – projednala stavební dokumentaci k objektu SO 03 v zahájeném stavebním řízení a předá k projednání komisi stavební a životního prostředí.

Č.j. 394/2010 projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení k situaci Zásady organizace výstavby na  akci NÚDZ – Mezinárodní centrum klinického výzkumu v neuropsychiatrii a předá k projednání komisi stavební a životního prostředí.

Č.j. 389/2010 projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na sadové a terénní úpravy na akci NÚDZ – Mezinárodní centrum klinického výzkumu v neuropsychiatrii a předá k projednání komisi stavební a životního prostředí.

Č.j. 420/2010 projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k povolení stavby: „NÚDZ – Mezinárodní centrum klinického výzkumu v neuropsychiatrii“ v Klecanech  a předá k projednání komisi stavební a životního prostředí.
Projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení Zastupitelstva města, které se konalo 11. března 2010. Zastupitelstvo uložilo vedení města předložit konkrétní postup nápravy stavu účetnictví, včetně personálního auditu, podat písemné vysvětlení k inventurním rozdílům zjištěným dne 28. 1. 2010 při dokladové inventuře a zdůvodnit, proč není dodržován zákon č. 185/2001 Sb., § 10 b, odst. 3 a, proč není dodržována obecně závazná vyhláška č. 3/2007, čl. 5.

Příští  zasedání  Rady města se bude  konat   29. března 2010

 

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
   místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta  
Č.j.  461 /2010
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.