Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Usnesení ze zasedání Rady 1.11.2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 1.11.2010

Usnesení ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 1. listopadu 2010

Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. Vzala na vědomí informaci z Krajského soudu, že nebylo podáno žádné odvolání k průběhu voleb do zastupitelstva města Klecany.

3. Vzala na vědomí zápis č.1 z kontrolního dne "oprava komunikace do Klecánek" ze dne 20.10. 2010 a harmonogram prací.

4. Č.j. 1642/2010 vzala na vědomí oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí k projektu "Revitalizace náměstí V.B.Třebízského" z ROPu Střední čechy.

5. Schválila prodloužení nájemních smluv v Dolních Kasárnách firmě Meridian Autotrade, Woodcote s.r.o., p. Gerstbergerovi Františkovi, p. Štěpánkovi Milanovi.

6. Č.j. 1649/2010 vzala na vědomí sdělení města Roztoky o omezení nadměrného hluku z hudebních produkcí, které se konaly na levém břehu Vltavy v k.ú. Roztoky.

7. Schválila finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč TJ Zora Praha těžce zrakově postiženým sportovcům.

8. Č.j. 1639/2010 schválíla uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Telefónicou 02 Czech Republic, a.s. na pozemku par. č. 631.

9. Vzala na vědomí žádost o dotaci na provoz charitní služby v Klecanech na rok 2010 od Farní charity Neratovice, předá finančnímu výboru města Klecany.

10. Č.j.1671/2010 schválila žádost ZŠ a MŠ Klecany o přijetí účelově určených peněžních i nepeněžních darů pro MŠ Klecany.

11. Č.j.1623/2010 vzala na vědomí výkaz zisků a ztrát za období leden - září 2010 ZŠ a MŠ Klecany, předá finančnímu výboru města.

12. Č.j. 1631/2010 vzala na vědomí výkaz zisků a ztrát k 30.9.2010 ZUŠ Klecany, předá finančnímu výboru města.

13. Vzala na vědomí zápis z jednání ohledně autobusové zastávky v lokalitě Astraparku Klecany. Zkušební jízda ukázala nevyhovující stav: 1. šíře komunikace musí být nejméně 4 m, 2. úprava napojení silnice p.č.656/2 a nájezdového oblouku, 3. změna dopravního značení. Zkouška se konala v úterý 26.10.2010 v 10.00 hodin.

14. Schválila částku 5.000,- Kč na pořádání vystoupení symfonického orchestru, které se bude konat v kostele dne 17. listopadu 2010 v 15.00 hodin.

15. Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2010 a předá finančnímu výboru.

Příští zasedání Rady města se bude konat 16. listopadu 2010
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.