Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Usnesení ze zasedání Rady 15.11. 2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 15.11. 2010

Usnesení ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 15. 11. 2010

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Daniel Dvořák, Jiří Medek, Kristýna Holubová

1. Rada města projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení ustavujícího Zastupitelstva města, které se konalo 10. listopadu 2010.

2. Č.j. 1949/10 vzala na vědomí informaci o zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Letiště Vodochody" na životní prostředí. Vyjádření k dokumentacije možné podávat na Ministerstvo životního prostředí do 13.12.2010. Dokumentace je ke shlédnutí na: www.cenia.cz

3. Č.j. 1705/10 vzala na vědomí znalecký posudek lng. Kolaříka, Ph.D. s návrhem na odstranění 55 stromů (většinou akátů) v prostoru parku pod kostelem, předá komisi pro životní prostředí.

4. Vzala na vědomí zápis č. 2 z kontrolního dne ,,oprava komunikace do Klecánek" ze dne 3. 11. 2010.

5. Projednala ,,Závěrečnou zprávu 23-20to stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektech "MŠ Klecany" č.j. 1683/10. Ze zprávy vyplýva, že současný stav je vyhovující, běžným provozem nemůže docházet k uvolňování
azbestových vláken do okolního prostředí. Předá zprávu stavebníkomisi a zveřejní na internetových stránkách města.

6. Schválila "Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009-2010" č.j. 1703/10. Zpráva je zveřejněna na internetových stránkách ZŠ a MŠ Klecany.

7. Projednala návrh úprav zdravotního střediska, předá stavební komisi.

8. Seznámila se s dopisem ředitele ZŠ a MŠ Klecany č.j. 1753/10 a dopisem předsedy Školské rady č.j. 1703/10 o problematice kapacity školní jídelny. Pověřila člena Rady Daniela Dvořáka, aby zjistil stávající stav a možnosti řešení.

9. Vzala na vědomí ,,Finanční plán 2010 č.j. 1715/10 ZŠ a MŠ Klecany a Vyzve ředitele k podání informací na příštíMm jednání Rady.

10. Schválila projekt "Zřízení cyklostezky v obci Klecany" č.j. 1713/10 a schválila podpis smlouvy o dílo na projekt se zhotovitelem Architep HK ve výši 26 400,- Kč s DPH (+ autorský dozor 450,- Kč/hod).

11. Vzala na vědomí studii "Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy, areál ZŠ a MŠ Klecany", předá stavební komisi.

12. Vzala na vědomí seznamy schválených projektů ROP NUTS ll Střední Čechy v oblasti podpory 3.3 - Rozvoj venkova, ve výzvách č. 49 a 50. Projekt "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech" je ve schválených projektech a jeho celkové způsobilé výdaje jsou schváleny ve výši 17.704.778Kč. Projekt "Víceúčelového sportovního
areálu v ZŠ a MŠ Klecany" byl rovněž schválen a jeho celkové způsobilé výdaje jsou 9.923.493,- Kč.

Příští zasedání Rady Města se bude konat 22. listopadu 2010

Č.j. 1754/10
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.