Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Usnesení ze ZMě ze dne 20.12. 2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze ZMě ze dne 20.12. 2010

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, které se konalo dne 20. prosince 2010

za přítomnosti 14 členů zastupitelstva

 

Zastupitelstvo na svém řádném zasedáni

 

I. SCHVALUJE:

1. změnu pořadí bodů 4, 5 a 6 v navrženém programu

2. program V upraveném znění

3. průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

4. návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Bendl, Ing. Miroslav Filinger, Matouš Kolář,

5. ověřovatele zápisu: Ing. Kristýna Holubová a Jiří Medek

6. oprávněnost námitky pana Kuchty, proti zápisu ze ZMě 10.1 1 .2010 a jeho úpravu

7 . RO č.4 - v předloženém znění

8. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši13 479 589,71 Kč uhradit ztrátu minulých let ve výši 6 664 492,91 Kč a rozďíI 6 352 774,71Kč (výsledek hospodaření po pokrytí navrhujeme přeúčtovat na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let)

9. OZV č.1/2010 o místních poplatcích v předloženém znění a OZV č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění

10. rozpočet města Klecany v paragrafovém členění, na rok 2011 v předloženém znění s úpravou o dotaci

11. Rozpočet Svazku obcí Dolní Povltaví 2011

12. výši odměn neuvolněných zastupitelů a to členům zastupitelstva bude poskytována měsíční odměna ve výši 342 ,- Kč/měsíc, členům raďy 1235,- Kč /měsíc, předsedům výborů 742,-Kč/měsíc, členům výborů 542,-Kč/měsíc, bez příplatku a termín 1.1.2011 od kterého budou vypláceny.

13. bezúplatné nabytí pozemků katastru nemovitostí pozemková parcelní čísla 697/13 a 697/7 v katastrálním území Klecany, město Klecany, okres Praha- východ pod místní komunikací z majetku České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a z majetku Zdeňka Štercla, Luční 327, 331 01 Plasy.

14. prodej části pozemku 697/10 v k.ú. Klecany označenou jako 697/6, o výměře 30m2, manželům Anně a Petrovi Kvítkovým, Do Klecánek 25, Klecany, za cenu 1390,- Kč/m2.

15. uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 12 835 963,68 Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 4 908 814,32 Kč, odpovídající spolufinancování projektu ''Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech'' r.č.: CZ.1.15/3.3.00/50.00972." a to v návaznosti ke schváIení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

16. uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 7 194 532,42 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 2 803 960,58 Kč, odpovídající spolufinancování projektu ''Víceúčelový sportovní areál Klecany'' r.č.: CZ.1.1513.3.00/49.01026." a to v návaznosti k schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

17. zřízení dvou samostatných bankovních účtů v KB pro financování jednotlivých akcí. ''Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech'' a ''Víceúčelový sportovni areál Klecany''

18. podávání žáďostí o dotace a přijímání dotací v roce 2011 z fondů EU, ministerstev, Krajského úřadu a nadačních fondů

 

II. BERE NA VĚDOMÍ

1. Informaci o plnění usnesení z 16.09.2010

2. Inventarizaci 2010

3. Prováděné práce na uzemí města, úklid sněhu v tomto období

4. Letiště Vodochody - současný stav

5. Ústřední čističku odpadních vod - situace


III. UKLÁDÁ

1) Vedení města svolat schůzku všech zúčastněných stran k dořešení poznámek ve věci případného prodeje části pozemku 626/28

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Miroslav Filinger, Matouš Kolář, Jiří Bendl

Úplnost přehledu přijatých usnesení bylo schváleno 13-ti hlasy přítomných
zastupitelů a 1 byl proti.

ověřovatelé: Ing. Kristýna Holubová, Jiří Medek

Č.j. 1967/2010
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.