Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 25.3.2008

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Klecany
konaného dne 25.3.2008

za přítomnosti 12 členů.

Omluveni: ing. Bendl Jiří, ing. Krs Petr, ing. Šafus Petr

Na zasedání se dostavili i pozvaní členové stavební komise p. Hůrka, p. Čermák a p. Pech, zástupci
zpracovatele a pořizovatele ÚP, p. Vich p. Řezník a p. Binderová.

Zasedání bylo svoláno na žádost náměstkyně ministra vnitra, proto nebyla dodržena některá
ustanovení § 92 a § 93 zákona 128/2000Sb. (zákon o obcích)

Zasedání zahájil místostarosta města v 18,05 hod a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina ZMě a zasedání je tudíž usnášení schopné.

Hlasování bude prováděno v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany místostarosta města
L.Němeček předložil ke schválení program zasedání v následující podobě:

1. schválení programu
2. schválení zástupce na valnou hromadu VKM a.s
3. rozhodnutí ohledně Horních Kasáren
4. diskuze
5. schválení usnesení
6. závěr

1. Program zasedání byl schválen : 12, 0, 0.

Dále bylo schváleno, že v diskuzi bude probíhat hlasování ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: 12, 0, 0.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: Kudláčková Zuzana, ing. Lahodová Zdena,
Lemon Martin.
Hlasování: 12, 0, 0.
Ověřovatelé zápisu: Kříž Miroslav, Medek Jiří.
Hlasování: 12, 0, 0.

Zápis z minulého zasedání konaného dne 13.3.2008 zatím nebyl ověřen ani vyvěšen na vývěsní desce
z důvodu náhlého onemocnění a nutné hospitalizace v nemocnici zapisovatelky tohoto
zasedání, paní Zdeny Lomové. V současné době zápis zpracovávají zaměstnanci MěÚ.

2. Schválení zástupce na valnu hromadu VKM a.s. – místostarosta

Svazek měst a obcí požaduje zvolení našeho zástupce na valnou hromadu, která se bude konat
dne 22.5.2008, rozhodnutím zastupitelstva. Navrhujeme delegovat jako zástupce města Klecany
starostu Ivo Kurhajce k zastupování na všech řádných i mimořádných valných hromadách
společnosti Vodárna Kladno – Mělník a.s., IČO 46356991 se sídlem v Kladně, které se budou
konat v roce 2008.

Náhradníci: Ladislav Němeček a Zuzana Kudláčková.
Hlasování: 12, 0, 0.

3. Rozhodnutí ohledně Horních Kasáren - starosta

V úterý 18.3.2008 proběhlo na MěÚ Klecany jednání zástupců Min. vnitra a vedení města Klecany.
Byli jsme informováni, že bylo revokováno usnesení o bezplatném převodu Horních Kasáren na
město Klecany a paní náměstkyně ing .Vysloužilová nás seznámila se záměrem MV o komerčním
prodeji jmenovaného objektu. MV od vedení města očekává do 26.3.2008 sdělení, jak budou
v budoucnu plochy zahrnuty do Územního plánu města Klecany. Zdali to bude obytná část města
nebo průmyslová zóna.

Na dané téma proběhla diskuze.

V diskuzi se všichni přítomní shodli na tom, že v prostoru kasáren by měla být obytná zóna.
P. Řezník se zeptal p starosty, zda MV bude akceptovat rozhodnutí zastupitelstva.
Odpověď starosty – ano.

Ing. Hůrka upozornil na nutnost zachování veřejné přístupové cesty.

Zastupitelstvo schválilo sdělení pro Ministerstvo vnitra v tomto znění:
Areál Min. vnitra bude určen k obytným účelům s nízkopodlažní zástavbou se zajištěním veřejné
infrastruktury a dopravní kostry. V lokalitě budou respektovány vztahy infrastruktury vzhledem
k širšímu území, které se zpracovává v ÚP.

Hlasování: 12, 0, 0.

4. Diskuze

K dotazu pana Kuchty, zda nedochází ke střetu zájmů v případě p. Kudláčkové, která je
od 1.3.2008 zaměstnána na MěÚ Klecany a současně členka Rady města a předsedkyně
Finan. výboru města, odpověděl p. Němeček, že dle informací MV, odboru pro místní správu
ke střetu zájmů nedochází.

5. Schválení usnesení

Členka návrhové komise Zuzana Kudláčková přečetla návrh usnesení z dnešního zasedání ZMě.

Hlasování: 12, 0, 0.

6. Závěr

Starosta města Ivo Kurhajec poděkoval přítomným za účast a v 19,17 hod. zasedání ukončil.


Zapsala: Jaroslava Nováková

 

Ověřovatelé: Miroslav Kříž, Jiří Medek


Ivo KurhajecaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLadislav Němeček
starostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamístostarosta
Č.j.: 749/08
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 25.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-04-06 12:24:27

K odprodeji kasáren doporučuji zájemcům podívat se na stránky MV - http://www.mvcr.cz/anonce/majetek/klecany.html

Odpovědět

re: Zápis ZMě 25.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-04-07 09:26:58

no když tam čtu tu navrhovanou minimalni kupni cenu, tak se nedivim, ze nehodlaji dodrzet zadne sliby o prevodu na obce..svi** ministersky :(


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.