Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 25.9.2008

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 25. září 2008

Zasedání se konalo za přítomnosti 12 členů zastupitelstva

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

        
1. Rozšířený program zasedání

2. Průběh diskuze ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení: Daniel Dvořák, Ing. Zděnek Malík, Zdenek Šebek

4. Ověřovatele zápisu: Jarmilu Brožovou a Ing. Zdenu Lahodovou

5. Námitku č. 2. pana V. Kuchty proti zápisu ze zasedání ZMě, které se konalo dne 13. 3. 2008

6. Opravu komunikace  v ulici U Lékárny v roce 2009

7. Úpravu rozpočtu na rok 2008 v předložené verzi, přednesené předsedkyní Finančního výboru

8. Podání žádosti o dotace Letiště Praha s. p. v programu Dobré sousedství

9. Vydání souhlasu na trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF poz. p. č. 589/1 a 589/15 o celkové výměře 8434 m2 v obci Klecany, k. ú. Klecany

10. Dohodu o spolupráci s Farní charitou Neratovice ve věci zajištění sociálních  služeb pro město Klecany

11. Přemístění Domu s pečovatelskou službou do objektu Dolních kasáren

12. Rozšíření Mateřské školy o pavilon DPS

13. Nákup vozidla zn. Fiat pro FCH Neratovice pro potřeby města Klecany formou leasingu

14. Veřejnoprávní smlouvu s obcí Zdiby na zabezpečení činnosti obecní policie Zdiby na území města Klecany

15. Pracovní skupinu „Pro dořešení provozu sportovního areálu“ ve složení: Václav Kuchta, Jan Busch a Daniel Dvořák

16. Převedení práv a povinností ze Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na poz. p. č. 85 a domu č. p. 59 z J. Žoltáka na Kvetu Horvátovou  a Karla Žoltáka

17. Seznam obětí na Pomníku padlých ve stávající podobě


II. BERE NA VĚDOMÍ:
      

1. Zprávu o mimořádné inventarizaci

2. Zprávu o stavu prací na veřejném osvětlení v ulici Mírová vč. nákladů na tuto stavbu

3. Informaci o nákupu a výsadbě nových stromů v areálu města ve výši  250.000.- Kč

4. Informaci o stanovisku k budoucímu provozu letiště ve Vodochodech

5. Dopis pana Borise Šestáka ohledně pamětní desky na Pomníku padlých

6. Informaci o možnosti prodeje akcií České spořitelny, a. s.


III. UKLÁDÁ:
        
1. Vedení města - přednést zprávu o činnosti Rady města na příštím zasedání ZMě

2. Finančnímu výboru – zařadit opravu komunikace v ulici U Lékárny do rozpočtu na rok 2009

3. Vedení města – zajistit vypracování a schválení dohody o spolupráci s FCH Neratovice. Termín: 1. října 2008

4. Vedení města – organizačně zajistit přemístění DPS a rozšíření MŠ o jednu třídu. Termín: 1. září 2009

5. Vedení města – vyzvat TJ Sokol Klecany k účasti na činnosti pracovní skupiny „Pro dořešení provozu sportovního areálu“. Termín: do 10. října 2008

6. Vedení města – vypracovat odpověď na dopis pana B. Šestáka a dohodnout jeho návštěvu vedením města. Termín: do příštího zasedání ZMě


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Daniel Dvořák
Ing. Zděnek Malík
Zdenek Šebek

Usnesení bylo schváleno všemi 12 hlasy přítomných zastupitelů


Ověřovatelé:

Jarmila Brožová, Ing. Zdena Lahodová

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.