Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2008 ~ Zápis z Rady 19.5.2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 19.5.2008

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 19. května 2008.


Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. schválila nový domovní řád v DPS s platností od 20. května 2008

3. pověřila vedení města přípravou nového ceníku ve sběrném dvoře, který by vedl k odstranění poplatku pro občany města

4. č.j. 1040/08 vzala na vědomí zápis ze zasedání Školské rady ze dne 24. 4. 2008

5. č.j. 1042/08 vzala na vědomí vyhotovení znaleckého posudku na nakladač BELORUS-406A-1 pořízeného k prodeji tohoto stroje, záměr předloží Zastupitelstvu města

6. vzala na vědomí informaci místostarosty o vybudování nových zpomalovacích prahů v ul. Čs. Armády - cenová nabídka, jednání s ÚSK Mladá Boleslav

7. schválila rozpočet XII. ročníku Veterán rallye, vybrané peníze za zábor veřejného prostranství při této akci půjdou do Fondu kultury, sportu a volného času a schválila zařazení ohňostroje do večerního programu

8. k tomuto bodu byli přizvání zastupitelé města, dostavil se ing. Vich – pořizovatel ÚP a podal informace k rozpracovanému ÚP, seznámil se s postojem zastupitelů k jednotlivým plochám

Příští Rada se bude konat 26. května 2008.

Ivo KurhajecaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLadislav Němeček
starostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamístostarosta

K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-06-05 06:30:33

Pánové z vedení měata a organizátoři Veteran rallye,jste schopni zde uveřejnit rozpočet na tuto akci s uvedením jednotlivých položek ?Jste schopni udělat financování této akce transparentní,nebo Vám v tom něco brání?A co?

Odpovědět

Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: Jjirka - neregistrovaný - 2008-05-29 14:01:03

Taky se přimlouvám. Dříve poskytlo město docela malou částku a ostatní si pořadatelé sehnali sami. Od té doby, co je LN na uřadě, se zbavil Šebka ml. a využívá městskou kasu. Není to střet zájmů? Určitě ne, odpoví LN. Kdo je vlastně pořadatel a organizátor? Proč jdou finance přes město? Veteráni je přece soukromá akce. Nebo ne?

Odpovědět

Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-05-29 11:10:16

Je možné uveřejnit rozpočet na Veterán rallye,
s uvedením jednotlivých položek?

Odpovědět

Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: Kudláčková - neregistrovaný - 2008-05-27 09:30:35

Vážení, retardéry v ul.Čs.armády jsou podle mě na dvě věci, nákladní auto je nemusí respektovat, protože přejezd přes tuto překážku ani nepozná a někteří řidiči osobních aut dělají totéž. Způsobuje to hlavně hluk a prach a při nerespektování těchto překážek to je dost nebezpečné pro děti, které se pohybují kolem autobusových zastávek a přecházejí přes přechod.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-05-27 13:25:39

Ano, ano,ať jsou retardéry jakéhokoli typu jsou na dvě věci jak píšete.Bohužel,způsobují hluk,prach,emise,opotřebovávají brzdová obložení a podvozek.Tím trpí všichni a zbytečně,protože těch co se jich to týká nejvíce,stejně zpomalovače nerespektují.
Nezbývá než řidiče vychovávat.Viděl někdy někdo měřit rychlost policií v Klecanech?(dnes již mohou i strtážníci Obecní policie
a obec si může tuto službo objednat i v jiném městě)Nebo měří i státní policie.
Ono, ale než udělat nějakou smlouvu a jednání je lépe nainstalovat prahy ať si to vyžerou všichni,že pánové.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: Petr ŠIMEK - neregistrovaný - 2008-05-23 15:32:33

Ještě bych podotkl, že již v Roztokách znám jednu ulici, která láká k rychlejší jízdě, ale není v takovém stavu, aby se tam dalo projet rychleji a občané si ani nepřejí její brzkou opravu, ač okolní ulice jsou již opraveny. Vědí asi proč. Asi mají rodiny a mají se trochu rádi. Rozhodně se vždy bude jedna strana cítit poškozená. Stejně každýmu z nás už kouká kus toho umrtního oznámení, někdo ho hold použije dřív. ŠKODA, je umřít ve dvaceti a neza...... t si. Petr Šimek
Petr Šimek

Odpovědět

Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: Petr ŠIMEK - neregistrovaný - 2008-05-23 14:57:29

Rád bych Vás upozornil, že ten kdo vymyslel retardéry v Máslovicích docíl toho čeho chtěl. Rozhodně jsem pro aby tento prvek ač nevhodné pro všechny řidiče a hlavně pro první pomoc, byl nainstalován i v ulici do Klecánek, kde se do zatáčky pod náměstím nejezdí rozhodně 50. Již tam před několika lety byl tragický smrťák. Od té doby tam je jen slyšet řev motorů a občes to tam nějaký hrdina nevybere, a stojí ho to, a nejen jeho, peníze - a to ať jsou rádi, že jim praskají kosti jen a a pouze ve vlastních tělech a že nikomu nic neudělají Jsem jednoznačně PRO. Petr Šimek

Odpovědět

re: Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-05-26 06:40:03

Pane Šimku,problém není v nových retardérech v ulici Do Klecánek,tam jsou potřebné z důvodů jak zmiňujete,mluví se o ulici Československé armády,kdejsou již instalované a má proběhnout
zřejmě výměna za" komfortnější"Rozhodně by bylo lépe instalovat retardéry raději v Klecánkách,než výměna za nové v ulici ČSLA.
(O stále trvajícím problému - nebezpečné jízdě některých řidíčů v Klecanech víte Vy, já,a ostatní spoluobčané.Ale jen někteří z nás byli zvoleni a mají možnosti domluvit kontroly s policií z titulu své pozice.Je na nich, aby udělali Klecany bezpečné.Je smutné,
že se občané spoléhají na díry ve vozovce,které zajišťují pomalou a bezpečnou jízdu.)

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: job - neregistrovaný - 2008-05-27 17:11:19

A proč by se o to snažili, shánět policii něco kontrolovat a vůbec se starat o bezpečnost, jen si to užij občane,

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-05-28 06:22:12

Toť otázka,oni se o bezpečnost starají, ale pěkně anonymě,nainstalují prahy a nikdo nemůže říci,že pro bezpečnost nic nedělají.Jde spíš o to, co převažuje,upřímná snaha zajistit bezpečnost, nebo obavy o strátu popularity při spolupráci s policií
v řešení přestupků sankcemi.A proto si užíváme všichni hluku,prachu,emisí a zbytečného opotřebovávání podvozků automobilů, na těch jejich retardérech.

Odpovědět

Zápis z Rady 19.5.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-05-23 11:24:21

Je možné ,že stávající retardéry jsou zastaralé,ale nejsou tam zas tak dlouho,aby se mzusely vyměnit za modernější.Výměna je neekonomická a jestli v minulosti někdo nechal nainstalovat špatné,měl by za to nést zodpovědnost.Které retardéry jsou špatné a které dobré je věc diskutabilní.Jestli uděláte to co v Máslovicích to bude"bomba"jestli bude součástí vyvýšených reterdérů přechod - chodci budou ještě více ohroženi.Když už budete investovat do nových retardérů,uvažujete též o jejich odstranění,mán na mysli zpomalovací díry a výmoly ve vozovkách nebo nedokončené práce oprav různých přípojek.Zbytečně se zabýváte tou nejrovnější silnicí v Klecanech, pane místostarosto.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.