Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze ZMě 13.3.2008

USNESENÍ

Ze zasedání zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 13. března 2008
za přítomnosti 11 členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo na svém řádném zasedání


I. SCHVALUJE

1) rozšířený program zasedání

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3) návrhová komise ve složení: V. Kuchta, Ing. Lahodová, M. Lemon

4) ověřovatelé zápisu: Ing. Bendl, D. Dvořák

5) vybudování a modernizace učebny CH,F v Základní škole z rozpočtu města do výše 482.000,- Kč rozšířením § 311, položky 5171

6) výstavbu veřejného osvětlení v ulici Mírová 180 m - 270.000,- Kč, rozšířením § 221,
položky 5171

7) pro archeologický výzkum Klecan v oblasti Vinice částku 50.000,- Kč, rozšířením § 3741, položky 5229

8) žádost adresovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod a následné bezúplatné nabytí pozemků pod místními komunikacemi

9) statut Fondu kultury, sportu a volného času- převod částky 400.000,- Kč z výsledku hospodaření města r.2007, jako počáteční
stav Fondu

10) cena 1.390,- Kč za m2 č.p. 361/59 v rozsahu 25 m2 pro Pavlu a Dušana Šebkovi

11) záměr nákupu (56,2 m2) a prodeje (305 m2) za předpokladu vyrovnání předchozích vztahů pí. Kopčové a pí. Kimplové, cena
za m2 1.390,- Kč - dle záměru

12) varianta 2 ve věci řízení s vlastníky domu č.p. 349 - Sídliště

13) zařazení Horních kasáren do rozvojových ploch městaII. BERE NA VĚDOMÍ
1) informaci o provedené inventarizaci majetku města za r.2007 s tím, že DIK č.2 dokončí svoji práci do 30.4.2008

2) zprávu o stavu prací na Územním plánu města

3) informaci o vypracování Směrnice pro vedení účetní evidence města a Směrnice vnitřní kontroly a Povodňového plánu

4) informaci o stavu jednání v řešení vlastnických vztahů pozemků stávajícího sportovního areálu parc. č. 191 - cirkevní, parc. č. 194 - fyzické osoby

5) dohodu vedení města a občané - p. Šerhant pí. Jägerová, p. Kraus o prodeji pozemků dle podaných žádostí ( 246/2, 236/41, 276/45)

6) změnu nařízení vlády č. 79/2008 o odměňování členů zastupitelstev

7) informaci o činnosti kontrolního výboru a informaci podanou p. starostou (viz podrobnější v zápise)Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Václav Kuchta
Ing. Zdena Lahodová
Martin Lemon


Usnesení bylo schváleno 11 hlasy přítomných zastupitelů.


Ověřovatelé:

Ing. Jiří Bendl, Daniel Dvořák

Ladislav Němečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ivo Kurhajec
místostarosta aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarostaČ.j.: 643/ 2008
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.