Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2006 ~ Zápis ze zasedání rady 7.11.2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání rady 7.11.2006

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 7. listopadu 2006.


Přítomni: dle prezenční listiny

1. Rada města Klecany projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení ZMě. Návrh předal starosta.

2. RM odsouhlasila úhradu zálohy na předplatné periodika Daňové předpisy aktuálně, edice AZ.

3. Rada města vzala na vědomí žádost společnosti PDI a.s. o urychlené dopracování a schválení územního plánu v části „Na Vlasini“..

4. Rada projednala žádost pana Martina Kubíčka o udělení souhlasu města Klecany s přístavbou rod. domu na pozemku č.p. 309/15 v Klecánkách. Město Klecany s přístavbou souhlasí.

5. Rada města souhlasí s pokácením vzrostlého smrku před rodinným domem manž. Drastilových Na Vinici 358, Klecany, na základě doložených dokladů.

6. Rada města projednala žádost Úřadu Městské části Praha 7 o provedení sociálního šetření v bydlišti slečny Martiny Maškové, nar.12.4.1988. Jmenovaná se zdržuje na adrese Klecany109. RM předá sociální komisi.

7. RM vzala na vědomí výpověď z nájmu v objektu Dolní Kasárna k 31.10.2006 pana Pavla Kříže. Město Klecany předloží jmenovanému fakturu za montáž elektr. přípojky.

8. Rada vzala na vědomí Výkon trestu obecně prospěšných prací p. Miroslava Tischera, nar. 4.7.1983, bytem Vyšehradská 117, Vodochody.

9. Rada města vzala na vědomí snížení hladiny toku Vltavy za účelem napojení nemovitostí v Klecánkách na veřejný vodovod. Proběhlo dne 23.10.2006.

10. RM vzala na vědomí žádost Krajského úřadu Středočeského kraje, Sborovská 11 Praha 5, o předložení veškerého spisového materiálu spojeného s oznámením paní Petry Slavíkové a předala v rámci správního řízení JUDr. V. Berkovi.

11. Rada města projednala žádost sl. Marcely Břendové o poskytnutí pracovní příležitosti na MěÚ Klecany – jmenovaná bude pozvána k osobnímu jednání.

12. RM vzala na vědomí prodloužení smlouvy v DPS pana Miroslava Kříže a žádost předala sociální komisi.

13. Rada vzala na vědomí Výkon trestu obecně prospěšných prací p. Martina Šimona, nar. 23.1.1970, bytem U Rybníka 78, Zdiby.

14. Rada města projednala žádost p. Miloslava Buchara o pronájem zahrádky – v tuto dobu není žádná volná k pronájmu.

15. Rada vzala na vědomí oznámení o přestupku manž. Šťouralových na ing. Danu Příbanovou a předala oznámení přestupkové komisi a JUDr. Berkovi.

16. Rada města schválila účast p. Ladislava Němečka na pracovním setkání ČSAD Střední Čechy s.r.o. a odboru dopravy KÚ Středočeského kraje, které se koná 28.11.2006 v Brandýse n. Lab.

17. RM vzala na vědomí žádost pí. Jaroslavy Bielové o odškodnění úrazu pí. Ludmily Kolářové a rozhodla předat JUDr. Berkovi.

18. Rada pověřila vedení města účastí na projednávání návrhu Zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Roztoky dne 16.11.2006.

19. Rada města vzala na vědomí vrácení faktury firmy LESTAV Praha s.r.o. a ukládá zjistit u p. Herdicse způsob ubytování a hlavně způsob objednávek jmenované firmy. Dopis předán JUDr. Berkovi.

20. Rada města schválila opravu HF cca 1 000,- Kč hasičského vozu – zajistí p. Miroslav Kodet.

21. Rada schválila dovybavení Umělecké školy baterií na vodu s připojením na bojler s teplou vodou.

22. Příští zasedání Rady města bylo stanoveno na pondělí 13. listopadu 2006


Ladislav Něměček Ivo Kurhajec
místostarosta starosta


Č. j.:

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.