Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2006 ~ Usnesení ZMě 14.12. 2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 14.12. 2006

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,
které se konalo dne 14. prosince 2006

za přítomnosti 15 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1. Rozšířený program zasedání

2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Jiří Bendl, Jiří Medek, Zdenek Šebek

3. Ověřovatele zápisu: Zuzana Kudláčková, Jarmila Brožová

4. Stávající jednací řád ZMě

5. Úpravu rozpočtu na rok 2006

6. Rozpočet na rok 2007

7. Rámcový program činnosti kontrolního výboru

8. Další členy kontrol. výboru – Boženu Michalcovou, Bohumilu Novákovou

9. Další členy finančního výboru – ing. Jiřího Zacha, Petra Mervarta

10. Výši odměny členů RM, komisí a výborů a členů ZMě od data 14.12.2006,
výši dle nařízení vlády č. 50/2006, př. č. 1

11. Využití bývalé střelnice a fotbalového hřiště v areálu Dolních Kasáren k vybudování
sportovního areálu včetně přemístění „U rampy“do tohoto prostoru

II. BERE NA VĚDOMÍ:

1. Slib člena ZMě ing. Petra Krse

2. Změnu termínu a složení DIK pro inventarizaci majetku města na základě příkazu
starosty města Klecany č. 1

3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru

4. Zprávu o činnosti finančního výboru

5. Informaci o podmínkách pronájmu části pozemku p.č. 626/9

6. Informaci ing. arch. Zemana o stavu prací na územním plánu

7. Dopis psychiatr. centra Praha a konstatuje, že město nemá v současné době pozemky o
této rozloze

8. Dopis metropolitního regionu sdružení ochránců přírody

9. Nabídku přidělení cílové částky stavebního spoření s tím, že nabídka poskytnutí úvěru
nebude využita

10. Dokončení stav. akce na pozemku p.č. 224/1

11. Žádost o dotaci na opravu zábradlí u vodotěže Do Klecánek ve výši 200.000,- Kč.

III. Souhlasí:

1. Se zahájením prací na výměře a prodeji poz. mezi městem Klecany a p. Kunzem v oblasti
„U Felixů“

IV. Ukládá:

1. Vedení města do příštího zasedání ZMě vyjasnit prodej pozemků manž. Moravcových

2. Radě města ustavit pracovní skupinu k dokončení návrhu územního plánu města
Termín: do konce ledna 2007

3. Vedení města vypracovat žádost o dotaci na opravy zábradlí pro vodotěž do Klecánek

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení :
Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek, Zdenek Šebek

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných zastupitelů

Ověřovatelé: Jarmila Brožová, Zuzana Kudláčková

Ladislav Němeček Ivo Kurhajec
místostarosta starosta

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.